Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Obr. 01 - Úloha

  Modelování spojů namáhaných na střih a otlačení metodou konečných prvků

  Pro detailní posouzení spojů namáhaných ve střihu a v otlačení nebo jejich bezprostředního okolí hraje důležitou roli zadání nelineárních kontaktních podmínek. V tomto příspěvku budeme vycházet z modelu spoje jako tělesa a pokusíme se najít pro daný problém srovnatelné zjednodušené plošné modely.
 2. Rozdělení ploch pro stanovení součinitelů výsledného tlaku

  Výpočet zatížení přístřešků větrem podle EN 1991-1-4

  Posouzení přístřešku bez trvalých stěn, jako například střešní konstrukce čerpací stanice, vyžaduje výpočet zatížení s přihlédnutím k článku 7.3 normy EN 1991-1-4. V našem příspěvku nám jako příklad poslouží sedlová střecha s mírným sklonem.
 3. Excentricity

  Zohlednění excentricity prutů a ploch

  Pro rovnoběžné odsazení systémové roviny prutů a ploch a případně také pro osové odsazení v případě prutů se nabízí funkce pro zadání excentricity.
 4. Obr. 01 - Příklad výpočtu

  Modelování ohybově tuhých přípojů metodou konečných prvků

  Obzvláště pokud se mají analyzovat přilehlé oblasti připojovacích bodů, pokud geometrie a zatížení spoje neodpovídají standardům anebo se má konstrukce modelovat a vyšetřit metodou konečných prvků (například u technologických konstrukcí), musí se také spoje podrobně vyhodnotit na modelu konečných prvků.
 5. Obr. 01 - Reakce podpor

  Možnosti, jak předejít singularitám na uzlových nebo liniových podporách deskových konstrukcí

  Okrajové podmínky pro uložení desky lze v programech pro výpočty MKP zadávat rychle jako uzlové nebo liniové podepření. Pokud však již při modelování nevezmeme v úvahu poddajnost podepření, pak často nejpozději při analýze napětí, případně při výpočtu nutné výztuže bude potřeba důkladněji se podívat na zadání podpor.

 6. Výpočetní příklad

  Příklad výpočtu ohybově tuhého přípoje s čelní deskou podle EN 1993-1-8

  V našem příkladu posoudíme únosnost čelní desky podle EN 1993-1-8 [1], ostatní komponenty přitom ponecháme stranou. Pro kontrolu výsledků použijeme rozměry typizovaného přípoje IH 3.1 B 30 24 z příručky [2]. Pro náš příklad zvolíme materiál S 235 a šrouby pevnostní třídy 10.9.

 7. Obr. 01 - Oblast působení

  Použití výsledkového prutu v programu RFEM

  Od vydání programu RFEM 5 má uživatel k dispozici typ prutu „Výsledkový prut”. Jedná se o fiktivní prut bez jakékoli tuhosti, který nevyžaduje žádné uložení. Lze ho mnohostranně použít pro integraci výsledků na prutech, plochách či tělesech a jejich zobrazení jako vnitřních sil na prutu.

 8. Obr. 01 - nx

  Posouzení stěnových nosníků v programu RFEM

  Při výpočtu konstrukčních prvků železobetonových konstrukcí je třeba často posuzovat stěnové nosníky. Řeší se jimi hlavně překlady nad okny a dveřmi, průvlaky, spojení odskoků stropních desek a rámové systémy. Pokud je modelujeme v programu RFEM jako plochy, budou při výsledném vyhodnocení nutné výztuže zapotřebí další kroky.

 9. Obr. 01 - Converting Old Intersections in RFEM 5

  Převod starých průsečíků

  Jsou-li v souboru RFEM 5 otevřeny průsečíky vytvořené v RFEM 4, správa souborů průsečíků z důvodů kompatibility zůstává ve starém formátu. Jednotlivé dílčí plochy průsečíku mohou být aktivovány nebo deaktivovány pouze pomocí karty „Integrované / Komponenty“, všechny dílčí plochy mohou mít pouze stejnou tloušťku a není možné použít samostatné zjemnění FE sítě pro jednotlivce. povrchové součásti.

 10. Obr. 01 - Cylindrical Coordinate System

  Válcový souřadný systém

  Rotační symetrické struktury nebo konstrukční prvky jsou často zadávány v kartézském souřadném systému. Například následná změna poloměru vyžaduje určité úsilí, protože souřadnice by měly být přepočítány jako první a pak aktualizovány pro každý uzel.

1 - 10 z 48

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“