Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Schematické znázornění křivky časové závislosti teploty při použití zjednodušeného modelu přirozeného požáru

  Navrhování konstrukcí na účinky požáru podle EN 1993-1-2 (vystavení účinkům parametrického požáru)

  Přídavný modul RF-/STEEL EC3 umožňuje používat v programu RFEM nebo RSTAB nominální křivky časové závislosti teploty. V programu jsou k dispozici normové teplotní křivky (NTK), křivky vnějšího požáru a uhlovodíkové křivky. Program dále nabízí možnost přímo zadat koncovou teplotu oceli. Tuto teplotu oceli můžeme například určit pomocí parametrické teplotní křivky tak, jak se stanoví v příloze k EN 1992‑1‑2. V našem příspěvku popíšeme návrh konstrukce na účinky parametrického požáru.

 2. Zatížení parkovacího přístřešku nárazem vozidla

  Zatížení parkovacího přístřešku nárazem vozidla

  V zásadách navrhování konstrukcí se jako základní požadavky na konstrukci uvádí dostatečná únosnost, použitelnost a trvanlivost. Konstrukce musí být navrženy tak, aby nedošlo k jejich poškození v důsledku událostí, jako je například náraz vozidla.

 3. Obr. 01 - Model se sítí KP

  Modelování a posouzení bodově podepřené stropní desky na ohyb

  V tomto příspěvku popíšeme, jak lze vytvořit stropní desku jako 2D model v programu RFEM a její zatížení uvažovat podle Eurokódu 1.
 4. Vliv trvání zatížení na návrhovou hodnotu pevnosti

  Kombinace zatížení u dřevěných konstrukcí pro evropské a americké dřevěné normy

  Kromě výpočtu zatížení existují ještě další zvláštnosti, které se týkají kombinatorik zatížení v posouzení dřeva. Na rozdíl od ocelových konstrukcí, kde jsou největší zatížení zatížena všemi nepříznivými účinky, v případě dřevěných konstrukcí jsou hodnoty pevnosti závislé na trvání zatížení a vlhkosti dřeva. Při posouzení mezního stavu použitelnosti je třeba zohlednit také zvláštní charakteristiky. Následující příspěvek se zaměří na vlivy na posouzení dřevěných prvků a na to, jak je možné provést v programech RSTAB a RFEM.

 5. Zatížení větrem na pultové a sedlové střechy v Německu

  V Německu se zatížení větrem řídí normou DIN EN 1991-1-4 s národní přílohou DIN EN 1991-1-4 / NA. Tato norma se vztahuje na inženýrské stavby do výšky 300 m.
 6. Kombinace výsledků

  Kombinace výsledků 2 | Příklad použití a porovnání s kombinacemi zatížení

  V našem předchozím příspěvku Kombinace výsledků 1 jsme si na jednoduchých příkladech předvedli základní pravidla pro kombinace výsledků. V následujícím článku si ukážeme další příklad použití, v němž spojíme způsoby zadání příkladů 1 a 2. Daný postup pak porovnáme s kombinacemi zatížení.

 7. Kombinace výsledků

  Kombinace výsledků 1 | Základy

  Programy RFEM a RSTAB nabízejí uživateli dva různé postupy, jak skládat zatěžovací stavy do kombinací. První z nich představují kombinace zatížení, do nichž se skládají zatížení z jednotlivých zatěžovacích stavů, která se pak počítají v jednom „velkém zatěžovacím stavu“. Do kombinací výsledků oproti tomu vstupují již výsledky jednotlivých zatěžovacích stavů. V našem následujícím příspěvku představíme základní pravidla tvoření kombinací výsledků a přiblížíme si je na dvou konkrétních příkladech.

 8. Neuvažovat společně sníh a vítr jako doprovodné účinky

  Neuvažovat společně sníh a vítr jako doprovodné účinky

  Podle DIN EN 1990/NA: 201012 - NDP k A.1.2.1 (1) Komentář 2 je třeba při kombinačních pravidlech použít pouze pro jeden ze dvou klimatických účinků účinek pro účinky podle 6.4.3 a 6.5 .3 v případě míst až do výše 1 000 m nad střední hladinou moře, pokud jsou jako vedlejší účinky kromě klimatických vlivy kromě jiného zatížení sněhem a větrem.

 9. U větru jako řídicího účinku nezohledňovat sníh

  U větru jako řídicího účinku nezohledňovat sníh

  Podle DIN EN 1990/NA: 2010-12 - NDP to A.1.2.1 (1) Komentář 2 je možné zanedbat kombinaci sněhu jako zajištění v případě kombinačního větru/sněhu s větrem jako vedoucí účinek ve větrných oblastech III a IV.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“