Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Konstrukce a zatížení větrem v důsledku tření

  Síla vlivem tření větru

  Pokud jsou plochy konstrukce obtékány větrem, mohou na těchto plochách vznikat třecí síly. Tyto síly mohou být významné především u rozsáhlých staveb.

 2. Obr. 01 - Referenční výšky pro stanovení zatížení konstrukce větrem

  Vítr v závislosti na výšce konstrukce u svislých stěn

  Zatížení větrem se řídí Eurokódem 1 - Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem. Národně stanovené parametry jednotlivých zemí najdeme v národních přílohách.

 3. Rozdělení ploch pro stanovení součinitelů výsledného tlaku

  Výpočet zatížení přístřešků větrem podle EN 1991-1-4

  Posouzení přístřešku bez trvalých stěn, jako například střešní konstrukce čerpací stanice, vyžaduje výpočet zatížení s přihlédnutím k článku 7.3 normy EN 1991-1-4. V našem příspěvku nám jako příklad poslouží sedlová střecha s mírným sklonem.
 4. Obr. 01 - Zóna zatížení sněhem v Německu

  Zatížení sněhem na pultových a sedlových střechách

  V Německu se zatížení sněhem řídí normou DIN EN 1991-1-3 s národní přílohou DIN EN 1991-1-3 / NA. Tato norma se vztahuje na inženýrské stavby v nadmořské výšce až 1 500 m.
 5. Obr. 01 - Generování zatížení větrem

  Zohlednění korelace při zatížení větrem

  Pokud má být zatížení větrem budovy respektive nosné konstrukce určeno současně aerodynamickými součiniteli tlaku a sání na závětrné i návětrné straně budovy, je možné zohlednit korelaci tlaku větru na oblasti D a E ploch stěn.
 6. Generování zatížení větrem na kopuli s kruhovou základnou podle EN 1991-1-4 v programu RFEM

  Kopulovité střechy se pro svou konstrukční účinnost a úspornost často používají k zastřešení skladištních hal nebo stadionů. i když má kopule příjemný geometrický tvar, je u ní tím složitější stanovit zatížení větrem vzhledem k vlivu Reynoldsova čísla. Součinitele vnějšího tlaku (cpe) závisí na hodnotách Reynoldsova čísla a štíhlosti konstrukce. Pomoc při stanovení zatížení větrem, která na kopuli působí, poskytuje EN 1991-1-4 [1]. Na jejím základě si následně ukážeme, jak lze v programu RFEM zadávat zatížení větrem.

 7. Obr. 01 - Frame Dimensions

  Stanovení součinitele síly výsledných zatížení prutu pro konstrukci rovinné mřížky z zatížení větrem

  Tento článek představuje jednoduchý příklad struktury mřížky, která vysvětluje, jak určit zatížení větrem jako funkci pevnosti mřížky.

 8. Obr. 01 – Nákres a rozměry zásobníku na cement

  Zatížení výsypek podle EN 1991-4

  Tématem našeho předchozího článku bylo zatížení zásobníků podle EN 1991-4. Na příkladu samostatně stojícího válcového zásobníku na cement s kuželovitou výsypkou nyní předvedeme výpočet tlaků ve výsypce při plnění.

 9. Obr. 01 - Tvary zásobníků s označením rozměrů a tlaků

  Zatížení zásobníků podle EN 1991-4

  Sila slouží jako velké zásobníky k uskladnění zrnitých tuhých látek, mezi které patří zemědělské produkty nebo vstupní suroviny a meziprodukty průmyslové výroby. Návrh a posouzení těchto staveb vyžaduje důkladnou znalost namáhání konstrukce skladovanými tuhými látkami. Norma EN 1991‑4 „Zatížení zásobníků a nádrží“ [1] předkládá obecné zásady a ustanovení pro výpočet příslušných zatížení.

 10. Obr. 01 - Postupový diagram pro stanovení součinitele cpi

  Výpočet součinitele vnitřního tlaku cpi u jednopatrových budov podle EN 1991-1-4

  Vítr představuje jediné klimatické zatížení, které působí na všechny budovy po celém světě, narozdíl od jiných zatížení, jako je například sníh. Síla větru závisí na geografické poloze budovy. Síla větru je jedním z hlavních důvodů, proč současné normy rozlišují různé oblasti zatížení větrem, zohledňují výškovou polohu a změnu dynamického tlaku v závislosti na výšce nad úrovní terénu v případě "normální" polohy konstrukce vystavené působení větru.

1 - 10 z 17

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“