Vytvořil jsem model RSTAB včetně kombinací zatížení. Kombinace by se měly vztahovat i na jiné modely, které jsem již vytvořil.

Existuje snad jednodušší metoda než kopírování a vkládání z Wordu do nových LK?

Odpověď

Pro použití definovaných kombinací zátěže a výsledku pro jiné položky můžete definovat "kombinované schéma" v RSTAB / RFEM.

Dialog Kombinace schématu je přístupný přes menu "Extras". Zde definované schéma může sloužit jako šablona pro data načtení. Můžete vytvořit kombinační schéma v libovolném modelu a načíst jej z libovolného modelu.

V kombinačním schématu určujete zatěžovací stavy, kombinace zatížení a výsledků, které mají být vytvořeny s příslušnými klíčovými daty a základními nastaveními. Kromě počtu LF, LK a EK také definujete faktory a typ překrytí v kombinačním schématu.

Při vytváření nového modelu pak můžete rychle upustit od těchto specifikací, takže stačí zadat obsah zatěžovacích stavů (zatížení pruhů atd.). Pokud jste již vytvořili několik schémat, můžete jeden z nich vybrat z rozbalovacího seznamu.

Tlačítkem [Nové schéma] vytvoříte další schéma kombinací. Můžete převzít existující zatěžovací stavy a kombinace aktuálního modelu.

Tlačítko [Vytvořit zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků definované v tabulkách] převede aktuální schéma kombinací na model.

Kombinovaná schémata lze také exportovat do aplikace Excel a znovu načíst.

Uživatelsky definovaná schémata kombinací jsou uložena v souboru KombinSchema.dat , který je ve výchozím nastavení umístěn ve složce „C: Program Data Data Global Data“. Pokud tento soubor zkopírujete do jiného počítače, můžete také použít schémata kombinací.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD