Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Konstrukce RSTABu obsahuje kombinace zatížení. Chci použít kombinace i pro již vytvořené modely.

Existuje snadnější postup než kopírování a vkládání z programu Word do nového KP?

Odpověď

Pokud chceme definované zatěžovací a kombinace výsledků použít i pro jiné konstrukce, RFEM nabízí možnost definovat některé "kombinace schémat".

Dialog Schéma kombinací otevřete v hlavní nabídce "Nástroje". Tu definovanou schématu lze kdykoliv použít jako přístupnou základní tabulku pro údaje o zatížení. Kombinační schéma lze vytvořit a vyvolat v libovolném otevřeném modelu.

V kombinačním schématu lze zadat zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků, včetně všech relevantních parametrů a základních nastavení. Kromě počtu LZ, KP a ZS můžeme stanovit také součinitele a typ superpozice.

Při vytváření nových modelů pak můžeme rychle zadat příslušné zadání, takže je třeba zadat pouze příslušné části zatěžovacích stavů, jako jsou zatížení na pruty apod. V případě, že již dříve schémata byla vytvořena, můžeme vybrat jednu z nich v rozbalovacím seznamu.

Další schéma kombinací lze vytvořit kliknutím na tlačítko [Vytvořit novou kombinaci ...]. Také existující zatěžovací stavy a kombinace stávající konstrukce lze importovat.

Pomocí tlačítka [Vytvořit v tabulkách definovaných zatěžovacích stavů, kombinací zatížení a kombinací výsledků] lze danou kombinační schéma převést na konstrukci.

Dále lze kombinované schémata exportovat do Excelu. Znovu lze importovat z Excelu.

Vytvořené kombinace schémat se uloží do souboru KombinSchema.dat ve složce s hlavními daty (obvykle v položce "C: \ ProgramData \ Dlubal \ Stammdat"). Pokud předem zkopírujeme daný soubor na jiný počítač, můžeme ho také použít v kombinačních schématech.

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD