Kdy musí být zvoleno pravidlo superpozice v metodě modálního analytického odezvu?

Odpověď

Při zkoumání prostorových modelů se smíšenými torzními / translačními vlastními tvary, které mají sousední modální formy, jejichž perioda se liší o méně než 10%, musí být použita úplná kvadratická kombinace (pravidlo CQC). Pokud tomu tak není, použije se pravidlo metody odmocniny (pravidlo SRSS).

Další informace naleznete v níže uvedené literatuře.

Klíčová slova

kvadratická kombinace, pravidlo superpozice, druhá odmocnina, SRSS, CQC

Literatura

[1]   Konstantin Meskouris. Baudynamik, Modelle, Methoden, Praxisbeispiele. Ernst & Sohn, Berlin, 1999.
[2]   Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings; EN 1998-1:2004/A1:2013

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD