Pro snazší vstup pro naše anglicky mluvící kolegy bychom chtěli změnit programovací jazyk RSTAB / RFEM na angličtinu. Jak je to možné?

Odpověď

Rozhraní RSTAB nebo RFEM můžete přepnout do němčiny, angličtiny, francouzštiny, italštiny, holandštiny, polštiny, portugalštiny, ruštiny, španělštiny nebo češtiny prostřednictvím nabídky Možnosti -> "Možnosti programu" v záložce "Program" (viz obrázek).

Aby bylo možné změny aktivovat, musí být RSTAB / RFEM uzavřen a restartován.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD