Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000628 CS

1. prosince 2017

Modelování | Konstrukce RF-CONCRETE RFEM

Podloží desky kulaté nádoby chceme radiálně nebo tangenciálně vyztužit.

Existuje způsob, jak nekótovanou výztuž vypočítat, nýbrž radiální nebo tangenciální výztuž?

Odpověď

Pokud chceme výsledky zobrazit jako radiální výztuž, je třeba provést změnu os prutových prvků. Stačí tak nasměrovat osový systém plochy na jeden bod (zde je střed kříže).

Poklepejte na plochu, kterou chcete upravit. V dialogu "Upravit plochu" vybereme záložku "Osy". V sekci lze nastavit různé možnosti os hran. Označte volbu "Osa x - Přímé na bod" a následně vybereme graficky středový bod kruhové plochy.

Po novém výpočtu výsledků RF-CONCRETE Surfaces je výztuž graficky znázorněna radiálně a tangenciálně.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
;