Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

  • faq

Čím mohu spočítat a posoudit zařízení elektráren?

Odpověď

Programy RSTAB i RFEM jsou vhodné pro editaci zařízení elektráren. Vzhledem k možnostem analýzy metodou konečných prvků nabízí program RFEM rozsáhlejší možnosti, protože je možné také bez problémů modelovat a posuzovat rovinné konstrukční prvky.

V závislosti na požadavcích můžete použít přídavné moduly z různých oborů, jako jsou železobetonové konstrukce nebo ocelové konstrukce.

Hlavní programy RFEM nebo RSTAB

Hlavní programy RFEM nebo RSTAB slouží pro modelování, zadávání materiálů a účinků.

Dostupné normy

Pro různé materiály jsou k dispozici různé Eurokódy s národními přílohami. Četné normy jsou k dispozici také pro další země a mohou být doplněny podle Vašich požadavků.

Přídavné moduly

Přídavné moduly jsou k dispozici pro příslušná odvětví podle materiálů.. Kromě obecné analýzy napětí v přídavném modulu RF-/STEEL pro ocelové konstrukce existuje také modul pro posouzení pro RF-/STEEL EC 3. Ten je možné například volitelně doplnit a rozšířit o moduly RF-/STEEL Warping Torsion nebo RF-/STEEL Plasticity. K různým přídavným modulům se dostanete pomocí odkazů na konci tohoto textu.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Pomocí samostatného programu RWIND Simulation můžete svůj model analyzovat v digitálním větrném tunelu. Do analýzy přitom můžete zahrnout také relevantní okolní terén nebo stávající nebo jiné plánované stavby. Zatížení větrem získaná v procesu můžete importovat do programu RFEM.

Dynamická analýza

Pokud je na budově zapotřebí provést posouzení seizmických vlivů nebo kmitání pro budovu, přídavné moduly RF-/DYNAM Pro poskytují vhodné nástroje pro stanovení vlastních frekvencí a tvarů, analýzu vynucených kmitání, pro generování náhradních zatížení nebo pro nelineární časovou analýzu.

Rozhraní / BIM

  • Informační model budov (BIM)
    Rozsáhlá sada rozhraní umožňuje výměnu dat s jinými programy. Většina rozhraní je již integrována do programu RFEM nebo RSTAB.

Pokud máte další dotazy k programům společnosti Dlubal Software, kontaktujte prosím prodejní oddělení.

Klíčová slova

Elektrárna Stavba elektrárny Ocelové konstrukce Železobetonové konstrukce Železobeton Ocel Chladicí věž Dopravníkový pás Dopravníkové zařízení

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 75x
  • Aktualizováno 28. ledna 2021

Kontakt

Našli jste dotaz a odpověď? Pokud ne, obraťte se na nás prostřednictvím naší e-mailové podpory zdarma, na chatu nebo na fóru nebo nám zašlete svůj dotaz pomocí online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Webinář 10. března 2021 14:00 - 15:00 EST

Membránové konstrukce a \n CFD simulace zatížení větrem

Membránové konstrukce a CFD simulace zatížení větrem

Webinář 16. března 2021 13:00 - 14:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle EN 1995-1-1

Online školení 17. března 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 18. března 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika | USA

Online školení 23. března 2021 13:00 - 16:00 EST

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45

RFEM pro studenty | USA

Online školení 21. dubna 2021 13:00 - 16:00 EST

RFEM | Dřevo | USA

Online školení 5. května 2021 13:00 - 16:00 EST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 6. května 2021 8:30 - 12:30

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 11. května 2021 8:30 - 12:30

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 20. května 2021 8:30 - 12:30

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení | USA

Online školení 17. června 2021 9:00 - 13:00 EST

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Webinář 4. února 2021 14:00 - 15:00 CET

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 26. ledna 2021 13:00 - 14:00 CET

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Webinář 19. ledna 2021 14:00 - 15:00 EST

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 CET

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Webinář 25. listopadu 2020 13:00 - 14:00 CET

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 11. listopadu 2020 14:00 - 15:00 EST

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Webinář 27. října 2020 14:00 - 14:45 CET

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD