Součinitele navýšení pevnosti

Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

  • Často kladené dotazy (FAQ)

Jak mohu do kombinací zatížení podle ASCE 7 zahrnout součinitele navýšení pevnosti Ωo?

Odpověď

1) Otevřete dialog Zatěžovací stavy a kombinace. V záložce Základní údaje vyberte možnost Upravit parametry vydání. Výchozí hodnoty jsou 2,0 (obrázek 1).

Případ A: pro použití stejného součinitele ve směru X a Y použijte obecný součinitel navýšení pevnosti Ωo (bez směru).

Případ B: pro použití různých součinitelů v každém směru použijte součinitel navýšení pevnosti pro X a Y, Ωo,x a Ωo,y. Obecný součinitel Ωo v prvním řádku se nepoužije.

2) V záložce Zatěžovací stavy vytvořte seizmický zatěžovací stav s Qe v kategorií účinků. Poté vyberte záložku Další nastavení a vyberte směr (obrázek 2).

Poznámka: Pokud ve stejném zatěžovacím stavu není aktivován žádný nebo oba směry, použije se obecný součinitel navýšení pevnosti Ωo. Vytvořte samostatné zatěžovací stavy pro použití jednotlivých součinitelů Ωo,x a Ωo,y.

3) V záložce Návrhové situace vyberte příslušný typ návrhové situace pro navýšení pevnosti. K dispozici jsou metody LRFD i ASD (obrázek 3).

4) V záložce Kombinace zatížení zkontrolujte, že byl použit správný součinitel. Součinitele, pokud jsou použity, se případně zobrazí také v záložce Kombinace výsledků. Klikněte na OK pro ukončení editace (obrázek 4).

5) Nakonec je třeba návrhové situaci navýšení pevnosti přiřadit vhodný typ mezního stavu. U prutů bez přiřazené konfigurace pro seizmicitu vyberte jako typ mezního stavu "Mezní stav pevnosti" (LRFD nebo ASD). Pro pruty s přiřazenou konfigurací pro seizmicitu použijte „Mezní stav zemětřesení - navýšení pevnosti“ (LRFD nebo ASD) [k dispozici v budoucí verzi] (obrázek 5).

Klíčová slova

Součinitel navýšení pevnosti ASCE 7 Kombinace zatížení Seizmický zatěžovací stav Zemětřesení Typ mezního stavu Návrhová situace

Napište komentář...

Napište komentář...

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení ocelových konstrukcí

Online školení 14. června 2023 16:00 - 17:00 CEST

Úvod do nového addonu Analýza posunu

Úvod do nového addonu Pushover analýza

Webinář 15. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. června 2023 9:00 - 11:30 CEST

3D modelování pro geotechnickou analýzu v programu RFEM 6

3D modelování pro geotechnickou analýzu v programu RFEM 6

Webinář 21. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 22. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 29. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Webinář 29. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Základy

Online školení 13. července 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 27. července 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 3. srpna 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 31. srpna 2023 8:30 - 12:30 CEST