Často kladené dotazy (FAQ)

Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

 • Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Zobrazit filtr Skrýt filtr

Podpora zákazníkům 24/7

Kromě osobní podpory (např. Prostřednictvím e-mailu, chatu) najdete také pomoc a informace na našich webových stránkách.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

1 - 10 z 49

Seřadit podle:

Položek na stránce:

 • Odpověď

  Programy RSTAB i RFEM jsou vhodné pro editaci zařízení elektráren. Vzhledem k možnostem analýzy metodou konečných prvků nabízí program RFEM rozsáhlejší možnosti, protože je možné také bez problémů modelovat a posuzovat rovinné konstrukční prvky.

  V závislosti na požadavcích můžete použít přídavné moduly z různých oborů, jako jsou železobetonové konstrukce nebo ocelové konstrukce.

  Hlavní programy RFEM nebo RSTAB

  Hlavní programy RFEM nebo RSTAB slouží pro modelování, zadávání materiálů a účinků.

  Dostupné normy

  Pro různé materiály jsou k dispozici různé Eurokódy s národními přílohami. Četné normy jsou k dispozici také pro další země a mohou být doplněny podle Vašich požadavků.

  Přídavné moduly

  Přídavné moduly jsou k dispozici pro příslušná odvětví podle materiálů.. Kromě obecné analýzy napětí v přídavném modulu RF-/STEEL pro ocelové konstrukce existuje také modul pro posouzení pro RF-/STEEL EC 3. Ten je možné například volitelně doplnit a rozšířit o moduly RF-/STEEL Warping Torsion nebo RF-/STEEL Plasticity. K různým přídavným modulům se dostanete pomocí odkazů na konci tohoto textu.

  Simulace větru a generování zatížení větrem

  Pomocí samostatného programu RWIND Simulation můžete svůj model analyzovat v digitálním větrném tunelu. Do analýzy přitom můžete zahrnout také relevantní okolní terén nebo stávající nebo jiné plánované stavby. Zatížení větrem získaná v procesu můžete importovat do programu RFEM.

  Dynamická analýza

  Pokud je na budově zapotřebí provést posouzení seizmických vlivů nebo kmitání pro budovu, přídavné moduly RF-/DYNAM Pro poskytují vhodné nástroje pro stanovení vlastních frekvencí a tvarů, analýzu vynucených kmitání, pro generování náhradních zatížení nebo pro nelineární časovou analýzu.

  Rozhraní / BIM

  • Informační model budov (BIM)
   Rozsáhlá sada rozhraní umožňuje výměnu dat s jinými programy. Většina rozhraní je již integrována do programu RFEM nebo RSTAB.

  Pokud máte další dotazy k programům společnosti Dlubal Software, kontaktujte prosím prodejní oddělení.

 • Odpověď

  V dobách technologie BIM nabývá výměna dat mezi různými stavebními obory na významu. Vzhledem k tomu, že každý software má vlastní specifikaci pro popisy průřezů a materiálů, nabízejí programy RFEM a RSTAB převodní tabulky, které jsou přístupné v záložce "Nastavení detailů" v dialogu pro import a export. Tam je možné zadat označení materiálů a profilů pro import a export. Interní popisy Dlubal je možné pohodlně vybrat z rozsáhlé databáze materiálů a průřezů. V případě potřeby je možné převodní tabulky snadno distribuovat na každé pracovní místo v kanceláři.

  Programy cadwork a RFEM by měly být schopny průřezy vzájemně zpracovat, pokud jsou správně definovány v převodní tabulce.

  Pro zajištění shody popisů doporučujeme použít následující postup:

  1. Vytvořte a průřez v programu cadwork a vyexportujte ho..
  2. Otevřete soubor .stp pomocí editoru a zkontrolujte, jaký popis se použije pro tento průřez.
  3. Zadejte tento popis do konverzní tabulky programu RFEM.

 • Odpověď

  V AutoCADu je možné vytvořit dva různé typy křivek SPLINES - buď pomocí bodů vyhlazení, nebo řídicích vrcholů. RFEM podporuje první možnost. Tyto se naimportují jako linie typu B-spline.

  Druhý typ linie naproti tomu odpovídá liniím NURBS. Ačkoli je lze modelovat v programu RFEM 5, rozhraní tento typ nepodporuje. Řídicí vrcholy se použijí jako "body vyhlazení" pro zadání B-spline. Výsledkem je jiný tvar.

  Jako náhradní řešení se tak nabízí úprava příslušných linií. Nejlépe se zde hodí typ linie "Bezier-Spline".
 • Odpověď

  Protože modelování sítě vyžaduje více lanových segmentů ve vzoru typu rastru, nejsou lana jedním sledem prutů. To není optimální pro přídavný modul RF-FORM-FINDING, protože vlastnosti předpětí lana jako je průvěs, požadovaná délka nebo síla se nejlépe aplikují na jeden segment lana. Program nemůže jednoduše použít tato nastavení na lano, které je po celé délce rozdělené do několika segmentů.

  Nejlepším způsobem modelování sítě v programu RFEM je místo toho použití plošného prvku. Materiálové a tuhostní vlastnosti plochy odpovídají vlastnostem sítě specifikovaných výrobcem. Přídavný modul RF-FORM-FINDING může být následně použitý na plošný prvek jako předpětí nebo napětí.

 • Odpověď

  Při exportu dat do formátu Nemetschek nejsou zašedlé možnosti obecně k dispozici. Vždy se exportuje vše.

  Tyto volby lze vybrat při exportu výsledků do formátu Glaser.
 • Odpověď

  Program RFEM může s Autodesk Inventor komunikovat omezeně. Inventor čte a zapisuje volumetrické a geometrické informace podobné souborům IFC Coordination View. Z tohoto programu je možné exportovat soubor ve formátu .STEP. Program RFEM potom takové soubory může importovat do modelu BIM/CAD pomocí přídavného modulu RF-LINK.

  Alternativně může kterýkoliv CAD program exportovat soubory ve formátu .DXF, které umožňují programu RFEM číst informace o osách. Nejedná se o kompletní řešení a vyžaduje od uživatele další práci v programu RFEM, ale nevyžaduje žádné přídavné moduly.

  Uživatel také může používat RF-COM/RS-COM pro vyvinutí procesu načítání jakéhokoliv CAD softwaru do programu RFEM/RSTAB pomocí otevřeného API rozhraní.
 • Odpověď

  Samostatný program RWIND Simulation v současnosti umožňuje importovat pouze geometrie modelů formátu STL a VTP. Naproti tomu je možné modely IFC aktuálně importovat do RWIND Simulation použitím integrovaného rozhraní v programu RFEM resp. RSTAB. Postupujte prosím následovně:


  1. Vytvořte nový model programu RFEM resp. RSTAB.
  2. V základních údajích v záložce "Možnosti" aktivujte volbu "Umožnit CAD/BIM model".
   Obrázek 01 - Aktivace prostředí CAD/BIM modelu
  3. Pomocí funkce "Importovat nový model - IFC" v navigátoru projektu v záložce "CAD/BIM model" naimportujte požadovaný Reference View IFC model.
   Obrázek 02 - Import IFC
  4. Namodelujte pseudoplochu bez vlivu na geometrii větru uvnitř tělesa IFC modelu.
  5. Otevřete rozhraní "RWIND Simulation - Simulovat a generovat zatížení větrem" v nabídce "Výpočet".
  6. V záložce "Zatížení větrem" zadejte požadovaný vítr, který má působit.
  7. V záložce "Nastavení" v sekci "Export do programu RWIND Simulation" vyberte možnosti "Exportovat model okolí" a "CAD/BIM modely".
   Obrázek 03 - Export CAD/BIM modelu do programu RWIND Simulation
  8. V záložce "Zatěžovací stavy" vyberte směr větru, který se má analyzovat, a otevřete prostředí programu RWIND Simulation pomocí funkce "Otevřít v RWIND Simulation".
  9. Naimportovaný model IFC použijte v programu RWIND Simulation.

 • Odpověď

  Následující makro VBA ukazuje vytvoření dvou excentricit prutů. Zdrojový kód je možné si stáhnout v sekci Ke stažení.

  '--------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sub SetEccs()
  '--------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dim model As RSTAB8.model
  Dim data As IModelData
  Dim ecc(1) As RSTAB8.MemberEccentricity

      'Get interface for model
      Set model = GetObject(, "RSTAB8.Model")
      
      ' Block COM licence and program access
      model.GetApplication.LockLicense

      On Error GoTo e
      ' Get interface for model data
      Set data = model.GetModelData

     'Define eccentricity 1
      ecc(0).No = 1
      ecc(0).ReferenceSystem = LocalSystemType
      ecc(0).Start.X = 0.01
      ecc(0).Start.Y = 0.02
      ecc(0).Start.Z = 0.03
      ecc(0).End.X = -0.01
      ecc(0).End.Y = -0.02
      ecc(0).End.Z = -0.03
      ecc(0).Comment = "eccentricity 1"
      
     'Define eccentricity 2
      ecc(1).No = 2
      ecc(1).ReferenceSystem = GlobalSystemType
      ecc(1).Start.X = -0.07
      ecc(1).Start.Y = -0.08
      ecc(1).Start.Z = -0.09
      ecc(1).End.X = 0.07
      ecc(1).End.Y = 0.08
      ecc(1).End.Z = 0.09
      ecc(1).Comment = "eccentricity 2"
      
      'Transfer member eccentricities
      data.PrepareModification
      data.SetMemberEccentricities ecc

  e:  data.FinishModification
      If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.Description, , Err.Source
      Set data = Nothing
      ' COM licence is unlocked, program access possible again
      model.GetApplication.UnlockLicense
      Set model = Nothing

  End Sub
 • Odpověď

  Následující makro VBA ukazuje vytvoření dvou excentricit prutů. Zdrojový kód je možné si stáhnout v sekci Ke stažení.

  '--------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sub SetEccs()
  '--------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dim model As RFEM5.model
  Dim data As IModelData
  Dim ecc(1) As RFEM5.MemberEccentricity

      'Get interface for model
      Set model = GetObject(, "RFEM5.Model")
      
      ' Block COM licence and program access
      model.GetApplication.LockLicense

      On Error GoTo e
      ' Get interface for model data
      Set data = model.GetModelData

     'Define eccentricity 1
      ecc(0).No = 1
      ecc(0).ReferenceSystem = LocalSystemType
      ecc(0).Start.X = 0.01
      ecc(0).Start.Y = 0.02
      ecc(0).Start.Z = 0.03
      ecc(0).End.X = -0.01
      ecc(0).End.Y = -0.02
      ecc(0).End.Z = -0.03
      ecc(0).Comment = "eccentricity 1"
      
     'Define eccentricity 2
      ecc(1).No = 2
      ecc(1).ReferenceSystem = GlobalSystemType
      ecc(1).Start.X = -0.07
      ecc(1).Start.Y = -0.08
      ecc(1).Start.Z = -0.09
      ecc(1).End.X = 0.07
      ecc(1).End.Y = 0.08
      ecc(1).End.Z = 0.09
      ecc(1).Comment = "eccentricity 2"
      
      'Transfer member eccentricities
      data.PrepareModification
      data.SetMemberEccentricities ecc

  e:  data.FinishModification
      If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.Description, , Err.Source
      Set data = Nothing
      ' COM licence is unlocked, program access possible again
      model.GetApplication.UnlockLicense
      Set model = Nothing

  End Sub
 • Odpověď

  Ano, výměna dat mezi programy LayPLAN firmy Layher a RSTAB je možná. Tuto možnost nabízí nástroj "LayPLAN TO RSTAB".

  Lešení lze snadno převést do programu RSTAB. Rozhraní "LayPLAN TO RSTAB" předává podle schválení údaje o geometrii a staticky důležité informace jako jsou údaje o průřezech a materiálech, typech prutů, excentricitách a nelineárních definicích přípojů.

  Pro fungování tohoto rozhraní je nutná aktivní licence RS-COM k programu RSTAB.

  RS-COM je k dispozici jako časově neomezená licence nebo jako licence k pronajmutí.

1 - 10 z 49

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Našli jste dotaz a odpověď? Pokud ne, obraťte se na nás prostřednictvím naší e-mailové podpory zdarma, na chatu nebo na fóru nebo nám zašlete svůj dotaz pomocí online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme informace a tipy, které vám pomohou začít se základními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Manuály k RWIND Simulation

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Moc děkuji za užitečné informace.

Poklona vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statických výpočtů jsem pracoval s mnoha programy se servisní smlouvou, ale vaše podpora je zdaleka nejlepší.“