Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ
Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Průřezy, které nejsou obsažené v databázi průřezů, lze ošetřit v programu RFEM/RSTAB dvěma způsoby.

  1. Programy SHAPE-THIN a SHAPE-MASSIVE pro posouzení průřezů

  Uživatelsky zadané průřezy můžeme vytvářet v programech pro posouzení průřezů SHAPE-THIN resp. SHAPE-MASSIVE. Profily v programech SHAPE-THIN resp. SHAPE-MASSIVE je možné načíst z databáze průřezů. Za tímto účelem klikněte na tlačítko "Importovat průřez z programu SHAPE-THIN" resp. "Importovat průřez z programu SHAPE-MASSIVE" v dialogu "Nový průřez" (Obrázek 1). V tomto dialogu lze vybrat a převzít požadovaný průřez. Je třeba si uvědomit, že průřezy musí být v programu SHAPE-THIN resp. SHAPE-MASSIVE spočítané a uložené předtím, než mohou být načteny průřezové charakteristiky. Každý průřez je nutné načíst samostatně.

  2. Vytvoření uživatelsky zadaného průřezu v programu RFEM/RSTAB
  Pokud jsou k dispozici průřezové charakteristiky od výrobce, můžeme je vytvořit v databázi průřezů programu RFEM/RSTAB pomocí volby "Vytvořit nový uživatelsky zadaný průřez" (Obrázek 2). Na rozdíl od průřezů vytvořených pomocí programů SHAPE-THIN resp. SHAPE-MASSIVE nemohou být tyto uživatelsky zadané průřezy posouzeny v přídavných modulech RF-/STEEL EC3, protože chybí údaje nezbytné pro posouzení, jako například c/t-části.

  Uživatelské průřezy lze otevřít kliknutím na tlačítko "Načíst uživatelsky zadané průřezy" v databázi průřezů (Obrázek 3).

  Uživatelsky zadané průřezy se ukládají v souboru EigProf.dat. I v případě přechodu mezi verzemi (například od X.19.XXXX do X.20.XXXX) se tyto průřezy převezmou. Místo uložení uživatelsky zadané databáze průřezů můžeme zadat v dialogu Možnosti programu (Obrázek 4). Je možné zkopírovat uživatelsky definovanou profilovou databázi, která byla vytvořena na jiném pracovním místě, a vložit ji do příslušného adresáře jiného pracovního místa. Uživatelsky zadané profily jsou tak k dispozici i na jiném pracovním místě, aniž by bylo nutné je znovu načítat.
 • Odpověď

  Uživatelsky definovaná databáze profilů EigProf.dat na vašem počítači chybí nebo je poškozená. Otevře se prosím záložka "Datové adresáře" z možností programu a vybere se kategorie Uživatelská knihovna průřezů.

  Otevře se příslušný adresář a ověří se, zda je k dispozici soubor EigProf.dat. Pokud je soubor k dispozici, přejmenujte jej.

   

  Pokud cesta k souboru neodpovídá výchozímu způsobu v programu RFEM 5.20 "C: \ Program Data \ Dlubal \ RFEM 5.20 \ Základní data \ EigProf.dat" v položce Možnosti programu, je možné nastavit tuto výchozí cestu v položce Možnosti programu.

 • Odpověď

  Ano, problém může být také způsoben programem RFEM. Náhled programů v programu Průzkumník Windows může způsobit, že průzkumník reaguje pomaleji.

  Pro případné řešení postupujeme následovně:

  V C: \ Program Files \ Common Files \ Dlubal otevřete soubor ThmShellEx64.dllzáložce BACKUP-ThmShellEx64.dll přejmenovat.

  Nebo pro 32bit v souboru C: \ Program Files (x86) \ Common Files \ Dlubal přejmenujte soubor ThmShellEx.dll na soubor BACKUP-ThmShellEx.dll

  Poté je potřeba znovu spustit počítač

 • Odpověď

  Data z konstrukce programu RFEM a RSTAB jsou standardně zabalena a zabalena. Pokud tento proces zabalení přeruší nebo ruší jiný software, může dojít k závadnému archivu.

  Soubor RFEM / RSTAB lze načíst přes naše webové stránky a my se pokusíme uložit data. Viz níže uvedený odkaz.

  Abychom tomuto problému zabránili v budoucnu, uložili bychom na vašem PC lokálně velmi rozsáhlé soubory a v případě potřeby je přesunuli na síťovou cestu.
  Při antivirovém programu je třeba dbát správného nastavení, protože při čtení a zápisu dat může dojít ik problémům.


 • Odpověď

  V závislosti na geometrických nárocích cihel jsou tyto integrovány do skupin 1 až 4. Všechny geometrické požadavky na skupiny cihel jsou uvedeny ve 3. EN 1996-1-1, Tabulka 3.1. Příkladem přiřazení skupin podle celkového procentuálního průmětu otvorů (% hrubého objemu) pro cihly je následující:

  Skupina 1 (všechny kameny)
  ≤ 25

  Skupina 2
  svislý průřez> 25; ≤ 55

  Skupina 3
  svislý průměr otvorů ≥ 25; ≤ 70

  Skupina 4
  poměr vodorovných otvorů> 25; ≤ 70


 • Odpověď

  Stěny s cementováním na okrajích jsou stěny, v nichž nejsou cihly kladeny pouze na jeden, ale na dvou prutech malty. V tomto případě se uloží přípoj na vnější okraji cihel.

  Národní příloha stanoví, zda lze v jedné zemi provádět zednické ocelové pásy. V Německu není přípustné okrajové ražení. Cihly proto musí být uloženy po celé délce podloží.

 • Odpověď

  Ano, je to možné s kombinovanou schématem. S ním můžeme vytvářet šablony definované uživatelem.

  Dialog Kombinace lze otevřít z hlavní nabídky "Nástroje". Schéma, které lze zadat, můžeme použít jako vzor pro údaje o zatížení. Kombinační schéma lze vytvořit v libovolném modelu konstrukce a přistupovat k ní z libovolného modelu konstrukce.

  V kombinačním schématu se zadávají příslušné zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků spolu s příslušnými daty a základními nastaveními. Kromě součinitelů LC, LC a RC lze také zadat součinitele a typ superpozice v kombinační schéma.

  Při vytváření nového modelu pak můžeme rychle zadat obsah zatěžovacích stavů (prutová zatížení atd.). Pokud jsme již vytvořili několik schémat, můžeme vybrat jeden z nich z rozbalovacího seznamu.

  Tlačítkem [Nový schéma] vytvoříme jinou kombinovanou schému. Tímto způsobem můžeme zkopírovat existující zatěžovací stavy a kombinace aktuálního modelu konstrukce.

  Tlačítko [Vytvořit zatěžovací stavy, Kombinace zatížení a Kombinace výsledků definovaných v tabulkách] převede aktuální kombinační schéma na model.

  Kombinované diagramy lze exportovat i do Excelu a reimportovat.

  Uživatelsky definované kombinace diagramů se standardně uloží do souboru KombinSchema.dat, který se nachází ve složce Základní údaje "C: \ ProgramData \ Dlubal \ Global \ Root File". Pokud tento soubor zkopírujete na jiný počítač, můžeme použít také kombinace diagramů.
 • Odpověď

  Tento průřez představuje parametrický oddíl I. Lze ho zadat v databázi průřezů. Kromě parametrických tenkostěnných průřezů (viz obrázek 1), u nichž je obecně zapotřebí zadání o svaru, jsou parametrické průřezy orientovány na válcované průřezy.

  Parametrizace je možná u některých válcovaných průřezů (viz Obrázek 2). Lze tak zadat například parametry pro poloměr zaoblení, tloušťku pásnice a pro tloušťku stojiny. Aby se zabránilo otevření grafického uživatelského rozhraní parametrů průřezů v případě změn, lze také upravit rozměry průřezů v textovém poli daného průřezu. Při změně se průřez okamžitě aktualizuje na pozadí.
 • Odpověď

  U lehkých plechových konstrukcí existuje mnoho technických membrán.

  • Polyesterová tkanina (PES) potažená polyvinylchloridem (PVC) → PES / PVC
  • Polyesterové potahování potažené polyvinylchloridem (PVC)
  • Skleněná tkanina → Sklo / PTFE potažené polytetrafluoroethylenem (PTFE)
  • Polyesterová tkanina (PES) potažená polyolefinem
  • Polyesterová tkanina (PES) potažená fluoroplastem
  • Skleněná tkanina potažená silikonem
  • Otevřená a uzavřená síťovina
  • Nenatěsněné a přírodní tkaniny
  • Etylen-tetrafluorethylenové fólie → ETFE
  V závislosti na různých vlastnostech daného projektu je možné tyto materiály vybrat pro každou stavbu. S ohledem na posouzení konstrukce mají všechny výrobky různé vlastnosti při nošení, z nichž některé se mohou v jednotlivých výrobních dávkách lišit.

  V programu RFEM se v tabulce 1.3 uvedou tyto různé hodnoty ve spojení s vhodným materiálovým modelem.

  Pro opakované použití materiálů v různých modelech jsou k dispozici modelové předlohy. Lze použít libovolný seznam specifikovaných membránových materiálů 

  Membránové materiály se většinou vždy skládají z interakce pevných materiálových hodnot a hmotného práva. Vzhledem k tomu, že stávající materiálová databáze pořádá pouze materiál s materiálem "Izotropní lineárně elastický", není tato databáze vhodná pro ortotropní membránové materiály.


 • Odpověď

  Doba zpracování lze v historii modelu smazat. V hlavní nabídce pak vybereme příslušný model a v místní nabídce vybereme příkaz "Historie". Poté v dialogu "Historie modelu" klikneme na tlačítko "Smazat" a potvrdíme zadání příkazem "OK" (viz Obrázek 1). Kromě doby zpracování RFEM také smaže vytvořené, vytvořené, změněné a upravené informace.

1 - 10 z 32

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Děkuji mnohokrát za cenné informace.

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oboru statiky využívám řadu softwarů se servisní smlouvu, ale vaše technická podpora je zdaleka nejlepší.”