Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je produktem spolupráce společností Dlubal Software, PC-Progress a CFD Support.

  RWIND Simulation používá alternativní licenční koncept. K dispozici jsou následující možnosti:

  • Licence na jednotlivé stanice s možností online licence
  • Licence na jednu stanici s USB hardwarovým klíčem (za příplatek 150,- EUR bez DPH)
  • Síťová licence se síťovým USB hardwarovým klíčem (příplatek 25 % za produkt plus 150,- EUR za síťový USB hardwarový klíč)
 • Odpověď

  Programy RFEM nebo RSTAB se velmi dobře hodí k provádění těchto posouzení. Přídavné moduly pro ocelové nebo železobetonové konstrukce podporují Vaše individuální řešení.

  Speciální přídavné moduly řady RF-/MAST tyto možnosti rozšiřují a zjednodušují.

  Hlavní programy RFEM nebo RSTAB
  Základní programy se používají pro zadávání modelů, materiálů a účinků.

  Program RSTAB umožňuje upravovat a počítat příhradové nebo rámové konstrukce. Program RFEM navíc umožňuje navrhovat a posuzovat desky, stěny, skořepiny a tělesa.

  Přídavné moduly
  RF-/TOWER Structure
  Pomáhá efektivně vytvářet stožárové konstrukce trojúhelníkového nebo obdélníkového půdorysu.

  RF-/TOWER Equipment
  Obsahuje rozsáhlou databázi příslušenství a umožňuje jejich rychlou a snadnou integraci do Vašeho modelu.

  RF-/TOWER Loading
  Poskytuje profesionální podporu při generování zatížení větrem, ledem a při generování provozních zatížení.
  RF-/TOWER Effective Lengths
  Provádí výpočet vzpěrných délek prutů zejména pro stožáry.

  RF-/TOWER Design
  Provádí posouzení podle EN 1993-1-1, EN 1993-3-1 a EN 50341 vč. národní přílohy.

  RF-/JOINTS Steel Tower
  Slouží pro posouzení kloubových šroubovaných spojů pro pruty v příhradových stožárech podle EN 1993-1-8.

  Analýza větru v digitálním větrném tunelu
  Pomocí programu RWIND Simulation lže rozšířit analýzu chování proudění. Výsledky lze přímo použít jako zatížení nebo zatěžovací stavy v programu RFEM nebo RSTAB.

  Dynamická analýza
  Pokud je na budově zapotřebí provést posouzení seizmických vlivů nebo kmitání, přídavné moduly RF-/DYNAM Pro poskytují vhodné nástroje pro stanovení vlastních frekvencí a tvarů, analýzu vynucených kmitání, pro generování náhradních zatížení nebo pro nelineární časovou analýzu.

  Pokud máte další dotazy k programům společnosti Dlubal Software, kontaktujte prosím prodejní oddělení.
 • Odpověď

  Program RFEM poskytuje ideální základ pro výpočet a posouzení potrubních systémů. Modelování a posuzování je podporováno pomocí přídavných modulů RF-PIPING a RF-PIPING Design.

  Vzhledem k tomu, že lze zobrazit jak nosné konstrukce, tak i další konstrukční prvky celého modelu, je možné provést realistickou analýzu a posouzení.

  Základní program RFEM
  Základní program RFEM se používá pro zadávání modelů, materiálů a účinků.

  Přídavné moduly
  • RF-PIPING
   Modelování potrubí včetně typických armatur jako jsou ventily, příruby nebo redukce.
  • RF-PIPING Design
   Porovnání existujících a přípustných napětí v potrubních systémech

  Dostupné normy
  • EN 13480-3
  • ASME B31.1
  • ASME B31.3
  Dynamická analýza
  Pokud je na budově zapotřebí provést posouzení seizmických vlivů nebo kmitání, přídavné moduly RF-/DYNAM Pro poskytují vhodné nástroje pro stanovení vlastních frekvencí a tvarů, analýzu vynucených kmitání, pro generování náhradních zatížení nebo pro nelineární časovou analýzu.

  Pokud máte další dotazy k programům společnosti Dlubal Software, kontaktujte prosím prodejní oddělení.
 • Odpověď

  Skleněné konstrukce je možné v programu RFEM počítat pomocí přídavného modulu RF-GLASS. Přitom existuje možnost výpočtu a posouzení na celém modelu nebo samostatně.

  Rozsáhlá databáze materiálů obsahuje velké množství komerčně dostupných typů skla, fólií a plynů.

  Definujte uzly nebo linie pro podepření skleněných ploch nebo namodelujte tělesa. Výsledky kromě jiného zahrnují napětí v plochách a tělesech.

  Základní program RFEM
  Pro výpočet skla je nutné použít program RFEM. Program RFEM navíc nabízí celou řadu možností pro výpočet a posouzení masivních, ocelových nebo dřevěných konstrukcí.

  Přídavné moduly
  • RF-GLASS
   Výpočet napětí a deformací na libovolně tvarovaných nebo také zakřivených skleněných plochách.
  Normy
  • DIN 18008: 2010-12
  • TRLV: 2006-08
 • Odpověď

  Program RFEM nebo RSTAB umožňuje velmi dobře počítat konstrukce v oblasti průmyslových konstrukcí a zařízení. Modulární konstrukce Vám umožňuje software individuálně nakonfigurovat.

  Hlavní programy RFEM nebo RSTAB
  Základní programy se používají pro zadávání modelů, materiálů a účinků.

  Program RSTAB umožňuje upravovat a počítat příhradové nebo rámové konstrukce. Program RFEM navíc umožňuje navrhovat a posuzovat desky, stěny, skořepiny a tělesa.

  Přídavné moduly
  • RF-/STEEL
   Výpočet napětí a porovnání s mezními napětími
  • RF-PIPING
   Modelování potrubí (pouze v programu RFEM)
  • RF-PIPING Design
   Posouzení potrubí (pouze v programu RFEM)
  Dynamická analýza
  Pokud je zapotřebí provést posouzení seizmických vlivů nebo kmitání, přídavné moduly RF-/DYNAM Pro poskytují vhodné nástroje pro stanovení vlastních frekvencí a tvarů, analýzu vynucených kmitání, pro generování náhradních zatížení nebo pro nelineární časovou analýzu.

  Pokud máte další dotazy k programům společnosti Dlubal Software, kontaktujte prosím prodejní oddělení.
 • Odpověď

  Jak RFEM, tak RSTAB se ideálně hodí pro aplikace ve strojírenství a mnoho uživatelů je používá v každodenní praxi. Díky modulárnímu systému využíváte pouze přídavné moduly, které potřebujete pro své aplikace.

  Hlavní programy RFEM nebo RSTAB
  Základní programy se používají pro zadávání modelů, materiálů a účinků.

  Program RSTAB Sás nejlépe podporuje při modelování příhradových nebo rámových konstrukcí.
  Program RFEM navíc poskytuje tu nejlepší podporu, pokud chceme navíc počítat konstrukce s plošnými prvky nebo tělesy.

  Přídavné moduly
  • RF-/STEEL
   Výpočet napětí a porovnání s mezními napětími
  • RF-PIPING
   Modelování potrubí (pouze v programu RFEM)
  • RF-PIPING Design
   Posouzení potrubí (pouze v programu RFEM)
  Dynamická analýza
  Pokud je zapotřebí provést posouzení seizmických vlivů nebo kmitání, přídavné moduly RF-/DYNAM Pro poskytují vhodné nástroje pro stanovení vlastních frekvencí a tvarů, analýzu vynucených kmitání, pro generování náhradních zatížení nebo pro nelineární časovou analýzu.

  Pokud máte další dotazy k programům společnosti Dlubal Software, kontaktujte prosím prodejní oddělení. • Odpověď

  Jako řešení se v zásadě nabízejí programy RFEMRSTAB. Kromě Eurokódu 2 jsou pro posouzení v obou programech k dispozici také mezinárodní normy jako ACI 318, CSA A23.3, SIA 262 nebo GB 50010.

  Pomocí přídavných modulů pro posouzení sloupů, základů nebo posouzení na protlačení je posuzování těchto konstrukčních prvků rychlé a bezpečné.

  Hlavní programy RFEM nebo RSTAB
  Hlavní programy RFEM nebo RSTAB slouží pro modelování, zadávání materiálů a účinků.

  Program RFEM je jednoznačně první volbou pro železobetonové konstrukce, neboť kromě možnosti prostorových prutových konstrukcí lze vytvářet také konstrukce z desek, stěn a skořepin. Program RFEM je rozmanitější variantou, neboť ho lze doplnit odpovídajícími přídavnými moduly pro všechny materiály a typy konstrukcí.

  Dostupné normy
  • Eurokód 2 (EN 1992-1-1)
  • SIA 262
  • ACI 318
  • CSA A23.3
  • GB 50010
  Přídavné moduly
  • RF-CONCRETE/CONCRETE
   Základní modul zajišťující funkčnost posouzení železobetonových prutů, pro RFEM navíc také pro desky, stěny, lomenicové konstrukce a skořepiny.
  • RF-/CONCRETE Columns
   Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů resp. metody založené na nominálním zakřivení
  • RF-PUNCH Pro
   Posouzení ploch na protlačení
  • RF-/FOUNDATION Pro
   Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů
  • RF-CONCRETE Deflect (RFEM)
   Analytický výpočet deformací
  • RF-CONCRETE NL
   Realistický výpočet deformací na plochách a prutech
  Dynamická analýza
  Pokud je zapotřebí provést posouzení seizmických vlivů nebo analýzu kmitání, pak přídavné moduly RF-/DYNAM Pro poskytují vhodné nástroje pro stanovení vlastních frekvencí a tvarů, pro analýzu vynuceného kmitání, pro generování náhradních zatížení nebo také pro nelineární časovou analýzu.

  Pokud máte další dotazy k programům společnosti Dlubal Software, kontaktujte prosím prodejní oddělení.
 • Odpověď

  Programy RFEM i RSTAB se ideálně hodí pro statické výpočty a posouzení dřevěných konstrukcí .

  Hlavní programy RFEM nebo RSTAB
  Hlavní programy RFEM nebo RSTAB slouží k definování konstrukcí, materiálů a účinků. Kromě možnosti vytvářet prostorové rámové a příhradové konstrukce, jako jsou haly, umožňuje program RFEM také deskové, stěnové a skořepinové konstrukce, a nabízí tak víceúčelovou možnost. Vyplatí se, pokud bude třeba provést posouzení také v jiných oblastech, jako je např. Masivní konstrukce.

  Přídavný modul RF-LAMINATE je k dispozici pouze pro RFEM.


  Pro oba programy je k dispozici Eurokód 5 s mnoha národními přílohami a další mezinárodní normy .


  Dostupné normy
  • RF-/TIMBER Pro - Eurokód 5 pro posouzení napětí, stability, mezního stavu použitelnosti a požární odolnosti podle EC 5 nebo podle švýcarské normy SIA 265

  • RF-/TIMBER AWC - Americká norma ANSI/AWC NDS-2018 pro posouzení mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti a požární odolnosti

  • RF-/TIMBER CSA - Kanadská dřevěná norma CSA O86-09 a CSA O86‑14 pro posouzení mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti a požární odolnosti

  • RF-/TIMBER NBR - brazilská norma pro dřevo pro posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti

  Ostatní přídavné moduly
  • RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber
   Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5 nebo ANSI/AWC NDS 2018.
  • RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber
   Posouzení přímých dřevěných spojů pomocí šikmých šroubů
  • RF-LIMITS
   Kromě jiného analyzuje únosnost prutů, konců prutů, uzlů, uzlových podpor a ploch. V knihovně jsou dále k dispozici různé spojovací prostředky od společností Würth SHIGA, Šerpa, Simpson StrongTie atd. A také únosnost dřevěných nosníků Steico a Metsä Wood.
  Pouze ve spojení s programem RFEM:

  RF-LAMINATE - Analýza napětí a deformace laminátových ploch

  RX-TIMBER umožňuje navrhovat dřevěné konstrukce bez použití programu RFEM nebo RSTAB.

  Pokud máte další dotazy k programům a službám společnosti Dlubal Software, neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení.
 • Odpověď

  Vhodným řešením jsou programy RFEM i RSTAB. Pro oba programy existuje řada evropských i mezinárodních norem i přídavných modulů, které usnadňují každodenní práci v oblasti ocelových konstrukcí .

  Hlavní programy RFEM nebo RSTAB
  Hlavní programy RFEM nebo RSTAB slouží k definování konstrukcí, materiálů a účinků. Kromě možnosti vytvářet prostorové rámové a příhradové konstrukce, jako jsou haly, umožňuje program RFEM také deskové, stěnové a skořepinové konstrukce, a nabízí tak víceúčelovou možnost. Vyplatí se, pokud bude třeba provést posouzení také v jiných oblastech, jako je např. Masivní konstrukce.

  Dostupné normy
  • EN 1993-1-1 (Eurokóda 3),
  • AISC podle ANSI/AISC 360 (americká norma),
  • SIA podle SIA 263: 2013 (švýcarská norma),
  • IS podle IS 800: 2007 (indická norma),
  • BS podle BS 5950-1: 2000 (britská norma) nebo BS EN 1993-1-1 (britská příloha),
  • GB podle GB 50017-2003 (čínská norma),
  • CSA podle CSA S16-09 a CSA S16-14 (kanadská norma),
  • AS podle AS 4100-1998 + příloha 1 - 1999 (australská norma),
  • NTC-DF podle NTC-RCDF (2004) (mexická norma),
  • SP podle SP 16.13330.2011 (ruská norma),
  • SANS podle SANS 10162-1: 2011 (Jihoafrická norma),
  • NBR podle ABNT NBR 8800: 2008 (brazilská norma),
  • HK podle standardního pracovního řádu pro statické použití oceli 2011 (odbor budov - Hongkong)
  • RF-/STEEL - Obecná analýza napětí ocelových ploch a prutů
  Přídavné moduly pro ocelové konstrukce

  Tyto přídavné moduly doplňují funkce hlavních programů. Například modul RF‑/STEEL EC3 umožňuje provádět posouzení ocelových konstrukcí podle Eurokódu 3. Přídavný modul RF ‑ STEEL Warping Torsion doplňuje posouzení podle Eurokódu 3 o posouzení torzního vzpěru až o 7 stupňů volnosti, pokud se nevztahuje na standardní případ EC3.

  K dispozici jsou další specializované oblasti použití, jako je plastické posouzení, stabilitní analýza podle vlastního tvaru nebo generování geometricky ekvivalentních imperfekcí a předem deformovaných ekvivalentních modelů. Samostatné moduly, jako například PLATE-BUCKLING , podporují návrh tuhých nebo vyztužených desek. Program SHAPE-THIN umožňuje vytvářet libovolné tenkostěnné průřezy. Tímto způsobem se stanoví průřezové charakteristiky a provádí se analýza napětí nebo plastické posouzení.

  Přípoje s kloubovým nebo tuhým spojením lze navrhnout pomocí přídavných modulů RF-/JOINTS .

  Pro posouzení jeřábových drah je k dispozici samostatný program CRANWAY .


  Dynamická analýza

  Pokud je třeba provést seizmickou analýzu nebo posouzení kmitání budovy, poskytují přídavné moduly RF-/DYNAM Pro speciální nástroje pro stanovení vlastních frekvencí a vlastních tvarů, pro analýzu vynucených kmitání, generování náhradního zatížení nebo pro nelineární časovou analýzu.

  Pokud máte další dotazy k programům společnosti Dlubal Software, kontaktujte prosím prodejní oddělení.


 • Odpověď

  V případě servisní smlouvy Basic jsou celkové náklady bez daně na každou další licenci 110,00 USD. V případě servisní smlouvy Pro činí poplatek za další licenci částku 170,00 USD.

  Kromě programů RFEM/RSTAB obsahuje všechny integrované přídavné moduly také.

  U síťových licencí používaných na více než jednom místě se účtují ceny za servisní smlouvy za každé místo.

  Všechny ceny jsou přehledně uspořádány na adrese https://www.dlubal.com/cs/podpora-a-skoleni/servis/servis-podpora

  Pokud máte další dotazy, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.

1 - 10 z 35

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Moc děkuji za užitečné informace.

Poklona vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statických výpočtů jsem pracoval s mnoha programy se servisní smlouvou, ale vaše podpora je zdaleka nejlepší.“