Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Síla VL představuje podélnou smykovou sílu mezi horní plochou a prutem. Vypočítá se jako integrovaný smykový tok mezi deskou a prutem v určitém bodě prutu.

  Pro zjednodušený příklad v příloze jsou průřezové charakteristiky u spolupůsobící šířky 10 cm následující:

  • $I_y=\frac{b\times h^3}{12}=\frac{10 cm\times20 cm^3}{12}=6666,67 cm^4$
  • $S_y=h_1\times b\times((h-e_z)-\frac{h_2}2)=10 cm\times10 cm\times((20 cm-10 cm)-\frac{10 cm}2)=500 cm^3$
  • $\tau=V_L=\frac{V_z\times S_y}{I_y\times b}=\frac{5,53 kN\times500 cm^3}{6666,67 cm^4}=0,415 kN/cm=41,5 kN/m$
  Spolupůsobící šířka byla nastavena celkově na 10 cm.

  Hodnoty:
  • Iy moment setrvačnosti plochy
  • Sy statický moment
  • h1 výška horní části průřezu
  • h2 výška dolní části průřezu
  • ez vzdálenost těžiště
  • h celková výška
  Hodnoty je možné libovolně upravit pro jakýkoliv deskový nosník.
 • Odpověď

  Pro správné posouzení žeber je třeba dbát následujícíh bodů:

  • Lokální osa z žebra musí být rovnoběžná s lokální osou z plochy.
  • Lokální osa z žebra musí být kolmá k rovině XY plochy.
  • Typem plochy musí být u připojené plochy Rovina.
  • Typem průřezu musí být u žebrového prutu Obdélník.
  • U sledů prutů musí existovat jednotný typ žeber pro celou sadu prutů.
  • Materiál žebra musí být identický s materiálem plochy.

 • Odpověď

  V zásadě vzniká otázka, zda zohlednění krycího skoku v modelu konstrukce je relevantní či nikoliv.

  Pokud chceme při určování vnitřních sil uvažovat skok krytu, můžeme modelovat jako plošinový model (skládaný stav) (viz obrázek 01). Dvě vodorovné plochy (stropy) a jedna svislá plocha (výškové odsazení) se vytvoří. Plochy lze následně dimenzovat na přídavném modulu RF-CONCRETE Surfaces.

  Vnitřní síly na plochách, které se vyskytují ve skoku v krytu, lze integrovat jako vnitřní síly prutu. Typ prutu "Výsledkový prut" je proto doporučován (viz obrázek 02). V RF-CONCRETE Members lze následně použít vnitřní síly výsledkového prutu (viz obrázek 03).

  Více informací o využití výsledků v panelu návrhů viz dva odborné články v databázi znalostí, které naleznete v následujících článcích .

 • Odpověď

  Při modelování výztuh (žeber) je třeba zvážit některé věci.
  Přiložil jsem vám testovací model v příloze pošty.
  U plochých povrchů se obecně jedná o to, že objekty ležící na povrchu (tj. Čáry a uzly)
  automaticky integrován do povrchu. Pro zakřivené povrchy to musí být provedeno ručně.
  Proto jsem ručně odstranil linii v levém modelu z povrchu (viz obrázek).
  V důsledku toho je linka spojena s povrchem pouze v uzlech.
  Pro následující modely 2 a 3 jsou linky již automaticky integrovány do povrchů.
  To znamená, že tyč je po celé své délce pevně spojena s povrchem.
  4. model je modelován pomocí povrchů a poskytuje stejné výsledky, jak je to jen možné
  jako u tyčí. Jako typ tyče "žebro" bych nedefinoval výztuhy jako toto
  jsou primárně určeny pro konstrukci železobetonu (konstrukce jako deskový nosník).

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Moc děkuji za užitečné informace.

Poklona vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statických výpočtů jsem pracoval s mnoha programy se servisní smlouvou, ale vaše podpora je zdaleka nejlepší.“