Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Nejjednodušší je po výpočtu resp. po objevení poznámky přejít do tabulky s poznámkami k posouzení (viz obrázek 2). V takovém případě se zde zobrazí, že šířka čelní desky není správná. Po přechodu ke vstupnímu dialogu 1.4.2 v grafice rychle zjistíme, že se šířka nenachází v přípustném rozsahu.

  Na základě úpravy horizontální rozteče šroubů je možné provést rychlou korekci (viz obrázek 3).
 • Odpověď

  Protože postup podle 6.3.3 EN 1993-1-1 lze použít pouze u dílčích konstrukcí s ohybem a tlakem u dvojitých symetrických průřezů, je přídavný modul v souladu s obecnou metodou podle 6.3.4 EN 1993-1-1 -1. Tato metoda platí pro libovolně symetrické průřezy. V Německu jsou ovšem povoleny pouze průřezy I.

  Statický výpočet lze provést podle analýzy druhého řádu jako posouzení průřezu, což lze provést s přídavnými moduly RF- / FE-LTB nebo Warping Torsion RF- / STEEL.

  Případně lze v dialogu "Národní příloha" použít i obecný přístup pro průřezy jiné než I, odchýlí se však od národní přílohy.

 • Odpověď

  V závislosti na zvoleném typu stanovení zatížení stanoví RF-PUNCH Pro zatížení pro protlačení ze smykových sil v kritickém obvodu. V tabulce jsou zohledněny vnitřní síly plochy z modelu programu RFEM.

  Pokud síť konečných prvků v oblasti děrovacího uzlu není dostatečně jemná, může to vést k nepřesným výsledkům. V takovém případě obdržíte zprávu č. 56.

  Aby se předešlo problému, mělo by se v modelu RFEM provést zahuštění sítě KP v oblasti děrování. Můžete je uspořádat buď přímo na uzlu nebo na spojovacích liniích konců stěn nebo rohů stěn.

  Pokud je zahuštění sítě konečných prvků dostatečně malé, po přepočítání v modulu RF-PUNCH Pro se výstražná zpráva zmizí automaticky.

 • Odpověď

  V programu RFEM je možné stanovit zatěžovací křivku nebo také kapacitní křivku a exportovat je do Excelu. V následujícím seznamu jsou uvedeny kroky, které je nutné učinit:

  1. Definice nelineárních kloubů:

  1.1 Plastický kloub podle FEMA 356: Nelineární kloub (pružno-plastický nebo tuho-plastický) s předem nastavenými hodnotami kluzu a kritérii akceptace pro ocelové pruty (Kapitola 5 FEMA 356). Hodnoty meze kluzu závisí na prutu a jsou automaticky přednastaveny. Parametry diagramu jsou interpolovány v závislosti na typu průřezu. Klouby 'FEMA' je možné uživatelsky přizpůsobit. Dialog pro plastické klouby je znázorněn na Obrázku 1.

  1.2 Plastický kloub podle EN 1998-3: Bilineární definice křivky kluzu. Také bilineární klouby mají přednastavené charakteristiky kluzu, kritéria akceptace a mezní hodnoty kluzu, lze je ovšem ručně upravit.

  Výhodou použití plastických kloubů je barevné barevné znázornění kloubů při vyhodnocování jednotlivých zatěžovacích stupňů. Tak lze např. Rychle překročit překročení kritéria přijatelnosti.

  1.3 Jako alternativu k zadání kloubu nabízí RFEM nelinearitu prutu „Plastic hinge . Zde lze přesně definovat plastické chování; plastické mezní hodnoty je třeba zadat ručně. Výhodou této možnosti je, že umístění vytvořeného plastického kloubu se vyhledá automaticky. Podívejte se prosím na obr. 02.

  2. Zadání průběhů zatížení pro nelineární analýzu: To lze provést ručně zadáním zatížení do zatěžovacího stavu, například rovnoměrně rozloženého zatížení po výšce budovy.

  Pomocí přídavného modulu RF ‑ DYNAM Pro - Equivalent Loads lze automaticky vytvořit rozdělení zatížení jako v případě vlastního tvaru. Tento modul určuje vlastní čísla a srovnávací zatížení na základě analýzy spektra odezvy. Pro každé vybrané vlastní číslo se vygenerují náhradní zatížení a v zatěžovacích stavech se exportují do programu RFEM.

  3. Přírůstek zatížení v programu RFEM: Přírůstek zatížení lze zadat v parametrech výpočtu zatěžovacích stavů. Výsledky všech přírůstků zatížení lze analyzovat. Zvláště v případě použití plastických kloubů je možné plastifikaci vyhodnotit barevným zvýrazněním kloubů. Exportovaná náhradní zatížení je třeba upravit v měřítku (z modulu RF-DYNAM Pro), aby se zatížení příliš nezvyšovala. Na obr. 03 je znázorněn zatěžovací stav exportovaný z modulu RF ‑ DYNAM Pro a doporučené parametry výpočtu.

  4. Výpočtové diagramy pro vytvoření křivky pushover: najdete je v sekci „Globální parametry výpočtu“. Můžete zadat celkové seizmické zatížení na svislé ose a deformaci v rovině střechy na vodorovné ose, abychom získali požadovanou zatěžovací křivku. Data lze snadno exportovat do Excelu. Křivka pushover je znázorněna na Obrázku 04.

  Barevné zobrazení plastických kloubů je znázorněno na obr. 05. Stupnici barev lze zvolit podle kritérií přijatelnosti nebo podle zadaných parametrů v diagramu kloubu.

  Poté lze provést další pushover analýzu (stanovení neelastického spektra, výkonnostního bodu), v Excelu.

 • Odpověď

  Příhradový nosník je válcovaný průřez s přivařeným náběhem z plechu nebo s uříznutým I-profilem. Aby bylo možné tyto průřezy použít v přídavném modulu RF-/FRAME-JOINT Pro, musí být tloušťka stojiny přivařených dílců alespoň tak silná jako stojina hlavního profilu.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„"Děkuji za užitečné informace."

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statiky a konstrukce jsem použil mnoho programů k podpoře v oblasti statiky, ale podpora je zdaleka nejlepší. ““