Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter





Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je chráněn proti neoprávněnému použití. Aplikace pracuje bez omezení na počítači pro jednoho uživatele, na kterém je aktivována licence pro softwarový klíč. Pro uvolnění přidělené licence (např. pro použití na jiném počítači pro jednoho uživatele) lze licenci opět deaktivovat v režimu offline e-mailem na počítači pro jednoho uživatele. Postupujte prosím následovně:

  1. Spusťte program RWIND Simulation „Jako správce“. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu RWIND Simulation a vyberte příkaz „Spustit jako správce“.

   Obr. 01 - Spuštění programu

  2. V nabídce „Nápověda“ vyberte funkci „RWIND Simulation - Licence a autorizace“.

   Obr. 02 - Nastavení pro licenci a autorizaci

   Otevře se dialog RWIND „Simulation 1.xx Stav autorizace“.

  3. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace“ zkontrolujte, zda je k dispozici aktivní autorizace softwarového klíče. To je případ, pokud je v sekci „Metoda autorizace“ vybrána možnost „Softwarový klíč“ a v sekci „Stav autorizace“ je zelenou tečkou označena aktivní autorizace.

   Obr. 03 - Stav autorizace

   Pokud je kontrola negativní a pokud se zobrazí červená tečka, v počítači pro jednoho uživatele není aktivována žádná licence programu RWIND Simulation pomocí softwarového klíče. V důsledku toho nelze také deaktivovat žádnou licenci.

   Pokud jsou výše uvedené požadavky splněny, klikněte na tlačítko „Deaktivovat pomocí e-mailu“. Otevře se dialog „Deaktivace RWIND Simulation“.

  4. Proces deaktivace je vysvětlen v dialogu „Deaktivace RWIND Simulation“.

   Vyberte funkci „Deaktivovat RWIND Simulation nyní“.

   Obr. 04 - Deaktivace e-mailem

   Tím se otevře dialog „RWIND Simulation 1.xx“.

  5. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx“ s bezpečnostním dotazem pro deaktivací licence vyberte „Ano“ pro lokální deaktivaci licence.

   Obr. 05 - Bezpečnostní dotaz

   Po úspěšné deaktivaci obdržíte potvrzovací zprávu. Program nyní můžete ještě používat jako demoverzi.

   Znovu se otevře dialog „Deaktivace RWIND Simulation“.

  6. V dialogu „Deaktivace RWIND Simulation“ se nyní zobrazí deaktivační kód. Zkopírujte tento textový blok do schránky Windows pomocí funkce „Kopírovat do schránky“ a potom kód pomocí funkce [Ctrl]+[V] nebo funkce Windows pro vkládání vložte do prázdného e-mailu. Pro dokončení deaktivace licence odešlete tento e-mail na adresu info@dlubal.cz.

   Obr. 06 - Odeslání deaktivačního kódu

   Tímto kódem dokumentujeme řádnou deaktivaci v našem systému.
  Nyní můžete uvolněnou licenci opět aktivovat na jiném počítači pro jednoho uživatele.

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je chráněn proti neoprávněnému použití. Program lze autorizovat offline (počítač není připojen k internetu) pomocí aktivace e-mailem. Postupujte prosím následovně:

  1. Spusťte program RWIND Simulation „Jako správce“. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu RWIND Simulation a vyberte příkaz „Spustit jako správce“.

   Obr. 01 - Spuštění programu

  2. Potvrďte ověření oprávnění pomocí funkce „Aktivovat nyní“.

   Obr. 02 - Ověření oprávnění

   Otevře se dialog „RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace Demo“.

  3. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace Demo“ vyberte v sekci Metoda autorizace možnost „Softwarový klíč“ a v dolní části klikněte na funkci „Aktivace pomocí emailu“.

   Obr. 03 - Aktivace pomocí e-mailu

   Otevře se dialog „Aktivace pomocí e-mailu“.

  4. V dialogu „Aktivace pomocí e-mailu“ zadejte své údaje pro licenci (licenční číslo a/nebo název a adresu instituce, která licenci programu zakoupila) na základě smluvních podkladů.

   Dále v sekci „Pracovní místo“ zadejte uživatelský popis pracovní stanice pro aktivaci a v sekci „Požadovaná autorizace“ zadejte úroveň programu RWIND Simulation s datem platnosti prováděné aktivace.

   Poté potvrďte zadané údaje pomocí kliknutím na funkci „Vygenerovat uživatelské kódy“.

   Obr. 04 - Vygenerování uživatelských ködů

   Otevře se dialog „RWIND Simulation 1.xx Demo“.

  5. Zkontrolujte příslušné údaje v dialogu „RWIND Simulation 1.xx Demo“. Pokud jsou v pořádku, potvrďte dialog tlačítkem „OK“.

   Obr. 05 - Kontrola zadaných údajů

   Otevře se dialog „Aktivace pomocí e-mailu“.

  6. Dialog „Aktivace pomocí e-mailu“ se skládá ze tří částí. V záložce „Krok 2“ se na levé straně zobrazí požadovaný uživatelský kód. Zkopírujte tento textový blok do schránky systému Windows pomocí funkce „Kopírovat uživatelské kódy“ a poté ho vložte do prázdného e-mail pomocí kláves [Ctrl] + [V] nebo pomocí funkce vložení systému Windows. Tento e-mail odešlete k dalšímu zpracování na adresu info@dlubal.cz.

   Obr. 06 - Odeslání uživatelského kódu

  7. Obdržíte od nás aktivační kód. V dialogu přejděte na záložku „Krok 3“ a do pole „Aktivační kód“ zadejte tento kód.

   Poté spusťte proces aktivace kliknutím na funkci „Aktivovat nyní“.

   Obr. 07 - Aktivace programu

   Po úspěšné autorizaci obdržíte potvrzovací zprávu a program můžete začít neomezeně používat.
  Tato offline aktivace e-mailem nastaví v našem systému Vaši zakoupenou licenci pro zadané aktivační období. Během této doby není možné aktivovat program RWIND Simulation pomocí stejné licence na jiném počítači. Nastavení licence v našem systému je ukončeno řádnou deaktivací nebo po uplynutí zadaného aktivačního období.

  Poté lze proces aktivace provést znovu na stejném nebo jiném počítači. Mějte prosím na paměti, že uživatelské kódy zaslané e-mailem lze použít pro aktivaci pouze jednou. Pro opětovnou aktivaci je nutné vždy zaslat nový uživatelský kód.

  Abychom se vyhnuli zbytečnému nastavení licence v našem systému v důsledku nečekaných problémů s počítačem (poškození, ztráta, výměna hardwaru, změna zaměstnance atd.), doporučujeme, abyste zvolili aktivační dobu co nejkratší.

 • Odpověď

  V tomto případě můžeme softlock aktivovat ručně. Chcete-li to provést, otevřete Centrum pro správu Admin na serveru ve webovém prohlížeči podle svého výběru.

  Poté přejděte do kategorie Diagnostika. Zde můžete vytvořit soubor otisků prstů na pravém horním okraji okna pomocí tlačítka "ID".

  Prosím pošlete tento soubor na adresu support@dlubal.com se svým zákaznickým číslem.
  Od nás obdržíte soubor "V2C".

  V administračním centru Admin na serveru přejděte do kategorie "Update Attach" a nahrajte soubor "V2C" na server.
  Po úspěšné aktivaci obdržíte odpovídající zprávu.
 • Odpověď

  Pokud provádíme posouzení na protlačení pro roh stěny nebo stěnový konec na stropní desce nebo na základové desce, není tento údaj nutný.

  Vzhledem k tomu, že při provádění posouzení na protlačení bylo u stěnového rohu nebo stěnového zatížení stanoveno smykové síly v řídicím obvodu, chybí plošné zatížení v řídicím obvodu (až do zatížení). Tato položka proto není zapotřebí ani v dialogu 1.5.

  Pokud však posouzení protlačení pro jeden sloup na základové desce s protažením vytiskneme z normálové síly v tomto sloupci, můžeme zadat "odečitatelné plošné zatížení" na konci dialogu "1.5 Uzly z Střih prutu - Směr děrování - detail ", který umožňuje stanovit ΔV Ed .
 • Odpověď

  Am einfachsten wäre es natürlich, wenn man für den Bereich, der verstärkt werden soll eine Öffnung einfügt und danach diese Öffnung wieder mit einer dickeren Fläche schließt (Flächendicke + Dicke Verstärkung). Gehen Sie dabei am einfachsten wie folgt vor:

  1. Legen Sie zunächst alle Begrenzungslinien an (Abb. 01)

  2. Anlegen der ersten Fläche mit den äußersten Begrenzungslinien, falls diese nicht bereits besteht (Abb. 02)

  3. Eine Öffnung erstellen, wo später die innere Fläche liegen soll (Abb. 03)

  4.

  5.


  Mit dieser Modellierung hätte man jedoch den Kontakt zwischen der Fläche und der Verstärkung (evtl. Zugausfall) nicht berücksichtigt. Eine realitätsnähere Berücksichtigung dessen z. B. über Kontaktvolumen wäre jedoch je nach Modell zeitaufwendiger hinsichtlich der Modellierung. Diese liefert jedoch das genauere Ergebnisse. Dazu finden Sie im unteren Bereich einen Link zu einen Beitrag zur Modellierung von Kontaktvolumen.

 • Odpověď

  V sekci Stahování níže uvádíme návod k ruční aktivaci licence k softklávesám.

  Stáhněte soubor RUS.EXE a spusťte jej v počítači. Pomocí tohoto programu vytvoříme soubor * .c2v s názvem Vaše zákaznické číslo .c2v.

  Tento soubor zašlete na adresu support@dlubal.com s krátkým popisem. Poté Vám zašleme soubor * .v2c. Tento soubor znovu importujeme z programu RUS.EXE.

  Nyní bychom programy měli spustit jako plnou verzi.

 • Odpověď

  Modely RF-CONCRETE Members a RF-CONCRETE Surfaces umožňují provést posouzení ve stavu II (nelineární posouzení) zvlášť pro pruty a plochy. K tomu je zapotřebí přídavný modul RFEM RF-CONCRETE NL.

  Po výpočtu ve stavu II (pro stav použitelnosti s nelineárním posouzením) v modulu RF-CONCRETE Members nebo RF-CONCRETE Surfaces lze výslednou nelineární tuhost exportovat do programu RFEM. Tuto nelineární tuhost z posouzení prutu nebo z plochy lze následně použít pro výpočet vnitřních sil v jednotlivých zatěžovacích stavech nebo kombinacích zatížení.

  Popsaný postup lze použít pro samostatné posouzení prutů a ploch. Bohužel to neplatí pro smíšený systém prutů a ploch, protože mezi moduly RF-CONCRETE Members a RF-CONCRETE Surfaces nedochází k žádné interakci. V tomto případě však můžeme pruty zobrazit jako plošný model a tyto náhradní plochy (pro pruty) použít také pro posouzení v modulu RF-CONCRETE Surfaces. Tento „náhradní model“ umožňuje nyní stanovit deformace ve stavu II. K tomu lze použít buď modul RF-CONCRETE NL (nelineární posouzení) nebo přídavný modul RF-CONCRETE Deflect (analytická metoda).

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„"Děkuji za užitečné informace."

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statiky a konstrukce jsem použil mnoho programů k podpoře v oblasti statiky, ale podpora je zdaleka nejlepší. ““