Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je chráněn proti neoprávněnému použití. Pro vyzkoušení všech funkcí programu před zakoupením je možné program autorizovat pomocí časově omezené zkušební licence. Po uplynutí této zkušební doby se program přepne do režimu omezené demoverze a deaktivuje funkci aktivace nové zkušební licence. Zadáním platného důvodu může být program opět autorizován pomocí e-mailu s časově omezenou zkušební licencí.

  Postupujte prosím následovně:

  1. Spusťte program RWIND Simulation „Jako správce“. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu RWIND Simulation a vyberte příkaz „Spustit jako správce“.

   Obr. 01 - Spuštění programu
  2. Potvrďte autorizační kontrolu pomocí funkce "Aktivovat nyní".

   Obr. 02 - Ověření oprávnění
   Otevře se dialog "RWIND Simulation 1.xx Demoverze".

  3. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace Demo“ vyberte v sekci Metoda autorizace možnost „Softwarový klíč“ a v dolní části klikněte na funkci „Aktivace pomocí emailu“.

   Obr. 03 - Aktivace pomocí e-mailu
   Otevře se dialog „Aktivace pomocí e-mailu“.

  4. V dialogu „Aktivace pomocí e-mailu“ zadejte v poli Informace o licenci licenční číslo 1111, název a adresu Vaší instituce.
   Dále v sekci „Pracovní místo“ zadejte uživatelský popis pracovní stanice pro aktivaci a v sekci „Požadovaná autorizace“ zadejte úroveň programu RWIND Simulation s datem platnosti prováděné aktivace.
   Poté potvrďte zadané údaje pomocí kliknutím na funkci „Vygenerovat uživatelské kódy“.

   Obr. 04 - Vygenerování uživatelských kódů
   Otevře se dialog „RWIND Simulation 1.xx Demo“.

  5. Zkontrolujte příslušné údaje v dialogu „RWIND Simulation 1.xx Demo“. Pokud jsou v pořádku, potvrďte dialog tlačítkem „OK“.

   Obr. 05 - Kontrola zadaných údajů
   Otevře se dialog „Aktivace pomocí e-mailu“.

  6. Dialog „Aktivace pomocí e-mailu“ se skládá ze tří částí. V záložce „Krok 2“ se na levé straně zobrazí požadovaný uživatelský kód. Zkopírujte tento textový blok do schránky systému Windows pomocí funkce „Kopírovat uživatelské kódy“ a poté ho vložte do prázdného e-mail pomocí kláves [Ctrl] + [V] nebo pomocí funkce vložení systému Windows. Pošlete nám tento e-mail na adresu info@dlubal.cz s uvedením důvodu pro nové zkušební období pro další zpracování.

   Obr. 06 - Odeslání uživatelského kódu
  7. Obdržíte od nás aktivační kód. V dialogu přejděte na záložku „Krok 3“ a do pole „Aktivační kód“ zadejte tento kód.
   Poté spusťte proces aktivace kliknutím na funkci „Aktivovat nyní“.

   Obr. 07 - Aktivace programu

  Po úspěšné autorizaci obdržíte potvrzovací zprávu a budete moct program zkoušet bez omezení po zadanou zkušební dobu. Po uplynutí zkušební doby se program automaticky přepne do režimu omezené demoverze.

 • Odpověď

  Pokud se skutečně používá skutečný počítač s operačním systémem Windows a nebyly provedeny žádné hardwarové změny a/nebo instalace operačního systému, jsou problémy s licencí obvykle způsobeny následujícími body:

  • Po aktualizaci systému Windows může být poškozena vyžadovaná služba "Sentinel LDK License Manager".
  Řešení: Opětná instalace ovladače. Lze si ho stáhnout a nainstalovat pomocí následujícího odkazu. http://download.dlubal.com/?file=Sentinel_LDK_GUI_setup.zip

  • Antivirový program blokuje soubor hasplms.exe.
  Řešení: Přidání souboru hasplms.exe z adresáře do výjimek antivirového programu

  • Další bezpečnostní software (např. Sandboxie) brání řádné komunikaci licenční služby.
  Řešení: Buď opětné přidání souboru hasplms.exe k důvěryhodným programům nebo odinstalování softwaru.
 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je chráněn proti neoprávněnému použití. Při autorizaci pomocí softwarového klíče je program autorizovaný pouze na určité období, které zadává uživatel. Po uplynutí této doby se program automaticky přepne do režimu demoverze, předtím použitá licence je opět volně k dispozici pro novou aktivaci. Chcete-li se vyhnout opětné aktivaci na stejném počítači pro jednoho uživatele, je možné před uplynutím aktivačního období licenci prodloužit online (počítač je připojen k internetu) zadáním nového aktivačního období. Postupujte prosím následovně:

  1. Spusťte program RWIND Simulation „Jako správce“. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu RWIND Simulation a vyberte příkaz „Spustit jako správce“.

   Obr. 01 - Spuštění programu

  2. V nabídce „Nápověda“ vyberte funkci „RWIND Simulation - Licence a autorizace“.

   Obr. 02 - Nastavení pro licenci a autorizaci

   Otevře se dialog RWIND „Simulation 1.xx Stav autorizace“.

  3. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace“ zkontrolujte, zda je k dispozici aktivní autorizace softwarového klíče. To je případ, pokud je v sekci „Metoda autorizace“ vybrána možnost „Softwarový klíč“ a v sekci „Stav autorizace“ je zelenou tečkou označena aktivní autorizace.

   Obr. 03 - Stav autorizace

   Pokud je kontrola negativní a pokud se zobrazí červená tečka, v počítači pro jednoho uživatele není aktivována žádná licence programu RWIND Simulation pomocí softwarového klíče. V důsledku toho nelze pro licenci prodloužit aktivační období.

   Pokud jsou výše uvedené požadavky splněny, klikněte na tlačítko „Prodloužit aktivaci online“. Otevře se dialog „Online prodloužení aktivace“.

  4. V dialogu "„Online prodloužení aktivace“ se zobrazí specifikace licence pro prodloužení.

   Na základě smluvních podkladů zadejte online aktivační klíč a v poli pro datum zadejte nové aktivační období.

   Poté spusťte prodloužení licence online pomocí funkce „Prodloužit aktivaci nyní“.

   Obr. 04 - Prodloužení aktivace

   Tím se otevře dialog „RWIND Simulation 1.xx“.

  5. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx“ s bezpečnostním dotazem pro plánovanou úpravu vyberte volbu „OK“ pro konečnou změnu aktivačního období.

   Obr. 05 - Bezpečnostní dotaz

   Po úspěšné změně aktivační doby se zobrazí potvrzovací zpráva a program můžete používat bez omezení.
  Vaše zakoupená licence se tak v našem systému nastaví na nově definované aktivační období. Během této doby není možné aktivovat program RWIND Simulation pomocí aktivačního klíče na jiném počítači. Nastavení licence v našem systému je ukončeno řádnou deaktivací nebo po uplynutí zadaného aktivačního období.

  Abychom se vyhnuli zbytečnému nastavení licence v našem systému v důsledku nečekaných problémů s počítačem (poškození, ztráta, výměna hardwaru, změna zaměstnance atd.), doporučujeme, abyste zvolili aktivační dobu co nejkratší.

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je chráněn proti neoprávněnému použití. Aplikace pracuje bez omezení na počítači pro jednoho uživatele, na kterém je aktivována licence pro softwarový klíč. Pro uvolnění přidělené licence (např. pro použití na jiném počítači pro jednoho uživatele) lze licenci opět deaktivovat v režimu offline e-mailem na počítači pro jednoho uživatele. Postupujte prosím následovně:

  1. Spusťte program RWIND Simulation „Jako správce“. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu RWIND Simulation a vyberte příkaz „Spustit jako správce“.

   Obr. 01 - Spuštění programu

  2. V nabídce „Nápověda“ vyberte funkci „RWIND Simulation - Licence a autorizace“.

   Obr. 02 - Nastavení pro licenci a autorizaci

   Otevře se dialog RWIND „Simulation 1.xx Stav autorizace“.

  3. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace“ zkontrolujte, zda je k dispozici aktivní autorizace softwarového klíče. To je případ, pokud je v sekci „Metoda autorizace“ vybrána možnost „Softwarový klíč“ a v sekci „Stav autorizace“ je zelenou tečkou označena aktivní autorizace.

   Obr. 03 - Stav autorizace

   Pokud je kontrola negativní a pokud se zobrazí červená tečka, v počítači pro jednoho uživatele není aktivována žádná licence programu RWIND Simulation pomocí softwarového klíče. V důsledku toho nelze také deaktivovat žádnou licenci.

   Pokud jsou výše uvedené požadavky splněny, klikněte na tlačítko „Deaktivovat pomocí e-mailu“. Otevře se dialog „Deaktivace RWIND Simulation“.

  4. Proces deaktivace je vysvětlen v dialogu „Deaktivace RWIND Simulation“.

   Vyberte funkci „Deaktivovat RWIND Simulation nyní“.

   Obr. 04 - Deaktivace e-mailem

   Tím se otevře dialog „RWIND Simulation 1.xx“.

  5. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx“ s bezpečnostním dotazem pro deaktivací licence vyberte „Ano“ pro lokální deaktivaci licence.

   Obr. 05 - Bezpečnostní dotaz

   Po úspěšné deaktivaci obdržíte potvrzovací zprávu. Program nyní můžete ještě používat jako demoverzi.

   Znovu se otevře dialog „Deaktivace RWIND Simulation“.

  6. V dialogu „Deaktivace RWIND Simulation“ se nyní zobrazí deaktivační kód. Zkopírujte tento textový blok do schránky Windows pomocí funkce „Kopírovat do schránky“ a potom kód pomocí funkce [Ctrl]+[V] nebo funkce Windows pro vkládání vložte do prázdného e-mailu. Pro dokončení deaktivace licence odešlete tento e-mail na adresu info@dlubal.cz.

   Obr. 06 - Odeslání deaktivačního kódu

   Tímto kódem dokumentujeme řádnou deaktivaci v našem systému.
  Nyní můžete uvolněnou licenci opět aktivovat na jiném počítači pro jednoho uživatele.

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je chráněn proti neoprávněnému použití. Aplikace pracuje bez omezení na počítači pro jednoho uživatele, na kterém je aktivována licence pro softwarový klíč. Pro uvolnění přidělené licence (např. pro použití na jiném počítači pro jednoho uživatele) lze licenci opět deaktivovat online na počítači pro jednoho uživatele. Postupujte prosím následovně:

  1. Spusťte program RWIND Simulation „Jako správce“. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu RWIND Simulation a vyberte příkaz „Spustit jako správce“.

   Obr. 01 - Spuštění programu

  2. V nabídce „Nápověda“ vyberte funkci „RWIND Simulation - Licence a autorizace“.

   Obr. 02 - Nastavení pro licenci a autorizaci

   Otevře se dialog "RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace".

  3. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace“ zkontrolujte, zda je k dispozici aktivní autorizace softwarového klíče. To je případ, pokud je v sekci „Metoda autorizace“ vybrána možnost „Softwarový klíč“ a v sekci „Stav autorizace“ je zelenou tečkou označena aktivní autorizace.

   Obr. 03 - Stav autorizace

   Pokud je kontrola negativní a pokud se zobrazí červená tečka, v počítači pro jednoho uživatele není aktivována žádná licence programu RWIND Simulation pomocí softwarového klíče. V důsledku toho nelze také deaktivovat žádnou licenci.

   Pokud jsou výše uvedené požadavky splněny, klikněte na tlačítko „Deaktivovat online“. Zobrazí se dialog „Online deaktivace“.

  4. V dialogu "Online deaktivace" se zobrazí seznam licencí pro deaktivaci.

   Vyberte funkci „Deaktivovat nyní“.

   Obr. 04 - Online deaktivace

   Tím se otevře dialog „RWIND Simulation 1.xx“.

  5. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx“ pro potvrzení deaktivace licence vyberte „Ano“ pro konečnou deaktivaci licence.

   Obr. 05 - Bezpečnostní dotaz

   Po úspěšné deaktivaci obdržíte potvrzovací zprávu. Program nyní můžete ještě používat jako demoverzi.
  Nyní můžete uvolněnou licenci opět aktivovat na jiném počítači pro jednoho uživatele.

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je chráněn proti neoprávněnému použití. Program lze autorizovat offline (počítač není připojen k internetu) pomocí aktivace e-mailem. Postupujte prosím následovně:

  1. Spusťte program RWIND Simulation „Jako správce“. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu RWIND Simulation a vyberte příkaz „Spustit jako správce“.

   Obr. 01 - Spuštění programu

  2. Potvrďte ověření oprávnění pomocí funkce „Aktivovat nyní“.

   Obr. 02 - Ověření oprávnění

   Otevře se dialog „RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace Demo“.

  3. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace Demo“ vyberte v sekci Metoda autorizace možnost „Softwarový klíč“ a v dolní části klikněte na funkci „Aktivace pomocí emailu“.

   Obr. 03 - Aktivace pomocí e-mailu

   Otevře se dialog „Aktivace pomocí e-mailu“.

  4. V dialogu „Aktivace pomocí e-mailu“ zadejte své údaje pro licenci (licenční číslo a/nebo název a adresu instituce, která licenci programu zakoupila) na základě smluvních podkladů.

   Dále v sekci „Pracovní místo“ zadejte uživatelský popis pracovní stanice pro aktivaci a v sekci „Požadovaná autorizace“ zadejte úroveň programu RWIND Simulation s datem platnosti prováděné aktivace.

   Poté potvrďte zadané údaje pomocí kliknutím na funkci „Vygenerovat uživatelské kódy“.

   Obr. 04 - Vygenerování uživatelských ködů

   Otevře se dialog „RWIND Simulation 1.xx Demo“.

  5. Zkontrolujte příslušné údaje v dialogu „RWIND Simulation 1.xx Demo“. Pokud jsou v pořádku, potvrďte dialog tlačítkem „OK“.

   Obr. 05 - Kontrola zadaných údajů

   Otevře se dialog „Aktivace pomocí e-mailu“.

  6. Dialog „Aktivace pomocí e-mailu“ se skládá ze tří částí. V záložce „Krok 2“ se na levé straně zobrazí požadovaný uživatelský kód. Zkopírujte tento textový blok do schránky systému Windows pomocí funkce „Kopírovat uživatelské kódy“ a poté ho vložte do prázdného e-mail pomocí kláves [Ctrl] + [V] nebo pomocí funkce vložení systému Windows. Tento e-mail odešlete k dalšímu zpracování na adresu info@dlubal.cz.

   Obr. 06 - Odeslání uživatelského kódu

  7. Obdržíte od nás aktivační kód. V dialogu přejděte na záložku „Krok 3“ a do pole „Aktivační kód“ zadejte tento kód.

   Poté spusťte proces aktivace kliknutím na funkci „Aktivovat nyní“.

   Obr. 07 - Aktivace programu

   Po úspěšné autorizaci obdržíte potvrzovací zprávu a program můžete začít neomezeně používat.
  Tato offline aktivace e-mailem nastaví v našem systému Vaši zakoupenou licenci pro zadané aktivační období. Během této doby není možné aktivovat program RWIND Simulation pomocí stejné licence na jiném počítači. Nastavení licence v našem systému je ukončeno řádnou deaktivací nebo po uplynutí zadaného aktivačního období.

  Poté lze proces aktivace provést znovu na stejném nebo jiném počítači. Mějte prosím na paměti, že uživatelské kódy zaslané e-mailem lze použít pro aktivaci pouze jednou. Pro opětovnou aktivaci je nutné vždy zaslat nový uživatelský kód.

  Abychom se vyhnuli zbytečnému nastavení licence v našem systému v důsledku nečekaných problémů s počítačem (poškození, ztráta, výměna hardwaru, změna zaměstnance atd.), doporučujeme, abyste zvolili aktivační dobu co nejkratší.

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je chráněn proti neoprávněnému použití. Pro vyzkoušení všech funkcí programu před zakoupením je možné program autorizovat pomocí časově omezené zkušební licence. Postupujte prosím následovně:

  1. Spusťte program RWIND Simulation „Jako správce“. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu RWIND Simulation a vyberte příkaz „Spustit jako správce“.

   Obr. 01 - Spuštění programu

  2. Potvrďte ověření oprávnění pomocí funkce „Aktivovat nyní“.

   Obr. 02 - Ověření oprávnění

   Otevře se dialog „RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace Demo“.

  3. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx Demoverze Stav autorizace“ klikněte ve spodní části na funkci „Aktivovat zkušební licenci“.

   Obr. 03 - Aktivace zkušební licence

   Otevře se dialog "Zkušební licence".

  4. Dialog „Zkušební licence“ popisuje tři kroky. Proveďte tyto kroky 1 až 3.

   V kroku 1 otevřete pomocí funkce „Vyžádat aktivační kód“ webovou stránku https://www.pc-progress.com/en/rwind_simulation_trial.aspx a potvrďte formulář s Vašimi kontaktními informacemi pomocí tlačítka „Odeslat žádost“.

   Obr. 04 - Žádost o aktivační kód

   Následně obdržíte e-mail s aktivačním kódem na zadanou e-mailovou adresu. Tento kód zadejte v kroku 2 do prázdného textového pole. V kroku 3 poté aktivujte dočasný zkušební režim pomocí funkce „Aktivovat zkušební licenci“.

   Obr. 05 - Aktivace zkušební licence

  Po úspěšné autorizaci obdržíte potvrzovací zprávu a budete moct program zkoušet bez omezení po zadanou zkušební dobu. Po uplynutí zkušební doby se program automaticky přepne do režimu omezené demoverze.

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je chráněn proti neoprávněnému použití. Program lze autorizovat hardwarovým klíčem pro jednoho uživatele nebo síťovým hardwarovým klíčem. K tomu je potřeba vložit hardwarový klíč pro jednoho uživatele do lokálního počítače resp. vložit síťový hardwarový klíč do síťového počítače. Postupujte prosím následovně:

  1. Spusťte program RWIND Simulation „Jako správce“. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu RWIND Simulation a vyberte příkaz „Spustit jako správce“.

   Obr. 01 - Spuštění programu

  2. Potvrďte autorizační kontrolu pomocí funkce "Aktivovat nyní".

   Obr. 02 - Ověření oprávnění

   Otevře se dialog "RWIND Simulation 1.xx Demoverze".

  3. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace Demo“ vyberte v sekci Metoda autorizace možnost „Hardwarový klíč“.

   Obr. 03 - Metoda autorizace

  4. Autorizace programu RWIND Simulation pomocí hardwarového klíče vyžaduje, aby byl v počítači, na kterém chcete spustit program RWIND Simulation, nainstalován ovladač zařízení pro hardwarový klíč. Protože mnoho jiných programů (RSTAB, RFEM atd.) používá podobnou technologii softwarové ochrany, je tento ovladač zařízení již v mnoha případech nainstalován v počítači. Správné používání balíčku ovladačů lze zkontrolovat na lokálním webu http://localhost:1947/_int_/diag.html. Pokud se tam zobrazí fungující ovladač, není třeba podnikat žádné kroky a můžete přejít k dalšímu bodu.

   Obr. 04 - Kontrola ovladače zařízení

   Pokud ne, je třeba nainstalovat potřebný ovladač pomocí funkce „Nainstalovat/přeinstalovat ovladač zařízení“.

   Obr. 05 - Instalace ovladače zařízení

  5. Ujistěte se, že je hardwarový klíč pro jednoho uživatele vložený do lokálního počítače resp. zda je síťový hardwarový klíč vložený do síťového počítače.

  6. Po kompletní inicializaci hardwarového klíče autorizujte program RWIND Simulation pomocí funkce „Zkontrolovat hardwarový klíč a převzít změny“ a zavřete dialog pomocí tlačítka „OK“.

   Obr. 06 - Autorizace

  Tento proces lze kdykoli provést na jiném počítači s nainstalovanou verzí programu RWIND Simulation. Pro úspěšnou autorizaci je třeba zajistit pouze to, aby byl k příslušnému počítači připojen buď hardwarový klíč pro jednoho uživatele, nebo aby měl síťový hardwarový klíč připojený k síťovému počítači k dispozici volné licence.

 • Odpověď

  Níže najdete soubor PDF s podrobnými pokyny pro přenos virtuálního klíče na jiný server.
 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je chráněn proti neoprávněnému použití. Program lze autorizovat pomocí online aktivace (počítač je připojen k internetu). Postupujte prosím následovně:

  1. Spusťte program RWIND Simulation „Jako správce“. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu RWIND Simulation a vyberte příkaz „Spustit jako správce“.

   Obr. 01 - Spuštění programu

  2. Potvrďte ověření oprávnění pomocí funkce „Aktivovat nyní“.

   Obr. 02 - Ověření oprávnění

   Otevře se dialog „RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace Demo“.

  3. V dialogu "RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace Demo" vyberte v sekci Metoda autorizace možnost "Softwarový klíč" a v dolní části klikněte na funkci "Aktivovat online".

   Obr. 03 - Online aktivace

   Otevře se dialog "Online aktivace".

  4. V dialogu "Online aktivace" zadejte své informace k licenci (licenční číslo, aktivační klíč a úroveň programu RWIND Simulation) na základě smluvních podkladů.

   Dále je nutné zadat v prostředním poli datum platnosti vyřizované aktivace a v dolním poli uživatelem zvolený popis aktivovaného pracovního místa.

   Poté spusťte proces aktivace kliknutím na funkci 'Aktivovat nyní'.

   Obr. 04 - Aktivace programu

   Po úspěšné autorizaci obdržíte potvrzovací zprávu a program můžete začít neomezeně používat.
  Tato online aktivace nastaví v našem systému k zakoupené Vaši licenci pro zadané aktivační období. Během této doby není možné aktivovat program RWIND Simulation pomocí aktivačního klíče na jiném počítači. Nastavení licence v našem systému je ukončeno řádnou deaktivací nebo po uplynutí zadaného aktivačního období.

  Poté lze aktivační proces opět provést na stejném nebo jiném počítači pomocí existujícího aktivačního klíče.

  Abychom se vyhnuli zbytečnému nastavení licence v našem systému v důsledku nečekaných problémů s počítačem (poškození, ztráta, výměna hardwaru, změna zaměstnance atd.), doporučujeme, abyste zvolili aktivační dobu co nejkratší.

1 - 10 z 36

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Moc děkuji za užitečné informace.

Poklona vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statických výpočtů jsem pracoval s mnoha programy se servisní smlouvou, ale vaše podpora je zdaleka nejlepší.“