Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ
Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  V sekci Nastavení můžeme stanovit, jak se kombinují výsledky různých tvarů konstrukce. Kombinace modálních operací je prvním krokem dynamických kombinací. Modální odezvy lze kombinovat se souhrnem principu čtvercových kořenů (SRSS) nebo kombinací úplných kombinovaných čtverečků (CQC) . Obě tyto kvadratické kombinace lze aplikovat ve standardním formátu nebo upravit jako náhradní lineární kombinaci. Standardní forma pravidla SRSS kombinuje maximální výsledky a ztratí se znaménka; kombinovaný výraz zní následovně:

  ${\mathrm E}_{\mathrm{SRSS}}\;=\;\sqrt{\mathrm E2\;1\;+\;\mathrm E2\;2\;+\;\dots\;+\;\mathrm E\;2}$

  V přídavném modulu RF-DYNAM Pro pro RFEM je k dispozici upravená forma pravidla SRSS pro stanovení příslušných výsledků, například příslušných vnitřních sil. Ve vztahu ke standardní podobě pravidla SRSS jsou příslušné vnitřní síly obvykle mnohem menší. Příslušná znaménka dále odpovídají rozhodující vnitřní síle. Pravidlo SRSS se používá jako náhradní lineární kombinace:

  ${\mathrm E}_{\mathrm{SRSS}}\;=\overset{\mathrm p}{\underset{\mathrm i=1}{\sum{\mathrm f}_{\mathrm i}}}{\mathrm E}_{\mathrm i}$

  s:

  $f_i=\frac{E_i}{\sqrt{{\displaystyle\sum_{i=1}^p}E_j^2}}$

  Pokud použijeme tento vzorec, budou výsledky konzistentní.
 • Odpověď

  Automaticky vytvořené kombinace zatížení se vytvoří výlučně z definice kombinačních pravidel. Může se tak stát, že se vytvoří dvě kombinace zatížení podle různých kombinačních výrazů, ale obsahují stejné zatěžovací stavy se stejnými součiniteli.


  Zdá se však, že pouze kombinace zatížení jsou stejné, protože informace uložené v kombinaci zatížení se liší. Kombinace zatížení jsou tak přiřazeny výrazu kombinační základny a mohou být následně vybrány například pro kombinovaný návrh.
  Protože je tak třeba definovat pro každou kombinaci zatížení jednoznačný kombinační výraz, tyto zřetelně stejné kombinace zatížení se nekombinují.

 • Odpověď

  ULS:

  Mezní stav únosnosti

  SLS:

  Mezní stav použitelnosti

  EQU:

  Návrh statické bezpečnosti; Ztráta strukturního zabezpečení konstrukce nebo některé její části, například nakláněním, plovoucím nebo zvedáním

  STR:

  Neúspěch konstrukce nebo jejích dílců vlivem překročení materiálové síly, nadměrných deformací, kinematického nebo nestabilního stavu

  GEO:

  Rozsáhlé deformace nebo selhání půdy


 • Odpověď

  Vzhledem k posouzení, které má být provedeno (průřez, stabilita, posouzení mezního stavu použitelnosti apod.), Není možné předem stanovit příznivé zatěžovací stavy konstrukce nebo celého modelu konstrukce.

  Existuje ovšem algoritmus pro RFEM a RSTAB, v němž se pro zadané zatěžovací stavy vybírají všechna možná zatěžovací soustavy podle specifického kritéria (superpozice zatížení v kombinacích zatížení nebo superpozice výsledků v kombinaci výsledků). Tyto souhvězdí zahrnují každou situaci vyplývající z proměnných zatěžovacích stavů. Návrh kombinace umožňuje zohlednit rozhodující kombinaci.

  Kombinatoriku lze aktivovat v sekci Základní údaje v sekci Klasifikace zatěžovacích stavů a kombinací (viz obrázek).

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„"Děkuji za užitečné informace."

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statiky a konstrukce jsem použil mnoho programů k podpoře v oblasti statiky, ale podpora je zdaleka nejlepší. ““