Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je chráněn proti neoprávněnému použití. Při autorizaci pomocí softwarového klíče je program autorizovaný pouze na určité období, které zadává uživatel. Po uplynutí této doby se program automaticky přepne do režimu demoverze, předtím použitá licence je opět volně k dispozici pro novou aktivaci. Chcete-li se vyhnout opětné aktivaci na stejném počítači pro jednoho uživatele, je možné před uplynutím aktivačního období licenci prodloužit online (počítač je připojen k internetu) zadáním nového aktivačního období. Postupujte prosím následovně:

  1. Spusťte program RWIND Simulation „Jako správce“. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu RWIND Simulation a vyberte příkaz „Spustit jako správce“.

   Obr. 01 - Spuštění programu

  2. V nabídce „Nápověda“ vyberte funkci „RWIND Simulation - Licence a autorizace“.

   Obr. 02 - Nastavení pro licenci a autorizaci

   Otevře se dialog RWIND „Simulation 1.xx Stav autorizace“.

  3. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace“ zkontrolujte, zda je k dispozici aktivní autorizace softwarového klíče. To je případ, pokud je v sekci „Metoda autorizace“ vybrána možnost „Softwarový klíč“ a v sekci „Stav autorizace“ je zelenou tečkou označena aktivní autorizace.

   Obr. 03 - Stav autorizace

   Pokud je kontrola negativní a pokud se zobrazí červená tečka, v počítači pro jednoho uživatele není aktivována žádná licence programu RWIND Simulation pomocí softwarového klíče. V důsledku toho nelze pro licenci prodloužit aktivační období.

   Pokud jsou výše uvedené požadavky splněny, klikněte na tlačítko „Prodloužit aktivaci online“. Otevře se dialog „Online prodloužení aktivace“.

  4. V dialogu "„Online prodloužení aktivace“ se zobrazí specifikace licence pro prodloužení.

   Na základě smluvních podkladů zadejte online aktivační klíč a v poli pro datum zadejte nové aktivační období.

   Poté spusťte prodloužení licence online pomocí funkce „Prodloužit aktivaci nyní“.

   Obr. 04 - Prodloužení aktivace

   Tím se otevře dialog „RWIND Simulation 1.xx“.

  5. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx“ s bezpečnostním dotazem pro plánovanou úpravu vyberte volbu „OK“ pro konečnou změnu aktivačního období.

   Obr. 05 - Bezpečnostní dotaz

   Po úspěšné změně aktivační doby se zobrazí potvrzovací zpráva a program můžete používat bez omezení.
  Vaše zakoupená licence se tak v našem systému nastaví na nově definované aktivační období. Během této doby není možné aktivovat program RWIND Simulation pomocí aktivačního klíče na jiném počítači. Nastavení licence v našem systému je ukončeno řádnou deaktivací nebo po uplynutí zadaného aktivačního období.

  Abychom se vyhnuli zbytečnému nastavení licence v našem systému v důsledku nečekaných problémů s počítačem (poškození, ztráta, výměna hardwaru, změna zaměstnance atd.), doporučujeme, abyste zvolili aktivační dobu co nejkratší.

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je chráněn proti neoprávněnému použití. Aplikace pracuje bez omezení na počítači pro jednoho uživatele, na kterém je aktivována licence pro softwarový klíč. Pro uvolnění přidělené licence (např. pro použití na jiném počítači pro jednoho uživatele) lze licenci opět deaktivovat online na počítači pro jednoho uživatele. Postupujte prosím následovně:

  1. Spusťte program RWIND Simulation „Jako správce“. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu RWIND Simulation a vyberte příkaz „Spustit jako správce“.

   Obr. 01 - Spuštění programu

  2. V nabídce „Nápověda“ vyberte funkci „RWIND Simulation - Licence a autorizace“.

   Obr. 02 - Nastavení pro licenci a autorizaci

   Otevře se dialog "RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace".

  3. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace“ zkontrolujte, zda je k dispozici aktivní autorizace softwarového klíče. To je případ, pokud je v sekci „Metoda autorizace“ vybrána možnost „Softwarový klíč“ a v sekci „Stav autorizace“ je zelenou tečkou označena aktivní autorizace.

   Obr. 03 - Stav autorizace

   Pokud je kontrola negativní a pokud se zobrazí červená tečka, v počítači pro jednoho uživatele není aktivována žádná licence programu RWIND Simulation pomocí softwarového klíče. V důsledku toho nelze také deaktivovat žádnou licenci.

   Pokud jsou výše uvedené požadavky splněny, klikněte na tlačítko „Deaktivovat online“. Zobrazí se dialog „Online deaktivace“.

  4. V dialogu "Online deaktivace" se zobrazí seznam licencí pro deaktivaci.

   Vyberte funkci „Deaktivovat nyní“.

   Obr. 04 - Online deaktivace

   Tím se otevře dialog „RWIND Simulation 1.xx“.

  5. V dialogu „RWIND Simulation 1.xx“ pro potvrzení deaktivace licence vyberte „Ano“ pro konečnou deaktivaci licence.

   Obr. 05 - Bezpečnostní dotaz

   Po úspěšné deaktivaci obdržíte potvrzovací zprávu. Program nyní můžete ještě používat jako demoverzi.
  Nyní můžete uvolněnou licenci opět aktivovat na jiném počítači pro jednoho uživatele.

 • Odpověď

  URL adresa požadavku obsahuje kromě komponent pro popis typu zatížení, polohy a jazyka také komponenty pro popis totožnosti uživatele. Přitom komponenta "login" popisuje e-mailovou adresu uživatele a komponenta "hash" skryté heslo. Pro funkční přihlášení je třeba e-mailovou adresu uložit na platný účet Dlubal.

  Pokud ještě nemáte účet Dlubal, můžete si ho vytvořit na této stránce:

  https://www.dlubal.com/cs/extranet/vytvorit-novy-ucet

  Po úspěšném přihlášení k účtu Dlubal v levém horním rohu našich webových stránek

  Obr. 02 - Přihlášení k účtu Dlubal
  https://www.dlubal.com/cs

  se otevře stránka "Můj účet". V sekci "Uživatelské údaje" v dolní části najdete identifikační komponenty "login" a "hash" pro používání funkce webové služby nástroje pro stanovení oblastí zatížení.

  Obr. 03 - Webová služba identifikace v účtu Dlubal

 • Odpověď

  Program RWIND Simulation je chráněn proti neoprávněnému použití. Program lze autorizovat pomocí online aktivace (počítač je připojen k internetu). Postupujte prosím následovně:

  1. Spusťte program RWIND Simulation „Jako správce“. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu RWIND Simulation a vyberte příkaz „Spustit jako správce“.

   Obr. 01 - Spuštění programu

  2. Potvrďte ověření oprávnění pomocí funkce „Aktivovat nyní“.

   Obr. 02 - Ověření oprávnění

   Otevře se dialog „RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace Demo“.

  3. V dialogu "RWIND Simulation 1.xx Stav autorizace Demo" vyberte v sekci Metoda autorizace možnost "Softwarový klíč" a v dolní části klikněte na funkci "Aktivovat online".

   Obr. 03 - Online aktivace

   Otevře se dialog "Online aktivace".

  4. V dialogu "Online aktivace" zadejte své informace k licenci (licenční číslo, aktivační klíč a úroveň programu RWIND Simulation) na základě smluvních podkladů.

   Dále je nutné zadat v prostředním poli datum platnosti vyřizované aktivace a v dolním poli uživatelem zvolený popis aktivovaného pracovního místa.

   Poté spusťte proces aktivace kliknutím na funkci 'Aktivovat nyní'.

   Obr. 04 - Aktivace programu

   Po úspěšné autorizaci obdržíte potvrzovací zprávu a program můžete začít neomezeně používat.
  Tato online aktivace nastaví v našem systému k zakoupené Vaši licenci pro zadané aktivační období. Během této doby není možné aktivovat program RWIND Simulation pomocí aktivačního klíče na jiném počítači. Nastavení licence v našem systému je ukončeno řádnou deaktivací nebo po uplynutí zadaného aktivačního období.

  Poté lze aktivační proces opět provést na stejném nebo jiném počítači pomocí existujícího aktivačního klíče.

  Abychom se vyhnuli zbytečnému nastavení licence v našem systému v důsledku nečekaných problémů s počítačem (poškození, ztráta, výměna hardwaru, změna zaměstnance atd.), doporučujeme, abyste zvolili aktivační dobu co nejkratší.

 • Odpověď

  Podpora a péče o zákazníka jsou základním pilířem firemní politiky.

  Naše bezplatná technická podpora je k dispozici pro dotazy týkající se produktů společnosti Dlubal Software. Obraťte se na naše zkušené týmy podpory pomocí následujících možností:
  • E-mail
  • Živý chat
  Servisní smlouvou Pro zajišťujeme další služby. Zákazníci s aktivní servisní smlouvou Pro mohou využívat:
  • Podpora prostřednictvím telefonu
  • Online podpora prostřednictvím videokonferencí
  Projektová podpora (hodinově nebo denně)
  Potřebujete-li podporu při realizaci vašeho projektu, můžeme Vám mimo jiné poskytnout následující služby:
  • Modelování konstrukce
  • Použití zatížení a kombinace
  • Posouzení podle různých norem
  • Vytvoření ověřitelného tiskového protokolu
  • Obecné úpravy projektu
 • Odpověď

  Online služba „Nástroj pro stanovení oblastí zatížení: sněhové, větrné a zemětřesení“ umožňuje uložit konstantní hodnotu pouze na ploše.


  Obr. 01 - Klasifikace zón

  Pokud příslušná norma pro zatížení doporučuje namísto obvyklé klasifikace zón zobrazit zatížení izolinií v celé zemi, zobrazí se v interaktivní mapě zatížení oblasti mezi izoliniemi jako oblasti s konstantní hodnotou. V tomto případě se těmto zónám vždy přiřadí větší hodnota ze dvou izolinií.


  V souladu s tím vede toto „stupňovité“ zobrazení zatížení mezi izoliniemi k konzervativnímu stanovení zatížení. • Odpověď

  Online služba "Oblasti zatížení sněhem, větrem a zemětřesením" zobrazuje pro mnoho zemí oblasti zatížení sněhem, větrem a zemětřesením v souladu s příslušnými normami na Google Maps a pro vybrané místo na mapě zobrazí zatížení specifická pro danou lokalitu v aktivní mapě oblastí zatížení.


  Obr. 01 - Online služba "Oblasti zatížení sněhem, větrem a zemětřesením"

  Polohu na mapě lze zadat buď pomocí vyhledávací funkce na webu, nebo kliknutím na požadované místo na mapě.

  Obr. 02 - Popis místa na mapě

  Související stanovení zatížení je spojené se zvolenou lokalitou a vždy zobrazuje zatížení specifické pro dané místo v závislosti na lokální informaci oblasti zatížení a na nadmořské výšce.


  Vzhledem k tomu, že naše online služba je založena na placených službách Google Maps, nabízíme našim uživatelům pouze omezený počet bezplatných dotazů na geodata (stanovení zatížení). V případě, že tento omezený počet stanovení zatížení není dostatečný, jsou k dispozici datové balíčky dotazů pro vyhledání pro náš nástroj pro stanovení oblastí zatížení. Tyto balíčky mají určitý počet místně specifických dotazů pro vyhledání pro všechny uložené kontakty firmy.


  V tomto případě odpovídá dotaz pro vyhledání stanovení zatížení v závislosti na nastavené mapě oblastí zatížení (typ zatížení) a lokalitě na mapě. Eventuální změna typu zatížení vede k dalšímu dotazu pro vyhledání z důvodu nových informací o oblasti zatížení. Proto ve standardním případě každé místo vyžaduje alespoň 3 dotazy s ohledem na stanovení lokálního zatížení sněhem, větrem a zemětřesením.


 • Odpověď

  Základní informace o používání služby naleznete na stránce.
  Pro používání online map zatížení je možné zakoupit balíček 500 nebo 5000 kliknutí. Objednání je nejjednodušší přes náš e-shop, který je dostupný z výše uvedené stránky vpravo dole. Ceny v e-shopu se zobrazují vždy pro danou zemi, například v Čechách a na Slovensku je to 1350 Kč za 500 kliknutí (bez DPH), respektive 8100 Kč za 5000 kliknutí. Pro objednání a následné využívání map zatížení je potřeba mít vytvořený účet. Ten si lze založit po kliknutí na Můj účet. Objednaný balíček může využívat více lidí z firmy, kteří se přihlašují buď pod jedním účtem a nebo lze jednotlivým uživatelům vytvořit přidružené účty. Při používání mapy se zobrazuje zbývající počet kliknutí, poté je možné zakoupit další balíček a tím počet kliknutí opět navýšit.
 • Odpověď

  Vzhledem k tomu, že vstupní pole pro hledání místa v online službě "Oblasti zatížení sněhem, větrem a zemětřesením" neprovádí prohledávání databáze poloh mapy, ale zadání automaticky doplňuje s každým novým znakem, číselná specifikace geosouřadnic není v této oblasti úspěšná.


  Nicméně jedna z úprav URL adresy v režimu celé obrazovky umožňuje přesunout ukazatel na požadovanou geopozici pro stanovení zatížení.


  K tomuto účelu je nutné geosouřadnice zadat ve formátu [stupeň šířky, stupeň délky] s desetinnými čísly oddělenými tečkou v posledním stavebním bloku URL adresy po znaku "=". • Odpověď

  Pro posouzení stability tlakových konstrukcí je zapotřebí kombinace RF-CONCRETE Members a RF-CONCRETE NL. Důvodem je následující:

  Nejprve se vypočítají lineárně-elastické výpočty vnitřní síly jednotlivých kombinací zatížení (druhý řádek + imperfekce). Proto je v podstatě potřeba pouze program RFEM.

  Posouzení průřezů se pak provádí v přídavném modulu RF-CONCRETE Members a tyto vnitřní síly se stanoví lineárně-elasticky a z těchto vnitřních sil se stanoví požadovaná ohybová výztuž.

  Tato ohybová výztuž se pak porovná s položkami zadanými uživatelem, které se vztahují k existující základní výztuži nebo k minimální výztuži a na jejímž základě se generuje koncept výztuže (dialog 3.1 Existence podélné výztuže modulu).

  Tato nelineární výztuž se pak použije pro nelineární posouzení.

  Podle bodu 5.8.6 (1) je třeba zohlednit geometrické nelinearity podle analýzy druhého řádu. Rovněž platí obecná pravidla pro nelineární metody podle 5.7.

  V sekci 5.7 odst. 1 "předpokládá se přiměřené nelineární chování materiálů". Podle 5.7 (4) P se při nelineární analýze použijí materiálové charakteristiky, které realisticky znázorňují tuhost, ale berou v úvahu nejistoty neúčinnosti.

  To vyžaduje přídavný modul RF-CONCRETE NL. Proto se zohledňují geometrické a materiálové nelinearity a splňují se požadavky ES 2 týkající se posouzení mezního stavu únosnosti.

  Stejná metoda je k dispozici také v modulu CONCRETE v programu RSTAB.

1 - 10 z 15

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„"Děkuji za užitečné informace."

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statiky a konstrukce jsem použil mnoho programů k podpoře v oblasti statiky, ale podpora je zdaleka nejlepší. ““