Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  V navigátoru projektu - Zobrazit vyberte možnost Barvy v grafice podle -> Viditelnost (viz Obrázek 01).
  Poté v navigátoru projektu - pohledy vybereme viditelnost Plochy podle podpory (viz Obrázek 02).
  Ve výstupním protokolu pak můžeme zobrazit tabulku s plochými podporami i barevně znázorněné plochy s podporami (viz Obrázek 03).
 • Odpověď

  Již nějakou dobu je k dispozici užitečná funkce pro zobrazení výslednice kontaktního napětí pro každou plochu. Tato výsledná kontaktní napětí se tedy zobrazí ve výsledkových tabulkách kontaktních napětí pro plochy (Tabulka 4.21) ve sloupcích F, G a R (viz Obrázek 1).

  Alternativně je také možné stanovit výslednici "ručně". Pokud váš model obsahuje rovnoměrnou síť konečných prvků, z jejíž prvků je možné stanovit obsah plochy, tak můžete stanovené hodnoty exportovat z programu RFEM a vynásobit obsahem plochy konečných prvků pro získání výsledných sil každého prvku . Abychom získali celkovou výslednou sílu plošné podpory, je nutné sečíst jednotlivé výslednice. Vzhledem k tomu, že v tabulce 4.21 jsou zobrazeny hodnoty kontaktních napětí pro každý bod rastru, nabízí se upravit rastr plochy tak, aby bod rastru pokud možno ležel ve středu konečného prvku. Rastr plochy je možné upravit pomocí možnosti "Upravit plochu" v záložce "Rastr" (viz Obrázek 02).
 • Odpověď

  Pružný základ v programu RFEM popisuje pět rozhodujících parametrů:

  Na jedné straně existují tři podloží v příslušných směrech vztažené k lokálním osám plochy (C u, x , C u, y a C u, z ).

  Na druhou stranu jsou důležité parametry pro zohlednění nosné síly (C v, xz a C v, yz ).

  Nelinearitu přiřadíme elastickému zadání plochy tak, že určíme kritérium selhání, například 'pod napětím'.

  Parametr C u, z se prakticky rovná součiniteli základové spáry Winkler a lze ho nalézt v odborném posudku.

  Parametry C u, x a C u, y představují součinitele tření, které udávají únosnost podloží proti vodorovnému posunu v příslušných směrech. Můžeme tak zadat modul základové konstrukce, například v případě podloží, v dialogu C u, z, který má působit kolmo na danou plochu.
 • Odpověď

  V současných verzích programu RFEM a RSTAB lze pružné základové prvky podepřít při tahu nebo tlaku.

  V programu RFEM lze tuto funkci aplikovat na liniové podpory i na plochy. K tomu můžeme kliknout na tlačítko "Vložit" -> "Údaje o modelu" -> "Liniové/plošné podpory" nebo "Upravit" -> "Údaje o modelu ..." atd. Volba "Nelinearita" udává typ poruchy.

  V programu RSTAB lze nastavit pouze "Podloží prutu". Neúčinnost je definována stejným způsobem jako v programu RFEM.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„"Děkuji za užitečné informace."

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statiky a konstrukce jsem použil mnoho programů k podpoře v oblasti statiky, ale podpora je zdaleka nejlepší. ““