Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Obvod membránových střihových vzorů je dán hraničními liniemi. Tyto hraniční linie lze vytvořit pomocí

  1. globálně definovaných hraničních linií přiřazených membránových ploch, nebo
  2. následně vytvořených řezných linií pro rozdělení střihových vzorů na membránových plochách.
  Střihové vzory se přitom mohou sestávat pouze z globální definice linie, pouze z následně vytvořených řezných linií nebo kombinace obou typů.

  Obr. 01 - Hraniční linie střihových vzorů

  Globální hraniční linie jsou nezměnitelné na základě Vašeho pevného popisu geometrie (oblouk, kružnice, spline atd.) a při stanovování rovin jsou také tak implementovány.

  Následně použité řezné linie jsou naproti tomu založeny na síti konečných prvků ploch přiřazených ve specifikaci řezných linií a nemají žádný vliv na samotné zesítění.


  Jednotky střihových vzorů vymezené hraničními a řeznými liniemi přebírají pro narovnání síť konečných prvků přiřazených ploch. Vzhledem k tomu, že řezné linie probíhají samotnými konečnými prvky bez ohledu na globální zesítění v oblasti okrajů, není možné zde použít okraje původních konečných prvků pro popis ohraničení střihových vzorů. V takovém případě se příslušné konečné prvky v oblasti řezných linií rozdělí pomocí řezných linií.

  V závislosti na orientaci řezné linie se konečné prvky rozdělí ve středu nebo téměř na okraji. Protože rozdělení konečných prvků na okraji může způsobit geometrické problémy, je pro rozhodování definována určitá mez tolerance. Tento limit se používá k nastavení kritického délkového poměru stran mezi délkou okraje konečného prvku oddělenou pomocí řezné linie a a původní délkou okraje konečného prvku. Pokud je poměr menší než daná mezní hodnota, řezná linie se prodlouží do původního uzlu sítě KP.

  Obr. 03 - Vyhlazení

  Tato skutečnost může v případě řezných linií probíhajících těsně u okrajů prvků sítě vést ke "konfliktu" s řeznou linií. Zmenšením uvedené meze tolerance se tato situace optimalizuje.

 • Odpověď

  Při analýze metodou konečných prvků se spočítají výsledky v každém uzlu sítě konečných prvků. V grafice požadujeme ale většinou plynulé zobrazení průběhu vnitřních sil nebo deformací. K tomu je třeba zobrazit výsledky např. pomocí interpolace. Otázku ovšem nelze obecně zodpovědět, je třeba ji posoudit v závislosti na příslušném modelu. Program RFEM v zásadě rozlišuje mezi následujícími pěti možnostmi:

  • Konstantní v prvcích
   Konstantní průběh v prvku

  • Nespojitě
   Interpolace v prvku na základě výsledků ve speciálních bodech

  • Spojitě po ploše
   Střední hodnota uzlu v definovaných plochách s následnou interpolací po celém prvku

  • Spojitě celkem
   Všechny výsledky se stanoví pro uzel (nezávisle na definovaných plochách). Následně proběhne interpolace po celém prvku.

  • Spojitě po skupinách
   Uživatel má dále možnost průměrovat výsledky po skupinách. Program RFEM poskytuje vygenerované skupiny se stejnými materiálovými vlastnostmi. Skupiny ploch nebo těles zadané uživatelem můžeme vytvořit příkazem z místní nabídky navigátoru (kliknutím pravým tlačítkem myši na skupiny zadané uživatelem).
  K tomuto tématu máme již k dispozici zajímavý odborný příspěvek.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„"Děkuji za užitečné informace."

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statiky a konstrukce jsem použil mnoho programů k podpoře v oblasti statiky, ale podpora je zdaleka nejlepší. ““