Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ
Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  V tomto případě musí deska ležet na průvlaku bez vazby, viz Obrázek 1.

  Obr. 01 - Strop s průvlakem

  Nejdříve přiřadíme prut typu "nosník" na průvlakem, protože žebro nemá vliv kvůli chybějícímu styčnému členu.

  Pro realizaci nelinearity "Pouze přenos tlakových sil ve směru Z" můžeme použít funkci "Line Line Release". V tomto případě musí být všechny síly a momenty aktivovány, tj. Uvolněny v dialogu "Nový typ liniového uvolnění". Kromě toho pro u z musí být nastavena nelinearita "Fixed if v z positive", viz Obrázek 2.

  Obr. 02 - Typ liniového uvolnění

  Linii prutu v příslušné ploše je třeba zvolit jako uvolněnou linii a také jako příslušnou plochu jako uvolněný objekt.

 • Odpověď

  Funkce "Uzlová vazba" umožňuje ideálně připojit uzly.

  Pro výběr je k dispozici dva typy vazeb.

  U typu vazby "Rovina" se posuny v rovině vazby a pootočení spojí s rovinou kolmo na rovinu. Můžeme tak například modelovat výztužné desky.

  Pomocí typu vazby "Spojení pro stejnou míru volnosti" lze definovat spřažené posuny a pootočení mezi uzly jednotlivě.

  Funkce Uzlová vazba již byla aktivována v Informačním dnu. Najdete je na konci přiřazeného videa.

 • Odpověď

  V položce Nastavení detailu při vkládání bloku můžeme vybrat, co se má provést u stejných materiálů a průřezů. Chcete-li je skládat do kombinací, aktivujte Možnosti, které vidíme na obrázku 01. Poté jsou nové materiály a průřezy kombinovány s materiály a průřezy, které jsou k dispozici v programu RSTAB nebo RFEM.

  V případě vložení bloků lze průřezy i materiály později kombinovat (viz obrázek 02). Důležité je pouze to, aby se materiály skládaly do kombinace nejdříve a pak na průřezy, protože materiál je vždy přiřazen průřezu. Místní nabídku otevřeme příkazem "Sloučit shodné materiály" kliknutím levého tlačítka myši na jeden z buněk ve sloupci A a následným kliknutím pravým tlačítkem myši na místní nabídku.
 • Odpověď

  Záleží na počáteční situaci. V současné době lze linie a pruty navštívit nebo kombinovat pouze tehdy, pokud nejsou k dělicím uzlům připojeny žádné další prvky. To vidíme na přiloženém obrázku.

  Chcete-li spojit násobně dělený prut, vyberte mezilehlé uzly. Poté klikneme na tlačítko "Smazat uzel ->." V místní nabídce Sloučení spojených linií / prutů ".
  Tato funkce není k dispozici pro spodní část konstrukce, protože sloučení by smazala definici uzlu připojeného nosníku.
 • Odpověď

  V případě uložení otvorů se síly přenášejí pouze pomocí tlaku. Tahové síly se nevyskytují. Tyto efekty lze modelovat následovně (viz obrázek obrázku):

  1. Vytvořte otvor v určité ploše 

  2. Při tahu vytvořte nosník na nelineární porušení a vložte ho do otvoru. Je důležité použít nosník, a nikoli tlakový prut (tlakový prut je příhradový prut, který zpřístupní systém kinematizaci).

  3. Otočit prut v otvoru a několikrát zkopírovat 

  Namísto prutů by bylo možné vyplnit také otvor s membránou bez tuhosti. Při použití této tuhosti plochy dochází k:

  Výpočet se provádí v několika iteracích. Po první iteraci se program RFEM zkontroluje, v jakých prvcích plochy nabývá tah hlavní membránové napětí. Tyto prvky selžou během další iterace (přesnější je tuhost značně omezena).

  Pro oba varianty modelu bychom měli mít zhruba stejné výsledky.

 • Odpověď

  Pokud má geometrie pouze význam, vyberte požadované prvky, zkopírujte je pomocí kláves Ctrl + C a vložte je do jiného souboru.

  Pro zadání zatížení je užitečné: Jednotlivé modely lze uložit jako blok. Správce bloků pak načte bloky spolu se zatíženími do stávajícího modelu.

  Vybereme celý model (nebo pouze jednotlivé součásti) a uložíme ho jako blok (viz obrázek 01). Pokud blok vložíme do jiného modelu, pak se zatěžovací stavy daného bloku připojí k zatěžovacích stavbám modelu. Automatická integrace zatěžovacích stavů do již existujících zatěžovacích stavů v současné době není možná. Proto je třeba provést úpravu ručně. Nejjednodušší je použít funkci "Přidat zatěžovací stavy" (viz obrázek 02).

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Děkuji mnohokrát za cenné informace.

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oboru statiky využívám řadu softwarů se servisní smlouvu, ale vaše technická podpora je zdaleka nejlepší.”