Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Ano, je to možné v dialogu "1.5 Uzly protlačení".

  Obr. 01 - Uživatelsky definované zatížení pro protlačení

  To je možné použít například tehdy, pokud je stanovení síly pro protlačení pomocí vyhlazeného nebo nevyhlazeného průběhu posouvajících sil v kontrolovaném obvodu negativně ovlivněno singularitami.

 • Odpověď

  V Eurokódu není k dispozici uživatelské rozdělení zatížení větrem. Aby bylo možné implementovat uživatelsky zadané rozdělení zatížení větrem v přídavném modulu RF-/TOWER Loading, je možné toto provést pouze po přechodu na normu DIN, například DIN 4131: 1993-11, viz Obrázek 01, okno "1.3 Zatížení větrem - část 1".

  Obr. 01 - Zatížení větrem - výběr normy

  Poté je možné v dialogu 1.4 "Zatížení větrem - část 2" vybrat uživatelem zadané rozdělení a zadat ho v sousední tabulce, viz Obrázek 2.

  Obr. 02 - Zatížení větrem - uživatelsky zadané rozdělení

 • Odpověď

  Podle normy EN 1991-1-3 se pro zatížení sněhem na střeše musí zatížení sněhem ještě vynásobit faktorem 0,8. Z toho vyplývá následující zatížení:

  sk = 5 kN/m2 x 0,8 = 4 kN/m2

  Pokud zatížení pro střechu již bylo spočítáno, je možné zatížení také zadat pod uživatelská zatížení. To je znázorněno na Obrázku 01 a ve videu.

 • Odpověď

  Souběžná úprava souborů v programech RFEM nebo RSTAB není možná. Při otevření je příslušný soubor je uzamčen a připraven k použití v programu RFEM nebo RSTAB v pracovním adresáři uživatele. Kterýkoliv jiný uživatel potom může otevřít soubor pro RFEM nebo RSTAB jako kopii. Víceuživatelský režim není ve střednědobém výhledu plánován.
 • Odpověď

  Obecně doporučujeme pracovat s anglickým programovým rozhraním, pokud chceme vytvořit výstupní protokol v angličtině. Většina by tak měla být zobrazena v angličtině. To ovšem neplatí pro popisy, které byly dříve vytvořeny v němčině. Ty by bylo třeba změnit ručně.

 • Odpověď

  V programu SHAPE-MASSIVE je třeba v základních údajích aktivovat posouzení železobetonu. Jakmile je posouzení aktivní, lze příslušné nastavení pro posouzení provést v samostatné záložce (Obrázek 01).

  Existují tři typy posouzení:

  Rozdělení napětí-přetvoření (Příklad 01):
  Existující návrhový poměr lze určit zadáním vnitřních sil.

  Návrhová bezpečnost (Příklad 02):
  Program stanoví stav selhání (poměr = 100%) a z toho vyplývající dosaženou bezpečnost.

  Návrh (příklad 03):
  Zadáním maximálního a minimálního průměru nebo minimální a maximální výztuže je možné zvětšit výztuž v rámci posouzení.

  Bez ohledu na to, která z těchto tří metod se použije, je třeba zadat polohu výztuže a působící vnitřní sílu (Obrázek 02).
 • Odpověď

  Pokud uživatelsky definovaný panel byl už vytvořený, zobrazí se tato stupnice barev ve vlastnostech zobrazení v záložce "Tiskový protokol" pod "Výsledky" --> "Paleta". Pokud je nastavíte jako výchozí, obrázky v protokolu se automaticky aktualizují.

 • Odpověď

  Průřezy, které nejsou obsažené v databázi průřezů, lze ošetřit v programu RFEM/RSTAB dvěma způsoby.

  1. Průřezové programy SHAPE-THIN a SHAPE-MASSIVE

  Uživatelsky zadané průřezy můžeme vytvářet v programech pro posouzení průřezů SHAPE-THIN resp. SHAPE-MASSIVE. Profily v programech SHAPE-THIN resp. SHAPE-MASSIVE je možné načíst z databáze průřezů. Za tímto účelem klikněte na tlačítko "Importovat průřez z programu SHAPE-THIN" resp. "Importovat průřez z programu SHAPE-MASSIVE" v dialogu "Nový průřez" (Obrázek 1). V tomto dialogu lze vybrat a převzít požadovaný průřez. Je třeba si uvědomit, že průřezy musí být v programu SHAPE-THIN resp. SHAPE-MASSIVE spočítané a uložené předtím, než mohou být načteny průřezové charakteristiky. Možné je pouze každý průřez načíst samostatně.

  2. Vytvoření uživatelsky definovaného průřezu v programu RFEM/RSTAB
  Pokud jsou k dispozici průřezové charakteristiky od výrobce, můžeme je vytvořit v databázi průřezů programu RFEM/RSTAB pomocí volby "Vytvořit nový uživatelsky zadaný průřez" (Obrázek 2). Na rozdíl od průřezů vytvořených pomocí programů SHAPE-THIN resp. SHAPE-MASSIVE nemohou být tyto uživatelsky zadané průřezy posouzeny v přídavných modulech RF-/STEEL EC3, protože chybí údaje nezbytné pro posouzení, jako například c/t-části.

  Uživatelské průřezy lze otevřít kliknutím na tlačítko "Načíst uživatelsky zadané průřezy" v databázi průřezů (Obrázek 3).

  Uživatelsky zadané průřezy se ukládají v souboru EigProf.dat. I v případě aktualizace verze (například z X.19.XXXX na X.20.XXXX) se tyto průřezy načtou. Místo uložení uživatelsky zadané databáze průřezů lze stanovit pomocí programových možností (Obrázek 4). Uživatelsky definovanou databázi profilů lze na jedné pracovní stanici zkopírovat a vložit do příslušného adresáře na druhé pracovní stanici. Uživatelsky zadané profily jsou tak k dispozici i na jiném pracovním místě, aniž by bylo nutné je znovu načítat.
 • Odpověď

  Možná uživatelská knihovna průřezů EigProf.dat na vašem počítači chybí nebo je poškozena. Otevřete prosím záložku "Datové soubory" v programových možnostech a vyberte kategorii "Uživatelsky definovaná knihovna průřezů".

  Otevřete zobrazený adresář a zkontrolujte, zda je k dispozici soubor EigProf.dat. Pokud je soubor k dispozici, přejmenujte jej.

  Je to možné.

  Pokud cesta zahrnující soubor v programových možnostech neodpovídá výchozí cestě pro RFEM 5.xx "C: \ ProgramData \ Dlubal \ RFEM 5.xx \ General Data \ EigProf.dat", zadejte tuto výchozí cestu v programu možnosti.

 • Odpověď

  V případě jedné uživatelské licence pracuje uživatel s programy licencovanými na jeho pracovní stanici. Použití licencí je řízeno klíčem (USB klíč, známý také jako klíč nebo softlock). Klíč je přímo na počítači příslušné pracovní stanice. Místo softwarového USB klíče lze softwarově (softlock) převzít i ochrannou funkci. Příslušný autorizační soubor (author.ini) se používá ke kontrole, které programy můžeme ovládat příslušným tlačítkem.


  Výhodou takovéto licence pro jednoho uživatele je, že uživatel má vždy přesně stejnou konfiguraci programů k dispozici ve formě klíče. Program nemůže současně používat nebo blokovat. Například pomocí programů lze snadno přenášet z jednoho počítače na jiný pevný disk USB. Předpokladem je, že programy byly jednou na počítači nainstalovány s příslušnou autorizací.

  Stejná věc funguje také u softlocku. Postup přemisťování je ovšem o něco složitější a lze je provést pomocí softwaru. Licence pro jednoho uživatele jsou obzvlášť výhodné pro menší kanceláře s menšími uživateli, kteří vždy pracují se stejnou konfigurací softwaru.

  U síťové licence se aktivuje ochrana pomocí speciální síťového klíče. Je také k dispozici jako USB hardlock nebo softlock. Síťový klíč lze připojit nebo nainstalovat na libovolném počítači, který lze v síti dosáhnout. Zvláštní správce licencí pak ovládá přístup k nim. Samotný software společnosti Dlubal Software je nainstalován jako u licence pro jednoho uživatele. Autorizační soubor poté stanoví, že se v síti vyhledává ochranný klíč.

  Výhodou této síťové licence je, že klíč není nutné měnit / přesunovat z pracovní stanice na pracovní stanici. Jakmile je software nainstalován, lze ho použít i v případě, že jedna licence je zdarma a není již použita jiným uživatelem. Další významnou výhodou je, že příslušné parametry programových modulů lze lépe přizpůsobit požadavkům. Méně často používané přídavné moduly lze zakoupit v menším počtu, než je třeba s nimi pracovat. Pravděpodobnost je nízká, že bude současně licencovat jiný zaměstnanec. Přídavné moduly tak lze navzájem rozdělit. Díky softwarovým uzlům je lze použít i na virtuálních počítačích. Pokud používáme síťové licence, můžeme na dálku také přistupovat k aplikacím Dlubal, například pomocí funkce Vzdálená plocha. Vzhledem k tomu, že každý nemá fyzický přístup k serveru, je také lepší ochrana proti krádeži a nemusíte ho hledat u jiných zaměstnanců.

  Síťové licence jsou nyní standardem pro větší společnosti s několika zaměstnanci.

  Příklad
  Licence pro jednoho uživatele
  Zaměstnanec A Práce ve železobetonové oblasti:
  RFEM, RF-CONCRETE, EC2 pro RFEM, RF-PUNCH Pro, RF-CONCRETE Columns

  Zaměstnanec B pracuje v odvětví ocelových konstrukcí:
  RF-STEEL EC3, RF-STABILITY a RF-DYNAM přirozené kmitání

  Zaměstnanci A potřebují také přístup k modulu RF-DYNAM Basis, takže musí dostat klíč od zaměstnance B. Nicméně nemůže zpracovávat železobetonové konstrukce.

  Porovnejte síťovou licenci se stejným zařízením
  Dvě licence RFEM, RF-CONCRETE, EC2 pro RFEM, RF-PUNCH Pro, RF-CONCRETE Columns, RF-STEEL EC3, RF-STABILITY, RF-DYNAM Natural Vibrations

  Každý zaměstnanec může využít celou řadu přídavných modulů, pokud s nimi zaměstnanec současně nepracuje. Licence se používá pouze v případě, že je přídavný modul otevřený (používán). Například by bylo možné upravovat konstrukci se smíšeným ocelovým a betonářským materiálem.

  Vzhledem k vyšší použitelnosti a flexibilitě přídavných modulů je síťová licence spojena s přídavným účinkem cca. 25% z původní licenční ceny (všechny ceny jsou uvedeny v e-shopu).

1 - 10 z 35

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„"Děkuji za užitečné informace."

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statiky a konstrukce jsem použil mnoho programů k podpoře v oblasti statiky, ale podpora je zdaleka nejlepší. ““