Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  V dynamické analýze lze spočítat pouze tolik tvarů, kolik má konstrukční systém stupně volnosti. Stupně volnosti označují počet hmotných bodů vynásobený počtem směrů, v nichž hmoty působí.

  Příklad

  Konzola, která není rozdělena síťovou sítí konečných prvků, má koncový bod na kostru. Směr působení hmot v modulu RF-/DYNAM Pro je omezen na směr X a Y. Systém tak má 2 stupně volnosti, a proto lze počítat pouze ve 2 tvarech.

  Pozor: V tomto případě je velmi důležitý výběr metody pro řešení vlastních čísel. Na rozdíl od metody "Kořen charakteristického polynomu" nelze Lan Lankovou metodou spočítat všechny vlastní čísla systému, ale pouze n -1, což v tomto příkladu znamená pouze 1 vlastní číslo.

 • Odpověď

  Při stabilitní analýze v přídavném modulu RF-STABILITY se uvažují pouze změny stability tuhosti, pokud je vybrána možnost "Aktivovat změny tuhosti z programu RFEM" v sekci "Možnosti" v dialogu "1.1 Základní údaje".
 • Odpověď

  RSKNICK a RF-STABIL provádějí analýzu vlastních hodnot na celkovém modelu s daným normálním stavem síly. Výsledkem je, že v závislosti na požadovaném počtu vlastních hodnot jsou kritické faktory zátěže vydávány s příslušnými údaji o vzpěr a pro každý sloupec pro každý vlastní tvar vzpěrné délky kolem silné a slabé osy.

  Protože obvykle má každý zatěžovací stav v prvcích jiný stav normálové síly, je pro každou nosnou situaci pro jednotlivé rámové podpěry k dispozici samostatný výsledek výsledků vzpěrné délky. Vzpěrná délka, na jejímž vzpěru jsou opěrné spony v rámové rovině, je správnou délkou pro důkaz příslušné situace zatížení.

  Protože tento výsledek může být odlišný pro každou analýzu v důsledku různých situací zatížení, předpokládá se, že nejdelší vzpěrná délka všech vypočtených analýz je pro všechny situace zatížení na bezpečné straně.

 • Odpověď

  Takzvaná kontrola sekvence Sturm zkoumá, zda v určitém intervalu byly nalezeny všechny vlastní hodnoty. Využívá diagonální matici z Gaussova rozkladu, jejíž počet záporných diagonálních prvků odpovídá počtu vlastních čísel pod příslušnou mezní mezí.

  Kontrolu sekvence Sturm se proto při daných mezních mezích používá rozdíl a vypočítáme rozdíl.

 • Odpověď

  Lze ji stanovit tolik vlastními čísly, kolik stupňů volnosti je přiřazena hmota. Pro stanovení počtu stupňů volnosti je třeba vynásobit počet uzlových bodů uzlů sítě konečných směrů aktivní hmoty. Hmoty v pevných podporách se přitom nezohledňují, protože nemohou volně kmitat.

  Pokud není aktivována funkce „Dělení přímých prutů“ (RFEM)/„Interní dělení prutů“ (RSTAB), B u nosníků s jedním rozpětím existuje pouze hmotnost v podporách, a proto nelze stanovit žádné vlastní čísla. V takovém případě aktivujte dělení prutů, jak je znázorněno na obrázcích.

  Vzhledem k tomu, že řešič Lanczosu v modulu RF-DYNAM Pro nedokáže stanovit všechny vlastní vlastní čísla, může metoda nápravy „kořene charakteristického polynomu“ také poskytnout nápravu.

 • Odpověď

  RSBUCK používá momentové znázornění rozdělení normálové síly v příslušném zatěžovacím stavu. Normálové síly se iteračně zvyšují, dokud nenastane kritický zatěžovací stav. Při číselné analýze je zatížení stabiltem indikováno skutečností, že determinant matice tuhosti je nulový.

  Pokud je známa hodnota součinitele vzpěrné délky, stanoví se na něm vzorec vzpěru a vzpěr. Při nejnižším zatížení působícím proti boulení se určují všechny vzpěrné délky a vzpěrné délky.

  Příklad: Kloubový sloup o délce 20 m, průřez HE-B 500, zatížení vlastní tíhou

  V případě prvního vzpěrujeme součinitel vzpěrné délky k cr, y = 2,92 pro vzpěr okolo hlavní osy. Pro vzpěr okolo vedlejší osy se zatínkovacím zatížením 651,3 kN získáme efektivní součinitel délky 1,00.

  Pokud zadáme výraz pro stanovení zatížení na vzpěru N cr = π2 * E * I / L cr² až L cr a použijeme N cr = 651.3 kN a I y = 107.200 cm 4 získáme L cr, y 58.4 m , což vede k součinitele vzpěrné délky k cr, y 2,92.

  V modulu RSBUCK jsou pro každý vzpěrný režim a zatížení vybočeny dva efektivní součinitele délky.

  Abychom získali správný součinitel vzpěrné délky pro kolmý průhyb na ose y (vybočení okolo hlavní osy), je třeba počítat několik režimů vzpěru (tvary tvarů). Správná hodnota se zobrazí v dialogu 2.1. Na příkladu se jedná o třetí vzpěrný režim se vzpěrným zatížením 5485,5 kN. Pro toto zatížení se spočítají součinitele vzpěrné délky a vzpěrné délky následovně: k cr, y = 1.0 a k cr, z = 0.345. 

  V případě kvadratického průřezu jsou výsledkem dvě stejné účinné délky, protože tuhost v obou směrech je stejná.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Moc děkuji za užitečné informace.

Poklona vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statických výpočtů jsem pracoval s mnoha programy se servisní smlouvou, ale vaše podpora je zdaleka nejlepší.“