Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Zobrazení mezihodnot je obvykle spojena s vlastností dělení prutu. Navíc zatížení na prut definovaná po úsecích v programu RFEM vytvářejí další mezivýsledky. Pokud například zatížení na prut definované po úsecích probíhá od začátku prutu až k jeho konci, zobrazí se mezivýsledky na koncových uzlech prutu.


 • Odpověď

  V sekci "Globální parametry výpočtu" se nachází možnost "Počet dělení prutu pro průběhy výsledků".  Standardně je tato hodnota přednastavena na "10".

  Pokud se v modelu použijí pruty s velmi rozdílnými délkami, může se stát, že přednastavená hodnota "10" bude příliš malá. To může vést k tomu, že parabolický průběh momentů se u kratších prutů nezobrazí správně.


  Chcete-li se tomuto problému vyhnout, zadejte vyšší hodnotu, například "50".


  U kratších prutů se tak také zobrazí parabolický průběh momentů.


  Délka úseků se stanoví na základě délky nejdelšího prutu v modelu vydělené zadaným počtem dělení prutu. Jemnější dělení prutů platí pro všechny pruty modelu.


 • Odpověď

  Pokud aktivujeme volbu „Dělit pruty na nich ležícími uzly“, bude prut interně rozdělen v těch místech, kde se nacházejí uzly.
  Konstrukce, kterou vidíme na obr. 01, se skládá ze dvou prutů. Prut P1 je určen koncovými uzly 1 a 2 a prut P2 uzly 3 a 4.
  Jestliže aktivujeme volbu „Dělit pruty na nich ležícími uzly“, rozdělí se interně prut P1 v uzlu 4. Prut P1 se tak spojí s prutem P2, což lze také pozorovat na deformaci (viz obr. 02).
  Jestliže volbu „Dělit pruty na nich ležícími uzly“ neoznačíme, pak se prut P1 v uzlu 4 nerozdělí. Prut P1 tak není připojen k prutu P2. Na obr. 03 vidíme, jaká je v takovém případě deformace.
  Konstrukce, která je znázorněna na obr. 04, obsahuje prut P1, který je vymezen uzly 1 a 2. Na prutu leží dále uzel 3, na který působí uzlové zatížení PZ = 50 kN. Prut P1 je daným uzlovým zatížením namáhán pouze v případě, že jsme aktivovali volbu „Dělit pruty na nich ležícími uzly“ (obr.  05). Pokud tuto volbu deaktivujeme, toto uzlové zatížení na prut P1 nepůsobí (obr. 06).
 • Odpověď

  Na tuto otázku nelze dát obecnou odpověď, protože závisí na konstrukčním systému. V programu RFEM je třeba zohlednit několik oblastí.

  1. Dělení prutů pro výsledkové tabulky
  Dělení prutu pro výsledné hodnoty lze vytvořit pomocí "Vložit" → "Údaje o modelu" → "Dělení prutů". Tímto dělením zajistíme, že vnitřní síly prutů lze zobrazit také například v mezilehlých bodech v tabulkách výsledků programu RFEM. Grafické zobrazení výsledků zůstane beze změny.


   2. Dělení prutu
  Rozdělení pro grafické zobrazení výsledků a stanovení extrémní hodnoty lze zobrazit a ovládat v nastavení sítě konečných prvků (viz Obrázek 01).

  U lanových prutů, prutů s pružným podložím , s náběhy nebo plastickými vlastnostmi lze stanovit v této sekci interní dělení. Prut pak bude skutečně rozdělen na požadovaný počet částí mezilehlými uzly. Pokud je však prut umístěn na hraniční linii některé plochy nebo bylo pro zadávací linii definováno zahuštění sítě KP, nemá toto zadání žádný vliv.

  Pomocí volby Aktivovat dělení prutů pro analýzu velkých deformací nebo postkritickou analýzu lze v případě výpočtu podle teorie III. řádu rozdělit pro větší přesnost mezilehlými uzly také nosníky. Počet dílů prutu se převezme ze zadání ve vstupním políčku výše.

  Pokud použijeme dělení i na přímé pruty, které nejsou integrovány do ploch, vygenerují se na všech volných prutech uzly sítě konečných prvků a zohlední se při výpočtu podle lineární statiky a analýzy druhého řádu. Délka KP se určuje buď globální cílovou délkou lFE v sekci Obecné, nebo se zadává ručně.

  Volba dělení pro pruty s na nich ležícími uzly vytvoří uzly sítě KP na těch místech prutu, na nichž leží koncové uzly jiných prutů, aniž by mezi nimi existovalo spojení.
 • Odpověď

  Místa x (vzdálenost bodů dělení prutu) určuje dělení prutu. Další dělení prutů lze stanovit v dialogu nebo v tabulce 1.6 nebo 1.16.

  Pomocí dělení prutu lze na pruty vložit mezilehlé body, jejichž vnitřní síly a deformace se zobrazí v tabulkách výsledků a v číselných výstupech. Dělení prutu se neodrazí ve výpočtu extrémních hodnot ani v grafickém znázornění průběhu výsledků (RFEM v tomto případě používá interně jemnější dělení). Většinou proto není nutné dělení prutu zadávat.

  Poznámka: Dělení prutu v grafickém okně výsledků se řídí globálními parametry výpočtu.

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Moc děkuji za užitečné informace.

Poklona vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statických výpočtů jsem pracoval s mnoha programy se servisní smlouvou, ale vaše podpora je zdaleka nejlepší.“