Často kladené dotazy (FAQ)

Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

 • Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledat FAQ

Zobrazit filtr Skrýt filtr

Podpora zákazníkům 24/7

Vedle osobní podpory (například prostřednictvím e-mailu nebo chatu) Vám nabízejí nepřetržitě pomoc a informace naše webové stránky.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

1 - 5 z 5

Seřadit podle:

Položek na stránce:

 • Odpověď

  Zobrazení mezihodnot je obvykle spojena s vlastností dělení prutu. Navíc zatížení na prut definovaná po úsecích v programu RFEM vytvářejí další mezivýsledky. Pokud například zatížení na prut definované po úsecích probíhá od začátku prutu až k jeho konci, zobrazí se mezivýsledky na koncových uzlech prutu.

  Obrázek 01 - Zatížení na na prut definované po úsecích

 • Odpověď

  V sekci "Globální parametry výpočtu" se nachází možnost "Počet dělení prutu pro průběhy výsledků".


  Standardně je tato hodnota přednastavena na "10".

  Pokud se v modelu použijí pruty s velmi rozdílnými délkami, může se stát, že přednastavená hodnota "10" bude příliš malá. To může vést k tomu, že parabolický průběh momentů se u kratších prutů nezobrazí správně.


  Chcete-li se tomuto problému vyhnout, zadejte vyšší hodnotu, například "50".


  U kratších prutů se tak také zobrazí parabolický průběh momentů.


  Délka úseků se stanoví na základě délky nejdelšího prutu v modelu vydělené zadaným počtem dělení prutu. Jemnější dělení prutů platí pro všechny pruty modelu.


 • Odpověď

  Pokud aktivujeme volbu „Dělit pruty na nich ležícími uzly“, bude prut interně rozdělen v těch místech, kde se nacházejí uzly.
  Konstrukce, kterou vidíme na obr. 01, se skládá ze dvou prutů. Prut P1 je určen koncovými uzly 1 a 2 a prut P2 uzly 3 a 4.
  Jestliže aktivujeme volbu „Dělit pruty na nich ležícími uzly“, rozdělí se interně prut P1 v uzlu 4. Prut P1 se tak spojí s prutem P2, což lze také pozorovat na deformaci (viz obr. 02).
  Jestliže volbu „Dělit pruty na nich ležícími uzly“ neoznačíme, pak se prut P1 v uzlu 4 nerozdělí. Prut P1 tak není připojen k prutu P2. Na obr. 03 vidíme, jaká je v takovém případě deformace.
  Konstrukce, která je znázorněna na obr. 04, obsahuje prut P1, který je vymezen uzly 1 a 2. Na prutu leží dále uzel 3, na který působí uzlové zatížení PZ = 50 kN. Prut P1 je daným uzlovým zatížením namáhán pouze v případě, že jsme aktivovali volbu „Dělit pruty na nich ležícími uzly“ (obr.  05). Pokud tuto volbu deaktivujeme, toto uzlové zatížení na prut P1 nepůsobí (obr. 06).
 • Odpověď

  Problém s grafikou vnitřních sil je způsoben dělením prutu. V programu RSTAB je třeba zohlednit několik divizí.

  1. Dělení prutu pro výsledkové tabulky


  Dělení prutů pro výsledné hodnoty lze vytvořit pomocí "Vložit" → "Údaje o modelu" → "Dělení prutů". Tímto dělením se zajistí, že. Například vnitřní síly na prutech lze v RSTAB tabulce 4.1 zobrazit také na mezilehlých bodech. Zobrazení výsledků se nezmění.

  Obr. 02 - Dělení prutu

  2. Dělení prutu pro grafické zobrazení


  Rozdělení pro grafické průběhy výsledků a stanovení extrémních hodnot lze prohlížet a ovlivňovat v parametrech výpočtu (rozbalovací nabídka "Výpočet").


  Obr. 01 - Dělení prutů pro průběhy výsledků

  Pokud nastavíte větší hodnotu pro „Průběhy výsledků“, zobrazí se vnitřní grafika silněji.

  Toto rozdělení ve parametrech výpočtu je třeba zohlednit globálně. Je založen na nejdelším prutu. Kratší pruty proto nemají stejný počet dělení, ale podobně velké řezy.

  Pro zlepšení grafiky doporučujeme proto použít jemnější dělení prutů.

 • Odpověď

  Místa x (vzdálenost N bodů) se stanovují na základě dělení prutu. Další dělení prutů je možné zadat v dialogu nebo v Tabulce 1.6 resp. 1.16.

  Pomocí dělení prutu lze na pruty vložit mezilehlé body, jejichž vnitřní síly a deformace se zobrazí v tabulkách výsledků a v číselných výstupech. Dělení prutu se neodrazí ve výpočtu extrémních hodnot ani v grafickém znázornění průběhu výsledků (RFEM v tomto případě používá interně jemnější dělení). Ve většině případů proto není nutné dělení prutu zadávat.

  Poznámka: Dělení prutu pro grafický průběh výsledků se řídí globálními parametry výpočtu.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Našli jste dotaz a odpověď? Pokud ne, obraťte se na nás prostřednictvím naší e-mailové podpory zdarma, na chatu nebo na fóru nebo nám zašlete svůj dotaz pomocí online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme informace a tipy, které vám pomohou začít se základními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Moc děkuji za užitečné informace.

Poklona vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statických výpočtů jsem pracoval s mnoha programy se servisní smlouvou, ale vaše podpora je zdaleka nejlepší.“