Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ
Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  V sekci "Globální parametry výpočtu" se nastavuje "Počet dělení prutů pro průběh výsledků".  Standardně je tato hodnota přednastavena na hodnotu "10".

  Pokud se v modelu uvažují pruty s velmi odlišnou délkou, může dojít k příliš malé přednastavené hodnotě "10". Jedná se přitom například o to, že parabolický momentový diagram pro kratší pruty není správně zobrazen.


  Pro vyřešení problému zadáme například hodnotu: Např. Uveďte hodnotu "50".


  Na kratších prutů se tak zobrazí parabolický momentový diagram.


  Délka průřezů je dána délkou nejdelšího prutu v konstrukci vydělením nastaveného počtu dělení prutu. Delší dělení prutů se vztahuje na všechny pruty daného modelu.


 • Odpověď

  Pokud aktivujeme volbu „Dělit pruty na nich ležícími uzly“, bude prut interně rozdělen v těch místech, kde se nacházejí uzly.
  Konstrukce, kterou vidíme na obr. 01, se skládá ze dvou prutů. Prut P1 je určen koncovými uzly 1 a 2 a prut P2 uzly 3 a 4.
  Jestliže aktivujeme volbu „Dělit pruty na nich ležícími uzly“, rozdělí se interně prut P1 v uzlu 4. Prut P1 se tak spojí s prutem P2, což lze také pozorovat na deformaci (viz obr. 02).
  Jestliže volbu „Dělit pruty na nich ležícími uzly“ neoznačíme, pak se prut P1 v uzlu 4 nerozdělí. Prut P1 tak není připojen k prutu P2. Na obr. 03 vidíme, jaká je v takovém případě deformace.
  Konstrukce, která je znázorněna na obr. 04, obsahuje prut P1, který je vymezen uzly 1 a 2. Na prutu leží dále uzel 3, na který působí uzlové zatížení PZ = 50 kN. Prut P1 je daným uzlovým zatížením namáhán pouze v případě, že jsme aktivovali volbu „Dělit pruty na nich ležícími uzly“ (obr.  05). Pokud tuto volbu deaktivujeme, toto uzlové zatížení na prut P1 nepůsobí (obr. 06).
 • Odpověď

  Na tuto otázku nelze odpovědět globálně, protože závisí na systému. V programu RFEM je zapotřebí několik dělení.

  1. Dělení prutu pro tabulky výsledků
  Rozdíly prutů pro výsledkové hodnoty lze vytvořit příkazem z hlavní nabídky "Vložit> Údaje o modelu"> "Dělení prutů". " Toto dělení zajistí, že z. Například tabulky výsledků v RFEM, kde lze na mezilehlém místě zobrazit i vnitřní síly prutů. Grafický výstup zůstává neovlivněn.


  2. Dělicí členy
  Rozdíly v grafickém diagramu výsledků a stanovení extrémní hodnoty lze v nastavení sítě KP zohlednit a ovlivnit (viz obrázek 1).

  U lanových prutů, prutů s pružným podložím , s náběhy nebo plastickými vlastnostmi lze stanovit v této sekci interní dělení. Prut pak bude skutečně rozdělen na požadovaný počet částí mezilehlými uzly. Pokud je však prut umístěn na hraniční linii některé plochy nebo bylo pro zadávací linii definováno zahuštění sítě KP, nemá toto zadání žádný vliv.

  Pomocí volby Aktivovat dělení prutů pro analýzu velkých deformací nebo postkritickou analýzu lze v případě výpočtu podle teorie III. řádu rozdělit pro větší přesnost mezilehlými uzly také nosníky. Počet dílů prutu se převezme ze zadání ve vstupním políčku výše.

  Pokud použijeme dělení pro rovné pruty, které nejsou integrovány do ploch, budou na všech volných prutích vytvořeny uzly sítě KP, které budou zohledněny pro výpočet podle lineární statické analýzy a výpočtu druhého řádu. Délka konečných prvků je dána buď globální cílovou délkou lFE nastavenou v sekci Obecné nebo zadaná ručně.

  Rozdělit po uzlech na prutu vytvoří uzly sítě KP na místech, kde leží koncové uzly jiných prutů bez spojů mezi pruty.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Děkuji mnohokrát za cenné informace.

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oboru statiky využívám řadu softwarů se servisní smlouvu, ale vaše technická podpora je zdaleka nejlepší.”