Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ
Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Určení směru je vždy dáno osovým systémem liniového odjištění a poloh odříznutého objektu. Zobrazení osového systému pro sdílení linií lze otevřít v navigátoru projektu - Zobrazit pod položkou Model ->
  Pro stanovení směru stanovení nelinearit je důležité vědět, jak se uvolněný objekt pohybuje vzhledem k osovému systému liniového uvolnění původního prvku.
  Na obrázku 2 je uvolněná plocha V2 definována jako uvolněný objekt s liniovým uvolněním u z, pokud v z je zadán jako záporný. Zatížení na Obr. 1 a 2 by se uvolněná plocha 2 pohybovala proti ose z osového systému liniového uvolnění. Liniové uvolnění tak nebude působit u těchto zatížení, to znamená, že by plochy 1 a 2 byly pevně spojeny.
 • Odpověď

  V RFEM 5 nebo RF-DYNAM Pro - nelineární časová historie, existují pro nelineární dynamické analýzy dvě různé metody (dále nazývané "řešitelé"): explicitní centrální diferenční metoda a implicitní metoda NEWMARK středního zrychlení (γ = ½ a β = ¼).

  V případě lineárních systémů by ve většině případů byl upřednostňován implicitní řešitel, protože je nezbytně stabilní numericky, bez ohledu na to, která délka časového kroku je zvolena. Toto tvrzení musí být pochopitelně vyloženo na pozadí, neboť lze očekávat značné nepřesnosti řešení, pokud jsou časové kroky příliš hrubé. Explicitní řešitel je v lineární pouze podmíněně stabilní, stane se stabilní, pokud zvolený časový krok je menší než určitý kritický časový krok:

  $ trojúhelník tq trojúhelník t_ {cr} = frac {T_n} pi $

  V této rovnici Tn představuje nejmenší přirozenou periodu kmitání sítě FE, což vede k následujícímu tvrzení: Čím jemnější je síť FE, tím menší by měl být zvolený časový krok, aby byla zajištěna numerická stabilita.

  Čas výpočtu jednorázového kroku explicitní řešitele je velmi krátký, ale nesčetný, velmi jemné časové kroky mohou být jednoduše nezbytné pro dosažení výsledku vůbec. Proto je obvykle upřednostňován implicitní řešitel NEWMARK pro dynamická zatížení, která pracují po delší časové období. Explicitní řešitel je vhodnější, pokud musíte zvolit velmi jemné časové kroky, abyste získali použitelný (konvergující) výsledek. Tak tomu je například v případě velmi krátce působících a rychle se měnících zátěží, jako je zatížení nárazem nebo výbuchem.

  V nelineární soustavě jsou obě metody "pouze" numericky stabilní a stále platí, že implicitní řešitel NEWMARK je ve většině případů stabilnější než metoda centrální diference. Proto v nelineární, v podstatě stejné jako u lineárních systémů. V případě přechodných krátkodobých zátěží má být upřednostňován explicitní řešitel v převážné většině, ale v jiných případech řešící řešení NEWMARK středního zrychlení.
 • Odpověď

  No, the calculation is always linear. All nonlinarities (for example failure at tension, nonlinear material, etc.) are ignored. Cables or tension members can be replaced by the "Beam" member type, for example.
 • Odpověď

  Výpočet může být z různých důvodů ukončen z důvodu nestabilního statického systému. Z důvodu přetížení systému může dojít k "skutečnému" nestabilitě, ovšem také účinky nestability mohou být způsobeny selháním prutů.

  V kalkulačních parametrech můžeme deletovat nelinearitu "Pruty v závislosti na typu prutu" (viz obrázek 01). Pokud je pak výpočet možný bez chybového hlášení, problém je pravděpodobně způsoben selháním prutů.

  Možnost "Vypadávání prutů, které mají být odstraněny jednotlivě během po sobě jdoucích iterací" v dialogu Globální parametry výpočtu (viz Obrázek 02) umožňuje zabránit úplnému selhání tahových prutů. Pomůže to většinou. V tomto případě by počet možných iterací měl být dostatečně velký.

  Alternativní metodou je použít pro předpětí předpínací pruty, aby nedošlo k jejich porušení.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Děkuji mnohokrát za cenné informace.

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oboru statiky využívám řadu softwarů se servisní smlouvu, ale vaše technická podpora je zdaleka nejlepší.”