Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  V takovém případě doporučujeme použít definici prokluzu. Za tímto účelem v dialogu „Upravit uzlovou podporu“ vyberte částečnou aktivitu jako „nelinearitu“. V dialogu "Nelinearita - částečná účinnost" lze definovat prokluz v příslušné oblasti. Pro kontrolu uvádíme diagram, viz Obrázek 01.

  Obr. 01 - Definice slipingu

 • Odpověď

  Vzhledem k nelineárnímu výpočtu je pro řešitele rovnic výzvou především zadání prokluzu. Následující rady vám mohou pomoci vyhnout se nestabilitě.

  Zatěžovací stupně
  Při zohlednění nelinearit je často obtížné dosáhnout rovnováhy. Nestabilitám se lze vyhnout tak, že zatížení zavedeme v několika krocích (viz Obrázek 01). Pokud například v tomto poli zadáme 2 přírůstky zatížení, zatíží se konstrukce v prvním kroku pouze poloviční hodnotou zatížení. Následně probíhá iterační výpočet až do dosažení rovnováhy. V druhém kroku se na již přetvořenou konstrukci vloží celkové zatížení a znovu se provede iterační výpočet až do dosažení rovnováhy. Z popisu je zřejmé, že zadání přírůstků zatížení značně prodlužuje dobu výpočtu. Proto je v tomto poli přednastavena hodnota 1 (tzn. výpočet bez postupného navyšování zatížení). Dále můžeme stanovit, kolik zatěžovacích stupňů se má použít pro každý zatěžovací stav a kombinaci zatížení (viz Obrázek 02). Globální nastavení se pak nezohlední.

  Posuvná definice
  Prokluz (např Lze ho použít k určení posunu kloubu, ze kterého se mají síly přenášet. Jak je možné vidět na diagramu, zarážka, tedy tuhost, která působí podle příslušného posunu uvolnění, je považována za tuhou (svislá větev, viz červené šipky). Za určitých okolností se však při výpočtu mohou vyskytnout numerické problémy. Aby se tomu zabránilo, měla by se tuhost, která působí v závislosti na posunu uvolnění, mírně omezit. Toho lze dosáhnout zadáním velmi tuhé pružiny (viz Obrázek 04).

  Kromě velmi tuhého zastavení se v průběhu prokluzu mohou vyskytnout i numerické problémy. V takovém případě je třeba vzít v úvahu malou tuhost vlivem prokluzu, a trochu tak zvětšit vodorovnou větev. Tuhost je třeba volit tak malou, aby neměla žádný rozhodující účinek (viz Obrázek 05). Tato situace je možná pomocí nelinearity "Diagramu".

  Uspořádání kloubu prutu
  Při uspořádání kloubů je třeba dbát na to, aby nebyly definovány ve stejném směru na obou koncích prutu. Tak existuje stav, kdy prut není dostatečně podepřen a systém již selže v prvních iteracích. V takovém případě je třeba zadat pouze prokluz na jedné straně prutu a příslušně upravit velikost prokluzu (viz Obrázek 06).

 • Odpověď

  Pokud chceme zkontrolovat posouzení podle starého standardu s CONCEPT nebo RF-CONCRETE Members, klikneme v dialogu 1.1 na filtr Zobrazit platné normy / národní přílohy (viz obrázek 01).

  Normy, které již nejsou platné, lze použít při posouzení stávajícího objektu.

 • Odpověď

  Skluz dřevěné stěny se vypočítá pomocí modulu skluzu. Pro 4 mm hřebík v běžném dřevě C24 dostaneme prokluz 793,981 N/mm na smykovou rovinu. Nyní je třeba pouze zohlednit střední hodnotu tuhosti a dílčího součinitele spolehlivosti, které jsme v našem příkladu vynechali. Vzdálenost použitých hřebů pak vede k nutné podélné tuhosti styčné plochy.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„"Děkuji za užitečné informace."

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statiky a konstrukce jsem použil mnoho programů k podpoře v oblasti statiky, ale podpora je zdaleka nejlepší. ““