Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Součinitel směru větru (Kd) z normy ASCE 7-16 odst. 26.6 je zohledněn v profilu zatížení větrem z normy ASCE 7-16 nebo ve výpočtu programu RWIND Simulation a uživatel ho může nastavit ručně. Součinitel směru větru (Kd) je možné zohlednit v programu RWIND Simulation úpravou součinitele v nastavení profilu rychlosti větru před spuštěním RWIND Simulation v programu RFEM.

  Obr. 01 - Součinitel směru větru

  Tento součinitel lze stanovit pro různé typy konstrukcí z tabulky 26.6-1 normy ASCE 7-16 [1].

 • Odpověď

  Hustota a kvalita sítě konečných objemů má značný vliv na přesnost výsledků. Čím hustší je síť prvků, tím přesnější jsou výsledky. S hustší síti je však současně prodlužuje doba výpočtu a požadavky na operační paměť počítače.

  Zesítění v programu RWIND Simulation lze rozdělit do 3 kategorií:

  KategorieHustota sítěBuňky sítěDoba výpočtuVysoce výkonný počítač
  Anízká≤ 1 milion
  několik minut
  ≤ 4 GB RAM
  Bstřední1 - 10 milionů
  několik hodin
  ≤ 16 GB RAM
  Cvysoká10 - 50 milionů
  několik desítek hodin
  ≤ 64 GB RAM


  V programu RWIND Simulation je hustota sítě globálně nastavována v dialogu "Parametry simulace". Hustotu sítě je možné nastavit v rozmezí 10% až 100%.

  Obr. 02 - Parametry simulace

  Pro zvýšení efektivity výpočtu v oblasti větrného tunelu program nevytváří konstantní hustotu sítě prvků, ale v bezprostřední blízkosti modelů automaticky vygeneruje jemnější síť než ve zbývající oblasti.

  Velikost zahuštění sítě podle modelu se řídí 5 úrovněmi detailů v dialogu "Upravit model". Úroveň zahuštění lze zadat v krocích 0 až 4.

  Obr. 03 - Úroveň detailu

  Ve výchozím nastavení nabízí program pro model globální hustotu sítě 20 % se zahuštěním sítě podle úrovně 2. Tímto nastavením obvykle vzniká dělení sítě kategorie A s 300 až 700 000 buňkami. Díky této konfiguraci kategorie A s hrubým dělením sítě program v nejkratší době ukáže základní zobrazení pole proudění a rozdělení tlaků na modelu obtékaném proudem vzduchu.

  Obr. 01 - Síť konečných objemů

  Po kontrole veškerých vstupních dat a tlakových reakcí na modelu se v uvedených dialozích pro zvýšení hustoty a úrovně sítě zesítění lze rychle přepnout do kategorie zesítění B pro stanovení kvalitativně lepšího výsledku.

  Pomocí voleb pro jemnější nastavení sítě a úrovně zesítění lze dosáhnout zesítění kategorie C.
  Během vývoje programu RWIND Simulation jsme takové konfigurace sítě (≥ 50 milionů) úspěšně otestovali na odpovídajícím počítači. Tuto konfiguraci ovšem zatím nedoporučujeme, protože zvýšená přesnost získaných výsledků není pro tento účel v rovnováze s požadavky na počítač. V příští vývojové fázi programu RWIND Simulation plánujeme pro plné využití zesítění kategorie C použít uzpůsobenou síť v hraniční vrstvě a nabídnout nestacionární modely proudění s přesnějšími modely turbulence.  

 • Odpověď

  Nový samostatný program RWIND Simulation Vám nabízí možnosti pro simulaci proudění větru a generování zatížení větrem. Tyto možnosti je možné optimálně využít ve spojení s programem RFEM pro statické výpočty pomocí MKP resp. s programem RSTAB.

  Zadávání
  Přímý import modelů z programu RFEM resp. RSTAB umožňuje stanovit příslušné parametry analyzovaných směrů větru pomocí profilů větru v závislosti na výšce na základě normy pro zatížení větrem. Výsledkem jsou příslušné zatěžovací stavy s dalšími globálně definovanými parametry.

  Bez programu RFEM resp. RSTAB je možné program RWIND Simulation spustit ručně. Z tohoto důvodu lze načíst data z vektorové grafiky STL.

  Import terénu a budov prostředí do simulace ze souborů STL je také možný.

  Na základě výměny dat mezi programy RFEM resp. RSTAB a RWIND Simulation bez problémů využijete výsledky analýzy proudění větru jako zatěžovací stavy ve Vašem obvyklém pracovním prostředí programu RFEM resp. RSTAB.

  Funkce programu RWIND Simulation
  • 3D analýza nestlačitelného proudění pomocí řešičů OpenFoam,
  • přímý import modelu z programu RFEM či RSTAB nebo ze souborů STL,
  • snadné úpravy modelu pomocí funkce Drag & Drop a grafických nástrojů,
  • automatická korekce topologie modelu pomocí síťování Shrinkwrap,
  • možnost přidávat objekty z okolního prostředí (budovy, terén...),
  • rychlostní profily závislé na výšce v souladu s příslušnou normou,
  • modely turbulence k-epsilon a k-omega,
  • automatické síťování podle zvolené hloubky detailu,
  • paralelní výpočet s optimálním využitím výkonu vícejádrových počítačů,
  • výsledky během několika minut v případě simulací s malým rozlišením (do 1 milionu buněk),
  • výsledky během několika hodin v případě simulací se středním/vysokým rozlišením (1 až 10 milionů buněk),
  • grafické zobrazení výsledků na rovinách Clipper/Slicer (skalární a vektorová pole),
  • grafické zobrazení a animace linií proudění.
 • Odpověď

  Nabízíme servisní smlouvy "Základní" a "Pro" pro každou programovou řadu i pro jednotlivé programy.

  Výhodou "Základní" servisní smlouvy jsou:

  • Údržba aktuální verze programu a předchozí verze
  • Poskytuje aktualizace (nové funkce a funkce, oprava chyb, optimalizace a standardní nastavení) pro všechny moduly z daného programu
  • Upravené zacházení v případě podpory hotline e-mailem
  • Výhody pro budoucí aktualizace hlavních programů
  • Při neaktuálních aktualizacích v rámci rodiny programů při pozdějším nákupu nebo pronájmu přídavných modulů
  Servisní smlouva "Pro" má další výhody:

  • Okamžitou telefonickou podporu našemu servisnímu technikovi
  • Problémy s odstraňováním problémů v počítači pomocí softwaru pro vzdálenou údržbu v případě potřeby
 • Odpověď

  V případě jedné uživatelské licence pracuje uživatel s programy licencovanými na jeho pracovní stanici. Použití licencí je řízeno klíčem (USB klíč, známý také jako klíč nebo softlock). Klíč je přímo na počítači příslušné pracovní stanice. Místo softwarového USB klíče lze softwarově (softlock) převzít i ochrannou funkci. Příslušný autorizační soubor (author.ini) se používá ke kontrole, které programy můžeme ovládat příslušným tlačítkem.


  Výhodou takovéto licence pro jednoho uživatele je, že uživatel má vždy přesně stejnou konfiguraci programů k dispozici ve formě klíče. Program nemůže současně používat nebo blokovat. Například pomocí programů lze snadno přenášet z jednoho počítače na jiný pevný disk USB. Předpokladem je, že programy byly jednou na počítači nainstalovány s příslušnou autorizací.

  Stejná věc funguje také u softlocku. Postup přemisťování je ovšem o něco složitější a lze je provést pomocí softwaru. Licence pro jednoho uživatele jsou obzvlášť výhodné pro menší kanceláře s menšími uživateli, kteří vždy pracují se stejnou konfigurací softwaru.

  U síťové licence se aktivuje ochrana pomocí speciální síťového klíče. Je také k dispozici jako USB hardlock nebo softlock. Síťový klíč lze připojit nebo nainstalovat na libovolném počítači, který lze v síti dosáhnout. Zvláštní správce licencí pak ovládá přístup k nim. Samotný software společnosti Dlubal Software je nainstalován jako u licence pro jednoho uživatele. Autorizační soubor poté stanoví, že se v síti vyhledává ochranný klíč.

  Výhodou této síťové licence je, že klíč není nutné měnit / přesunovat z pracovní stanice na pracovní stanici. Jakmile je software nainstalován, lze ho použít i v případě, že jedna licence je zdarma a není již použita jiným uživatelem. Další významnou výhodou je, že příslušné parametry programových modulů lze lépe přizpůsobit požadavkům. Méně často používané přídavné moduly lze zakoupit v menším počtu, než je třeba s nimi pracovat. Pravděpodobnost je nízká, že bude současně licencovat jiný zaměstnanec. Přídavné moduly tak lze navzájem rozdělit. Díky softwarovým uzlům je lze použít i na virtuálních počítačích. Pokud používáme síťové licence, můžeme na dálku také přistupovat k aplikacím Dlubal, například pomocí funkce Vzdálená plocha. Vzhledem k tomu, že každý nemá fyzický přístup k serveru, je také lepší ochrana proti krádeži a nemusíte ho hledat u jiných zaměstnanců.

  Síťové licence jsou nyní standardem pro větší společnosti s několika zaměstnanci.

  Příklad
  Licence pro jednoho uživatele
  Zaměstnanec A Práce ve železobetonové oblasti:
  RFEM, RF-CONCRETE, EC2 pro RFEM, RF-PUNCH Pro, RF-CONCRETE Columns

  Zaměstnanec B pracuje v odvětví ocelových konstrukcí:
  RF-STEEL EC3, RF-STABILITY a RF-DYNAM přirozené kmitání

  Zaměstnanci A potřebují také přístup k modulu RF-DYNAM Basis, takže musí dostat klíč od zaměstnance B. Nicméně nemůže zpracovávat železobetonové konstrukce.

  Porovnejte síťovou licenci se stejným zařízením
  Dvě licence RFEM, RF-CONCRETE, EC2 pro RFEM, RF-PUNCH Pro, RF-CONCRETE Columns, RF-STEEL EC3, RF-STABILITY, RF-DYNAM Natural Vibrations

  Každý zaměstnanec může využít celou řadu přídavných modulů, pokud s nimi zaměstnanec současně nepracuje. Licence se používá pouze v případě, že je přídavný modul otevřený (používán). Například by bylo možné upravovat konstrukci se smíšeným ocelovým a betonářským materiálem.

  Vzhledem k vyšší použitelnosti a flexibilitě přídavných modulů je síťová licence spojena s přídavným účinkem cca. 25% z původní licenční ceny (všechny ceny jsou uvedeny v e-shopu).
 • Odpověď

  Poskytovanou základní výztuž pro železobetonové plochy lze najít v dialogu 1.4 v RF ‑ CONCRETE Surfaces v záložce „Podélná výztuž“.  Pokud zadáme průměr a vzdálenost, program automaticky stanoví obsah výztuže [cm²/m].


  Tlačítkem „OK“ tuto hodnotu naimportujeme.

 • Odpověď

  Pro posouzení plynotěsného objektu je třeba ho nejdříve namodelovat jako uzavřený v programu RFEM. Poté je možné z hraničních ploch vytvořit nové těleso. V takovém případě je nutné nastavit typ tělesa na "Plyn" a typ musí mít stejnojmenný materiál (viz Obrázek 01). V záložce "Plyn" (viz Obrázek 02) je možné zadat další parametry plynu. Jako výsledek je možné pro plynové těleso graficky zobrazit výsledný tlak plynu, přetlak a počáteční tlak. Kromě toho navigátor Výsledky poskytuje informace o deformovaném objemu plynu a jeho teplotu.


 • Odpověď

  Vzdálenost jeřábových jeřábů v okně "1.4 Zatížení" může být v parametrech jeřábu zadána v závislosti na počtu jeřábů, viz obrázek 1.

 • Odpověď

  Rozdíl se projevuje v případě standardních rozměrů klíče, které na některých místech vyžadují minimální rozměry. Přesné přepočítání je proto obtížnější.

  RF- / FRAME-JOINT Pro zkontroluje, zda kóty klíče umožňují připojit přípoj. Standardní kóty nebo standardní nastavení lze použít zde. Pro zajištění možnosti našroubování se zobrazí rozměry D a L společné vložky zásuvkových klínů a momentový klíček b a h.

  Tyto rozměry však můžeme změnit na požadované rozměry. Příslušné dialogové okno vyvoláme tlačítkem "Podrobnosti" a tlačítkem "Rozměry klínů" (viz obrázek 01).

 • Odpověď

  Naneštěstí to není možné. Obě přístupy prostřednictvím Vzdálené plochy a používání virtualizačního softwaru jsou naplánovány a blokovány.

  Řešením tohoto problému je použití síťového hardwarového klíče. Tímto způsobem získáte licenci také pomocí funkce Vzdálená plocha nebo VM. Informujte se prosím na našem obchodním oddělení o konverzi hardwaru.

1 - 10 z 19

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„"Děkuji za užitečné informace."

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statiky a konstrukce jsem použil mnoho programů k podpoře v oblasti statiky, ale podpora je zdaleka nejlepší. ““