Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ
Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Imperfekce se považuje za zatížení a předává se přes rozhraní zatěžovacího stavu. Za předpokladu, že rozhraní k modelu již bylo načteno, načte se nyní rozhraní k zatížením (ILoads) a následně rozhraní k zatěžovacímu stavu 1 (ILoadCase), pokud již tento vytvořen:

          '   set loadcases
          Dim iLoads As iLoads
          Set iLoads = model.GetLoads
          
          '   get load case
          Dim iLc1 As ILoadCase
          Set iLc1 = iLoads.GetLoadCase(1, AtNo)
          
          '   define imperfection
          Dim imperf As Imperfection
          imperf.Comment = "test"
          imperf.Direction = LocalZType
          imperf.Inclination = 200
          imperf.no = 1
          imperf.ObjectList = 1
          imperf.Precamber = 300
          imperf.PrecamberActivity = ActivityAccording_EN_1993_1_1
          
          '   set imperfection
          iLc1.PrepareModification
          iLc1.SetImperfection imperf
          iLc1.FinishModification

  Údaje imperfekce (Imperfection) se potom nejdříve vyplní, zde pro prut 1, a potom předají v rámci bloku Prepare-/FinishModification rozhraní zatěžovacího stavu.

 • Odpověď

  Pokud chceme upravit již existující prvek, musíme rozhraní dostat na příslušný prvek, zde například na prut:

      Dim iModel As RSTAB8.model
      Set iModel = GetObject(, "RSTAB8.Model")
      iModel.GetApplication.LockLicense
      
      Dim iModData As IModelData
      Set iModData = iModel.GetModelData
      
      Dim iMem As RSTAB8.IMember
      Set iMem = iModData.GetMember(1, AtNo)

  Pomocí tohoto kódu dostaneme rozhraní k prutu 1, který musí již být vytvořený. Následně můžeme použít funkci rozhraní .GetData() dostat data o prutu.

  Pokud bychom chtěli data upravovat (jako zde natočení prutu), můžeme je následně předat do programu v bloku Prepare-/FinishModification pomocí funkce .SetData():


      Dim mem As RSTAB8.Member
      mem = iMem.GetData
      
      mem.Rotation.Angle = 0.5
      mem.Rotation.Type = RSTAB8.Angle
     
      iModData.PrepareModification
      iMem.SetData mem
      iModData.FinishModification
 • Odpověď

  Následující příklad kódu ukazuje, jak lze prostřednictvím rozhraní COM získat různé výpočetní parametry. Rovněž ukazuje nastavení pro deaktivaci smykové tuhosti:

      '   get model interface
      Set iApp = iModel.GetApplication()
      iApp.LockLicense
      
      '   get calculation interface
      Dim iCalc As RFEM5.ICalculation2
      Set iCalc = iModel.GetCalculation
      
      '   get surface bending theory
      Dim calc_bend As RFEM5.BendingTheoryType
      calc_bend = iCalc.GetBendingTheory
      
      '   get settings for nonlinearities
      Dim calc_nl As RFEM5.CalculationNonlinearities
      calc_nl = iCalc.GetNonlinearities
      
      '   get precision and tolerance settings
      Dim calc_prec As RFEM5.PrecisionAndTolerance
      calc_prec = iCalc.GetPrecisionAndTolerance
      
      '   get calculation settings
      Dim calc_sets As RFEM5.CalculationSettings
      calc_sets = iCalc.GetSettings
      
      '   get calculation options
      Dim calc_opts As RFEM5.CalculationOptions
      calc_opts = iCalc.GetOptions
      
      '   set ShearStiffness to false
      calc_opts.ShearStiffness = False
      iCalc.SetOptions calc_opts

  V příloze najdete ke stažení makro v programu EXCEL.
 • Odpověď

  Nejdříve vytvoříme výsledkový prut přesně jako normální prut:

      Dim model As RFEM5.model
      Set model = GetObject(, "RFEM5.Model")
      model.GetApplication.LockLicense

      On Error GoTo e

      Dim data As IModelData
      Set data = model.GetModelData

      Dim members(0) As RFEM5.Member
      
      members(0).No = 3
      members(0).LineNo = 12
      members(0).Type = ResultBeamType
      
      members(0).StartCrossSectionNo = 1
      members(0).EndCrossSectionNo = 1
      
      members(0).Comment = "result beam 1"

      data.PrepareModification
      data.SetMembers members
      data.FinishModification

  Poté musí být rozhraní IMember načteno od příslušného prutu a pomocí metody GetExtraData se dostane rozhraní k IResultMember. Pomocí tohoto rozhraní lze nyní přečíst nebo zapsat údaje pro ResultMember. Je nutné mít na zřeteli, že pro psaní je vyžadován blok Prepare-/Finishmodification:

      Dim iMem As IMember
      Set iMem = data.GetMember(3, AtNo)
      
      Dim iRMem As IResultBeam
      Set iRMem = iMem.GetExtraData
      
      Dim RMem As ResultBeam
      RMem = iRMem.GetData
      
      RMem.IncludeSurfaces = "1"
      RMem.IncludeSolids = "all"
      
      RMem.Integrate = WithinCuboidGeneral
      
      Dim params(0 To 3) As Double
      
      RMem.Parameters = params
      RMem.Parameters(0) = 0.5
      RMem.Parameters(1) = 0.5
      RMem.Parameters(2) = 0.1
      RMem.Parameters(3) = 0.1
      
      data.PrepareModification
      iRMem.SetData RMem
      data.FinishModification

  V příloze najdete hotové makro v Excelu a příslušný zkušební soubor.
 • Odpověď

  Tření představuje nelinearitu a lze ji proto změnit pouze na kloubový konec prutu.

  K tomuto účelu se nejdříve musí vytvořit krajní uvolnění prutu, pokud již není k dispozici. Pak se rozhraní IMemberHinge přenese na konečné uvolnění prutu a pak na nelinearitu (zde IFriction ). Poté můžeme použít metody GetDataSetData k úpravě dat (zde Tření ):

  Podmínka zadání prutu ()

  Dim model jako RFEM5.model
  Nastavit model = GetObject (, 'RFEM5.Model')
  model.GetApplication.LockLicense

  Chyba GoTo e

  Dim data jako IModelData
  Nastavit data = model.GetModelData

  Dim kloub (0 na 0) Jako RFEM5.MemberHinge

  kloub (0) .Ne = 1
  kloub (0) .Rotační konstantX = 1
  kloub (0) .Rotační konstant Y = 2
  kloub (0) .Rotační konstantaZ = 3
  kloub (0) .TranslationalConstantX = 4
  kloub (0) .Translační konstantY = 5
  kloub (0) .Překladová konstantaZ = 6
  kloub (0) .Comment = "Kloub 0 na prutu"
      
  kloub (0) .Překladová nelinearitaX = třeníTyp

  Přednastavte modifikaci
  Data.SetMemberHinges kloub
  data.OstatníModifikace
      
  'Získat rozhraní pro kloub na prutech
  Dim imeming jako IMemberHinge
  Nastavíme imemhing = data.GetMemberHinge (1, AtNo)
      
  'dostat rozhraní pro nelinearitu' tření '
  Dimenze jako účet
  Nastavit iFric = imemhing.GetNonlinearity (AlongAxisX)
      
  "získává údaje o tření
  Dimenze jako tření
  fric = iFric.GetData
      
  fric.Coefficient1 = 0.3
      
  'nastavit tření
  Přednastavte modifikaci
  iFric.SetData fric
  data.OstatníModifikace
      
      
  e: Pokud Číslo_složky <> 0 Pak MsgBox Err.Description,, Err.Source

  Zadat data = nic
  model.GetApplication.UnlockLicense
  Nastavit model = Nic

  Konec podřízené


  V případě tření Vy + Vz se pro stanovení druhého součinitele používá Součinitel2. Konstanta tuhosti v dialogu Tření je řízena pružinou pro klopení krajního kloubu. V konkrétním případě se jedná o TranslationalConstantX pro směr X (viz obrázek 01).

 • Odpověď

  Asynchronní výpočet se používá tehdy, pokud se má program automaticky spouštět nebo pokračovat v programu RFEM nebo RSTAB. Po dokončení výpočtu se událost předává prostřednictvím delegáta. Příklad modelu C # lze najít v programu Visual Studio ve spodní části okna pro stahování.
 • Odpověď

  Tuto kontrolu můžeme provést automaticky z programu

  • "IApplication.LockLicense ()"
  • "bool je Licensed = IApplication.IsComLicensed ()"
  • "IApplication.UnlockLicense ()"


 • Odpověď

  Ano, uzlové klouby lze vytvořit pomocí rozhraní COM. Zde je příklad:

  Sub subdatal_release ()

  Dim iApp Jako RFEM5.Aplikace
  Dim iModel jako RFEM5.model
      
  Chyba GoTo e
      
  Nastavit iApp = GetObject (, "RFEM5.Aplikace")
  iApp.LockLicense
          
  test = iApp.GetModelCount
  Nastavit iModel = iApp.GetModel (0)
          
  Dim iModeldata Jako RFEM5.iModeldata
  Nastavíme iModeldata = iModel.GetModelData
          
          
  'pro uzlový uvolňovací prut'
  Objekt osového systému nemůže být stejný jako uvolněný objekt
  Dim nodRel As NodalRelease
  nodRel.Location = PůvodníTyp lokality
  nodRel.AxisSystem = LocalFromLine
  nodRel.AxisSystemFromObjectNo = 2
  nodRel.Comment = "Testovací uzlové uvolnění"
  nodRel.MemberHingeNo = 1
  nodRel.NodeNo = 1
  nodRel.ReleasedMembers = 1
          
  iModeldata.PrepareModification
  iModeldata.SetNodalRelease nodRel
  iModeldata.FinishModification
          
          
  e: Pokud číslo chyby <> 0 MsgBox Err.description ,, Err.Source
      
  iApp.UnlockLicense


  Konec podřízené


  Mějte na paměti, že lokální osový systém nesmí odkazovat na stejné prvky jako uvolněné.

 • Odpověď

  Pokud chceme přenést několik prvků, nejdříve je třeba vytvořit pole (pole) ve VBA:

  Dim uzly (0 až 2) jako RFEM5.Node

  Pak můžeme všechny uzly převést najednou do pole (zde tři prvky 0,1,2) metodou IModelData.SetNodes ().

  Tyto metody jsou k dispozici také pro následující konstrukční prvky:

  IModelData.SetLines ()
  IModelData.SetMembers ()
  IModelData.SetSurfaces ()
 • Odpověď

  Hlavním objektem není objekt linie, ale objekt typu NurbSpline.
  Zde je krátký příklad pro vytvoření křivky Nurbs:

  '------------------------------------------------- -------------------------------------------------
  Sub nurbs_test ()
  '------------------------------------------------- -------------------------------------------------

  Dim model jako RFEM5.model
  Nastavit model = GetObject (, "RFEM5.Model")
  model.GetApplication.LockLicense

  Chyba GoTo e

  Dim data jako IModelData
  Nastavit data = model.GetModelData

  'definuje pole uzlů
  Dim uzly (0 až 2) Jako RFEM5.Node
      
  uzly (0) .No = 1
  uzly (0). Typ = Výchozí
  uzly (0) .CS = Kartézsky
  uzly (0) .X = 1
  uzly (0) .Y = 1
  uzly (0) .Z = 0

  uzly (1) .No = 2
  uzly (1). Typ = Výchozí
  uzly (1) .CS = kartézské
  uzly (1) .X = 2
  uzly (1). Y = 1
  uzly (1) .Z = -1
      
  uzly (2) .No = 3
  uzly (2). Typ = Výchozí
  uzly (2) .CS = kartézský
  uzly (2) .RefObjectNo = 2
  uzly (2) .X = 0
  uzly (2). Y = 1
  uzly (2) .Z = 0
      
  Dim darr1 (0 až 5) jako dvojitý
  darr1 (0) = 1
  darr1 (1) = 2
  darr1 (2) = 3
  darr1 (3) = 4
  darr1 (4) = 5
  darr1 (5) = 6
      
  Dim darr2 (0 až 2) jako dvojitý
  darr2 (0) = 1
  darr2 (1) = 1
  darr2 (2) = 1
      
  Dim ns jako NurbSpline
  ns.General.No = 2
  ns.General.Type = NurbSplineType
  ns.General.NodeList = "1,2,3"
  ns.General.Comment = "řádek 2"
  ns.Knots = darr1
  ns.Order = 3
  ns.Weights = darr2
      
  Přednastavte modifikaci
  data
  data.SetNurbSpline ns
  e: data.Při dokončení modifikace
  Pokud Err.Number <> 0, pak MsgBox Err.Description ,, Err.Source

  Zadat data = nic
  model.GetApplication.UnlockLicense
  Nastavit model = Nic

  Konec podřízené

1 - 10 z 23

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Děkuji mnohokrát za cenné informace.

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oboru statiky využívám řadu softwarů se servisní smlouvu, ale vaše technická podpora je zdaleka nejlepší.”