Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ
Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Ano, je to možné. K tomu je třeba pruty spojit do sady prutů. U spojitých prutů lze použít typ "spojitý prut". U ostatních prutů použijeme "Členskou skupinu". Rozlišení je v zásadě důležité pouze pro následné posouzení v přídavných modulech.

  Po vytvoření sady prutů a konstrukce je možné zobrazit vnitřní síly ve výsledkové tabulce "Extrahové konstanty". Pomocí filtru v tabulkách se skryjí nežádoucí výsledky.

 • Odpověď

  Nejprve zkontrolujte, zda pro program posouzení není k dispozici žádné rozhraní. Při návrhu programu Revit nebo Tekla má uživatel k dispozici přímé rozhraní. Lze je také exportovat do formátu DSTV. To podporuje i mnoho programů.

  Samozřejmě lze kdykoli exportovat do formátu * .dxf. Vzhledem k tomu, že prutové konstrukce představují v zásadě čisté linie linií, na které jsou informace o průřezu a materiálu připojeny, můžeme linie exportovat.
  Pokud však prut potřebujeme jako 3D objekt, můžeme exportovat do formátu Bentley ISM. Vezměte prosím na vědomí, že je zapotřebí bezplatný Bentleyův statický synchronizátor. Na konec tohoto článku najdete odkaz na tento produkt. Export lze jednoduše spustit kliknutím na "Soubor" - "Exportovat".

  Statický synchronizátor přemění pruty na tělesové modely. Poté se zapíše soubor s příponou * .ism.dgn. Tento formát podporuje řada návrhových programů.

 • Odpověď

  Soubory protokolu událostí, které záznamy zaznamenávají během importu nebo exportu, lze ve výchozí konfiguraci najít v následující složce:

  C: \ Uživatelské \ Veřejné \ Dokumenty \ Dlubal \ Logy \ ImportExport

  Ve většině případů existuje několik souborů protokolu v této složce. Pokud chceme otevřít protokol poslední výměny dat, doporučujeme soubory třídit podle data změny. Samotné protokoly lze otevřít například editorem nebo programem WordPad.
 • Odpověď

  Toleranční epsilon se nachází v okně Obecné. Řídí, jak se má generátor sítě KP chovat, pokud jsou uzly velmi blízké liniím. Obrázek 3 ukazuje rozdíl. Pokud je tolerance větší než vzdálenost uzlu k linii, bude tento malý lokální rozdíl ve tvorbě sítě zanedbán. V uvedeném příkladu je linie řádku přesměrována na uzel. V tomto případě linie již není v podstatě rovná. Pokud je tolerance menší než vzdálenost, vytvoří se pro uzel samostatný uzel sítě KP.

  Chybová hláška se zobrazí, pokud je vzdálenost mezi dvěma přilehlými uzly menší než epsilon a jsou spojeny linií (viz Obrázek 3). Ve většině případů to je dáno nesprávností při modelování. Vzhledem k tomu, že chybové hlášení neobsahuje žádná čísla uzlů, můžeme použít model "Uzlové uzly". Program hledá uzly, jejichž vzdálenost klesne pod toleranční delta. Nyní nastavíme hodnotu Tolerance na hodnotu epsilonu. Uzly se pak zobrazí v horní části dialogu.

  Jak je popsáno níže, označení se v závislosti na případu liší. Pokud je modelování nepřesné, lze ho upravit. V ostatních případech je ovšem možné tolerance epsilon dále snížit.

 • Odpověď

  Parametry Dlubal jsou parametry v aplikaci Revit, které ve výchozím nastavení neexistují. Po aktivaci se aktivují pouze ("Přidat parametry" -> "Start") v různých dialozích.

  Tyto informace jsou specifické pro RSTAB / RFEM a lze je ukládat do programu Revit. Při exportu aplikace Revit do Dlubal je lze exportovat a převádět z programu RSTAB / RFEM.

  "Bez napětí"
  - v analytických stěnách najdeme vlastnosti
  - odpovídá tuhosti typu plochy "bez napětí"

  "Plošná podpora"
  - nacházejí se v analytické desce nebo v vlastnostech desky
  - V RFEMu vytvoříme podporu plochy s uvedenými konstantami pružiny

  "Název Dlubal (Materiál)"
  - lze nalézt v uživatelsky definovaných parametrech materiálu
  - přímé přiřazení názvu materiálu společnosti Dlubal Software (bez převodní tabulky)

  "Dlubal Název (průřez)"
  - nachází se ve vlastnostech konstrukce sloupů nebo nosníků
  - přímé přiřazení názvu sekce Dlubal (bez převodní tabulky)

  "Typ prutového příčníku / tah"
  - nachází se v analytickém nosníku nebo v podporových vlastnostech
  - odpovídá prutovému prutu pro vetvení nebo tah v RSTAB / RFEM

 • Odpověď

  Rozhraní mezi společnostmi Dlubal a Revit pracuje interně s takzvanými Globálními jedinečnými identifikátory (GUID). Program Revit přiřadí každému objektu GUID. Během importu a exportu se tento GUID převezme přes rozhraní a připojí se k příslušnému objektu Dlubal (prut, plocha apod.). Pomocí GUID lze provádět aktualizace v obou směrech pouze u těch objektů, které je třeba aktualizovat a které jsou ovlivněny změnami. Jiné objekty zůstávají nezměněny. Výsledkem je lepší kompatibilita při výměně dat.

  Porovnání předpokládá, že každý objekt v aplikaci Revit má příslušný protějšek v aplikaci Dlubal. Aplikace Revit například zachází individuálně s každou liniovou podporou. Pokud je v linii RFEM přiřazen typ linuxové podpory několika linijím, vytvoří se při exportu do aplikace Revit v programu RFEM duplikáty typu line support. Každému duplikátu je přiřazena linie. Poté je možné srovnání 1: 1 (viz obrázek).

  Vzhledem k popsané funkcionalitě rozhraní a výsledné modifikaci dat z modelu společnosti Dlubal Software nelze vyloučit, že výsledky budou smazány. Před výpočtem se doporučuje model exportovat do programu Revit. Výsledky lze kombinovat do jednoho druhá operace exportu se převede později.

 • Odpověď

  Ve většině případů se přenáší pouze název materiálu. Pokud se název liší od názvu Dlubal Material Database, parametry základny (modul pružnosti, smykového momentu apod.) Nebo další vlastnosti (mez kluzu, pevnost v tahu, mezní přetvola atd.) Nejsou definovány. V takových případech nelze stanovit ani vnitřní síly konstrukce.

  Některá rozhraní (například Revit) jsou schopny převést základní vlastnosti. Moduly posouzení však vykazují problémy, protože vyžadují další materiálové vlastnosti. Tyto údaje jsou však k dispozici pouze v databázi specifické pro společnost Dlubal Software.

  Toto téma můžeme vyřešit tak, že spojeme název importovaného materiálu s jedinečným názvem knihovny materiálů společnosti Dlubal Software. Toto propojení lze provést v konverzních tabulkách. Tabulku otevřeme kliknutím na tlačítko "Soubor" - "Importovat" v záložce "Detaily". Obsluha je poměrně jednoduchá. Vlevo zadáme název materiálu ze souboru exportu nebo z CAD aplikace. Vpravo se jmenuje podle Dlubal Material Database. Lze ho také vyvolat přímo.

  Pokud máme několik záznamů s podobnou notací, můžeme použít tzv. "Regulární výrazy". Další pomoc naleznete v souboru konverzí. Cesta se zobrazí v nastavení detailu.

  Uživatel chce vytvořit vlastní tabulky. Program Dlubal Software neumožňuje zadávat žádné tabulky kvůli velkému počtu programů a zápisů.
 • Odpověď

  To je možné pouze podmíněně. Program Revit umožňuje aktivovat tzv. "Diagnostické parametry" pro typy prutů "Tahový" a "Kuželový". Po aktivaci lze oba parametry aktivovat pomocí vlastností analytického prutu. Při importu z programu Revit se tyto informace přečtou a přiřadí se příslušným prutům přiřazené typy prutů. Postup je popsán v připojeném videu.


  Při exportu z programu RFEM do programu Revit se parametry softwaru automaticky aktivují. Typy prutů jsou přiřazeny podle RFEMu. Nepodporované typy prutů se označují jako "nosník".

 • Odpověď

  Záleží na počáteční situaci. V současné době lze linie a pruty navštívit nebo kombinovat pouze tehdy, pokud nejsou k dělicím uzlům připojeny žádné další prvky. To vidíme na přiloženém obrázku.

  Chcete-li spojit násobně dělený prut, vyberte mezilehlé uzly. Poté klikneme na tlačítko "Smazat uzel ->." V místní nabídce Sloučení spojených linií / prutů ".
  Tato funkce není k dispozici pro spodní část konstrukce, protože sloučení by smazala definici uzlu připojeného nosníku.
 • Odpověď

  V zásadě můžeme prvky RFEM zvolit graficky. Pokud otevříme místní nabídku (klikneme pravým tlačítkem myši), můžeme pro každý prvek rozhodnout, zda se má převést na prut, plochu nebo těleso.
  Při konverzi na prut je nyní důležité, zda jsou k dispozici potřebné informace. V navigátoru CAD / BIM máme přístup k informacím pro příslušné objekty IFC. Pokud byly přiřazeny příslušné průřezy a popisky materiálů, transformace lze provést bez dalších úprav. Zaškrtnutí políčka "Definovat průřez, materiál a tloušťku plochy při přeměně" zůstává deaktivováno. Pokud označení neodpovídají názvům knihoven Dlubal, lze použít převodní tabulky (viz: https://www.dlubal.com/cs/podpora-a-skoleni/podpora/databaze-znalosti/000794 ).
  Pokud nebyla uložena žádná informace, lze před konverzí zadat průřez a materiál. Je třeba zaškrtnout políčko.

1 - 10 z 11

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Děkuji mnohokrát za cenné informace.

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oboru statiky využívám řadu softwarů se servisní smlouvu, ale vaše technická podpora je zdaleka nejlepší.”