Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ
Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Programy RFEM nebo RSTAB se velmi dobře hodí k provádění těchto posouzení. Přídavné moduly pro ocelové nebo železobetonové konstrukce podporují Vaše individuální řešení.

  Speciální přídavné moduly řady RF-/MAST tyto možnosti rozšiřují a zjednodušují.

  Hlavní programy RFEM nebo RSTAB
  Základní programy se používají pro zadávání modelů, materiálů a účinků.

  Program RSTAB umožňuje upravovat a počítat příhradové nebo rámové konstrukce. Program RFEM navíc umožňuje navrhovat a posuzovat desky, stěny, skořepiny a tělesa.

  Přídavné moduly
  RF-/TOWER Structure
  Pomáhá efektivně vytvářet stožárové konstrukce trojúhelníkového nebo obdélníkového půdorysu.

  RF-/TOWER Equipment
  Obsahuje rozsáhlou databázi příslušenství a umožňuje jejich rychlou a snadnou integraci do Vašeho modelu.

  RF-/TOWER Loading
  Poskytuje profesionální podporu při generování zatížení větrem, ledem a při generování provozních zatížení.

  RF-/TOWER Effective Lengths
  Provádí výpočet vzpěrných délek prutů zejména pro stožáry.

  RF-/TOWER Design
  Provádí posouzení podle EN 1993-1-1, EN 1993-3-1 a EN 50341 vč. národní přílohy.

  RF-/JOINTS Steel Tower
  Slouží pro posouzení kloubových šroubovaných spojů pro pruty v příhradových stožárech podle EN 1993-1-8.

  Analýza větru v digitálním větrném tunelu
  Pomocí programu RWIND Simulation lže rozšířit analýzu chování proudění. Výsledky lze přímo použít jako zatížení nebo zatěžovací stavy v programu RFEM nebo RSTAB.

  Dynamická analýza
  Pokud je na budově zapotřebí provést posouzení seizmických vlivů nebo kmitání, přídavné moduly RF-/DYNAM Pro poskytují vhodné nástroje pro stanovení vlastních frekvencí a tvarů, analýzu vynucených kmitání, pro generování náhradních zatížení nebo pro nelineární časovou analýzu.

  Pokud máte další dotazy k programům společnosti Dlubal Software, kontaktujte prosím prodejní oddělení.
 • Odpověď

  Program RFEM poskytuje ideální základ pro výpočet a posouzení potrubních systémů. Modelování a posuzování je podporováno pomocí přídavných modulů RF-PIPING a RF-PIPING Design.

  Vzhledem k tomu, že lze zobrazit jak nosné konstrukce, tak i další konstrukční prvky celého modelu, je možné provést realistickou analýzu a posouzení.

  Základní program RFEM
  Základní program RFEM se používá pro zadávání modelů, materiálů a účinků.

  Přídavné moduly
  • RF-PIPING
   Modelování potrubí včetně typických armatur jako jsou ventily, příruby nebo redukce.
  • RF-PIPING posouzení
   Porovnání stávajících a přípustných napětí v potrubních systémech

  Dostupné normy
  • EN 13480-3
  • ASME B31.1
  • ASME B31.3
  Dynamická analýza
  Pokud je na budově zapotřebí provést posouzení seizmických vlivů nebo kmitání, přídavné moduly RF-/DYNAM Pro poskytují vhodné nástroje pro stanovení vlastních frekvencí a tvarů, analýzu vynucených kmitání, pro generování náhradních zatížení nebo pro nelineární časovou analýzu.

  Pokud máte další dotazy k programům společnosti Dlubal Software, kontaktujte prosím prodejní oddělení.
 • Odpověď

  Skleněné konstrukce lze vypočítat v programu RFEM pomocí přídavného modulu RF-GLASS. Výpočet a posouzení lze provést na celém modelu nebo samostatně.

  Rozsáhlá databáze materiálů obsahuje mnoho komerčně dostupných typů skla, fólií a plynů.

  Definujte uzly nebo linie pro podepření skleněných ploch nebo modelových těles. Výsledky zahrnují napětí v plochách a tělesech.

  Základní program RFEM
  Pro výpočet skla je třeba použít RFEM. Kromě toho nabízí RFEM různé možnosti pro výpočet a posouzení masivních, ocelových nebo dřevěných konstrukcí

  Přídavné moduly
  • RF-GLASS
   Výpočet napětí a deformací na libovolně tvarovaných nebo také zakřivených skleněných plochách.
  Normy
  • DIN 18008: 2010-12
  • TRLV: 2006-08
 • Odpověď

  Programy RFEM nebo RSTAB umožňují velmi dobře spočítat konstrukce v průmyslových a průmyslových systémech. Modulární konstrukce umožňuje individuální konfiguraci softwaru.

  Hlavní programy RFEM nebo RSTAB
  Základní programy se používají pro zadávání modelů, materiálů a účinků.

  Program RSTAB umožňuje zpracovávat a počítat konstrukce prutové nebo rámové konstrukce. Program RFEM navíc umožňuje navrhovat a posuzovat desky, stěny, skořepiny a tělesa.

  Přídavné moduly
  Dynamická a seizmická analýza
  V případě potřeby seizmických výpočtů nebo analýzy vibrací poskytují přídavné moduly RF-/DYNAM Pro vhodné nástroje pro stanovení vlastních frekvencí a tvarů, analýzu vynucených kmitání, generování náhradních zatížení nebo pro nelineární analýzu časového průběhu .

  Pokud máte další dotazy k programům společnosti Dlubal Software, kontaktujte prosím prodejní oddělení.
 • Odpověď

  Jak RFEM, tak RSTAB se ideálně hodí pro použití ve strojírenství a mnoho uživatelů je používá v každodenní praxi. Vzhledem k modulární konstrukci potřebujete pouze přídavné moduly, které potřebujete pro vaše aplikace.

  Hlavní programy RFEM nebo RSTAB
  Základní programy se používají pro zadávání modelů, materiálů a účinků.

  Program RSTAB vám nejlépe pomůže, pokud jde o příhradové nebo rámové konstrukce
  RFEM navíc poskytuje tu nejlepší podporu, pokud chceme dále počítat konstrukce pomocí ploch nebo těles.

  Přídavné moduly
  Dynamické analýzy
  V případě potřeby seizmických výpočtů nebo analýzy vibrací poskytují přídavné moduly RF-/DYNAM Pro vhodné nástroje pro stanovení vlastních frekvencí a tvarů, analýzu vynucených kmitání, generování náhradních zatížení nebo pro nelineární analýzu časového průběhu .

  Pokud máte další dotazy k programu Dlubal Software, neváhejte kontaktovat prodejce. • Odpověď

  Jako řešení se v zásadě nabízejí programy RFEMRSTAB. Kromě Eurokódu 2 jsou pro posouzení v obou programech k dispozici také mezinárodní normy jako ACI 318, CSA A23.3, SIA 262 nebo GB 50010.

  Pomocí přídavných modulů pro posouzení sloupů, základů nebo posouzení na protlačení je posuzování těchto konstrukčních prvků rychlé a bezpečné.

  Hlavní programy RFEM nebo RSTAB
  Hlavní programy RFEM nebo RSTAB slouží pro modelování, zadávání materiálů a účinků.

  Program RFEM je jednoznačně první volbou pro železobetonové konstrukce, neboť kromě možnosti prostorových prutových konstrukcí lze vytvářet také konstrukce z desek, stěn a skořepin. Program RFEM je rozmanitější variantou, neboť ho lze doplnit odpovídajícími přídavnými moduly pro všechny materiály a typy konstrukcí.

  Dostupné normy
  • Eurokód 2 (EN 1992-1-1)
  • SIA 262
  • ACI 318
  • CSA A23.3
  • GB 50010
  Přídavné moduly
  • RF-CONCRETE/CONCRETE
   Základní modul zajišťující funkčnost posouzení železobetonových prutů, pro RFEM navíc také pro desky, stěny, lomenicové konstrukce a skořepiny.
  • RF-/CONCRETE Columns
   Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů resp. metody založené na nominálním zakřivení
  • RF-PUNCH Pro
   Posouzení ploch na protlačení
  • RF-/FOUNDATION Pro
   Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů
  • RF-CONCRETE Deflect (RFEM)
   Analytický výpočet deformací
  • RF-CONCRETE NL
   Realistický výpočet deformací na plochách a prutech
  Dynamická analýza
  Pokud je zapotřebí provést posouzení seizmických vlivů nebo analýzu kmitání, pak přídavné moduly RF-/DYNAM Pro poskytují vhodné nástroje pro stanovení vlastních frekvencí a tvarů, pro analýzu vynuceného kmitání, pro generování náhradních zatížení nebo také pro nelineární časovou analýzu.

  Pokud máte další dotazy k programům společnosti Dlubal Software, kontaktujte prosím prodejní oddělení.
 • Odpověď

  Nový samostatný program RWIND Simulation nabízí možnosti simulace větrem a generování zatížení větrem. Optimalizaci lze optimalizovat společně s programem RFEM pro statické výpočty nebo s RSTAB softwarem pro statické výpočty rámů.

  Vstupní data
  Přímé zadání modelů z programu RFEM nebo z programu RSTAB umožňuje stanovit relevantní parametry směru větru, které se budou analyzovat s výškově závislou větrnou náročností, na základě vetrového standardu. Výsledkem jsou příslušné zatěžovací stavy s globálně definovanými parametry.

  Simulaci programu RWIND můžeme spustit také ručně, pokud neexistuje RFEM nebo RSTAB. Z tohoto důvodu lze data načíst z vektorové grafiky STL.

  Dovedení terénu a budov životního prostředí do simulace je možné i ze souborů STL.

  Výměnou dat mezi simulací pomocí programu RSTAB a RSTAB a RWIND Simulation můžeme snadno využít výsledky analýz větru jako zatěžovacích stavů v běžném pracovním prostředí RFEMu nebo RSTABu.

  Služby RWIND Simulace
  • 3D analýza nestlačitelného proudění pomocí řešičů OpenFoam
  • Přímý import souborů do programů RFEM nebo RSTAB nebo STL
  • Snadné úpravy modelu pomocí funkce Drag & Drop a grafických nástrojů
  • Automatická korekce topologie modelu pomocí síťování Shrinkwrap
  • Možnost přidávat objekty z okolního prostředí (budovy, terén...)
  • Rychlostní profily závislé na výšce v souladu s příslušnou normou
  • Modely turbulence k-epsilon a k-omega
  • Automatické síťování podle zvolené hloubky detailu
  • Paralelní výpočet s optimálním využitím výkonu vícejádrových počítačů
  • Výsledky během několika minut v případě simulací s malým rozlišením (do 1 milionu buněk)
  • Výsledky během několika hodin v případě simulací se středním/vysokým rozlišením (1 až 10 milionů buněk)
  • Grafické zobrazení výsledků na rovinách Clipper/Slicer (skalární a vektorová pole)
  • Grafické zobrazení a animace linií proudění
 • Odpověď

  Obě programy RFEM a RSTAB jsou ideální pro výpočet a posouzení dřevěné konstrukce .

  Základní programy RFEM nebo RSTAB
  Konstrukce, materiály a účinky jsou definovány v základních programech RFEM nebo RSTAB . Kromě vytváření prostorových rámových konstrukcí, například hál, nabízí RFEM také desky, tabule a skořepiny, což je mnohem pestřejší řešení. To se vyplatí, pokud chcete posoudit v jiných disciplínách, jako například masivní konstrukce.

  Modul RFON-LAMINATE add- on je k dispozici pouze v programu RFEM.


  Oba programy nabízejí Eurokódu 5 řadu národních příloh i další mezinárodní normy .


  Dostupné normy
  Ostatní přídavné moduly
  • RF-/JOINTS - dřevo - dřevo
   Návrh nepřímých dřevěných přípojů podle Eurokódu 5 nebo ANSI/AWC NDS 2018
  • RF-JOINTS Timber - dřevo-dřevo
   Návrh přímých přípojů ze dřeva se šikmými šrouby
  • RF-LIMITS
   Mimo jiné se jedná o mezní stav únosnosti prutů, kolen, uzlových podpor a ploch. Dále jsou do databáze zařazeny různé spojovací pruty ze sortimentu Würth SHIGA, Sherpa, Simpson StrongTie atd., Jakož i konečné uložení dřevěných nosníků ze společnosti Steico a Metsä Wood.
  Pouze v kombinaci s programem RFEM:


  Pomocí dřeva RX lze provádět posouzení v dřevěné konstrukci bez RFEM nebo RSTAB.

  Pokud máte dotazy k programům a službám společnosti Dlubal Software, obraťte se na společnost Sales & Marketing.
 • Odpověď

  RFEM i RSTAB jsou vhodné jako řešení. Pro oba programy je k dispozici řada evropských i mezinárodních norem, stejně jako různé přídavné moduly, což usnadní každodenní práci v ocelových konstrukcích .

  Základní programy RFEM nebo RSTAB
  Konstrukce, materiály a účinky jsou definovány v základních programech RFEM nebo RSTAB. Kromě tvorby prostorových rámových konstrukcí, například v halách, nabízí RFEM také desky, deskové a skořepinové konstrukce, což je mnohem univerzálnější řešení. To se vyplácí, pokud má být navrženo i v jiných oborech, jako například v pevné konstrukci.

  Dostupné normy
  • EN 1993-1-1 (Eurokóda 3),
  • AISC podle ANSI / AISC 360 (americká norma),
  • SIA podle SIA 263: 2013 (švýcarská norma),
  • IS podle IS 800: 2007 (indická norma),
  • BS podle BS 5950-1: 2000 (britská norma) nebo BS EN 1993-1-1 (britská příloha),
  • GB podle GB 50017-2003 (čínská norma),
  • CSA podle ČSN S16-09 a ČSN S16-14 (Kanadská norma),
  • AS podle AS 4100-1998 + Příloha 1 - 1999 (australská norma),
  • NTC-DF podle NTC-RCDF (2004) (mexická norma),
  • SP podle SP 16.13330.2011 (ruská norma),
  • SANS podle SANS 10162-1: 2011 (Jihoafrická norma),
  • NBR podle ABNT NBR 8800: 2008 (brazilská norma),
  • HK podle normy pro ocelové konstrukce 2011 (oddělení budov - Hongkong)
  • RF- / STEEL - Obecné napěťové kontroly
  Přídavné moduly pro statické ocelárny

  Přídavné moduly doplňují funkce základních programů. Například u modulu RF- / STEEL EC3 provádíme posouzení podle Eurokódu 3 pro konstrukci. Přídavný modul RF-STEEL Warping Torsion doplňuje toto posouzení podle Eurokódu 3 při klopení ve vzpěru až do 7 stupňů volnosti, pokud se nejedná o standardní případ EC3.

  Jsou k dispozici i další specializované aplikace, jako je plastické posouzení, stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů nebo vytvoření imperfekcí s geometrickým ekvivalentem a předem deformované ekvivalentní modely. Jednotlivé moduly jako PLATE-BUCKLING podporují při posouzení tuhých nebo vyztužených desek. S Přídavný modul SHAPE-THIN, můžete vytvořit nějaké tenkostěnné průřezy. Stanoví se průřezové charakteristiky a lze provést posouzení napětí nebo plastické posouzení.

  Použijte RF klouby přídavné moduly pro návrh kloubově nebo pevné připojení.

  Pro posouzení jeřábových dráh je k dispozici jednostranná aplikace CRANWAY .


  Dynamická analýza

  Jsou-li to nutné zemětřesení výpočty nebo vibrační analýzy pro budovy, RF- / DYNAM Pro přídavné moduly obsahují nástroje pro stanovení vlastní frekvence a tvary, analýza nucených vibrací, generování ekvivalentních zatížení, nebo pro nelineární analýzu historie času.

  Pokud máte dotazy k softwaru společnosti Dlubal Software, obraťte se prosím na obchodní oddělení.


 • Odpověď

  Aktualizovat
  Aktualizace představují aktualizace programů a přídavných modulů, které se provádějí pravidelně během údržby produktů.

  Jedná se například o:
  • Rozšířit nebo zlepšit funkčnost programů a přídavných modulů
  • Opravu zjištěných nebo hlášených chyb
  Aktualizace jsou vždy účtovány. Náklady na aktualizace pokrývají aktivní servisní smlouvy skupiny výrobků a automaticky se zadávají na účtu společnosti Dlubal Software. Bez aktivní servisní smlouvy lze v případě potřeby zakoupit samostatně aktualizaci.

  Upgrade
  Upgradem je rozsáhlé zahuštění nebo nový vývoj programů nebo přídavných modulů. Podstatné části programu či funkcí byly obnoveny nebo doplněny o značnou část vývoje.

  Pokud již máte například nově vytvořený přídavný modul RF- / FOUNDATION Pro se v modulu RF- / FOUNDATION Pro objeví jako nová, pak můžeme aktualizovat. Upgrade je možný, ovšem levněji než nový nákup.

  Máte-li jakékoliv dotazy, obraťte se prosím na obchodní oddělení.

1 - 10 z 18

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Děkuji mnohokrát za cenné informace.

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oboru statiky využívám řadu softwarů se servisní smlouvu, ale vaše technická podpora je zdaleka nejlepší.”