Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ
Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Obsah výstupního protokolu lze změnit v dialogu "Výběr protokolu.

  Otevře se výstupní protokol z hlavní nabídky Úpravy → Vybrat, z příslušného tlačítka v panelu nástrojů nebo z místní nabídky protokolu (obrázek 1). Z místní nabídky v navigátoru Project Navigator - Data můžeme otevřít dialog i bez otevření výstupního protokolu (obrázek 2)

  V globálním výběru můžeme vybrat kapitoly, které se mají zobrazit ve výstupním protokolu (obrázek 3). Pokud některou z nich deaktivujeme, zmizí i příslušná záložka s detailním výběrem jejích podkapitol.

  V záložce Údaje o modelu, zatížení a kombinace, zatížení a výsledky můžeme vybrat příslušné tabulky v sekci Tabulky pro zobrazení (Obrázek 4).

  Kromě toho můžeme v otevřeném protokolu tisknout kapitoly z místní nabídky. Za tímto účelem vybereme příslušné kapitoly a v místní nabídce pak vybereme příkaz "Odebrat ze sestavy" (Obrázek 5). Kapitola nebo kapitoly vložíte z dialogu "Výběr protokolu."

 • Odpověď

  V navigátoru Project-Display aktivujeme zaškrtávací políčko "Informace o záhlaví" v sekci "Výsledky" tak, aby se tyto informace zobrazily (obrázek 1).
 • Odpověď

  Pokud aktivujeme volbu „Dělit pruty na nich ležícími uzly“, bude prut interně rozdělen v těch místech, kde se nacházejí uzly.
  Konstrukce, kterou vidíme na obr. 01, se skládá ze dvou prutů. Prut P1 je určen koncovými uzly 1 a 2 a prut P2 uzly 3 a 4.
  Jestliže aktivujeme volbu „Dělit pruty na nich ležícími uzly“, rozdělí se interně prut P1 v uzlu 4. Prut P1 se tak spojí s prutem P2, což lze také pozorovat na deformaci (viz obr. 02).
  Jestliže volbu „Dělit pruty na nich ležícími uzly“ neoznačíme, pak se prut P1 v uzlu 4 nerozdělí. Prut P1 tak není připojen k prutu P2. Na obr. 03 vidíme, jaká je v takovém případě deformace.
  Konstrukce, která je znázorněna na obr. 04, obsahuje prut P1, který je vymezen uzly 1 a 2. Na prutu leží dále uzel 3, na který působí uzlové zatížení PZ = 50 kN. Prut P1 je daným uzlovým zatížením namáhán pouze v případě, že jsme aktivovali volbu „Dělit pruty na nich ležícími uzly“ (obr.  05). Pokud tuto volbu deaktivujeme, toto uzlové zatížení na prut P1 nepůsobí (obr. 06).
 • Odpověď

  Aplikaci pro zatížení můžeme zkontrolovat v navigátoru projektu - Výsledky - Rozdělení zatížení. V sekcích lze rozdělení zatížení graficky znázornit graficky na obvodu a výšce.

  Obrázek 1 ukazuje volné proměnné zatížení na válci podél jeho obvodu. Obrázek 2 ukazuje volné volné proměnné zatížení. Rozložení zatížení lze pozorovat v horizontální i svislé oblasti.

 • Odpověď

  Polylinie znázorněná na obrázku 1 byla vytvořena v uzlech 1 → 2 → 3 → 4 → 5. To je také vidět ve sloupci B "Uzel č." Tabulka "1.2 Řádky". Segmenty linií mezi uzly 3, 4 a uzly 4, 5 se tak překrývají, takže se zobrazí chybové hlášení na obrázku 2.

  Pořadí uzlů musí být změněno tak, aby se žádné linie neopakovaly. V našem příkladu chceme zadat pořadí uzlů 1 → 2 → 3 → 5 → 4, jak je znázorněno na obrázku 3.

  Pomocí funkce "Demontovat polylinku" můžeme také rozložit polylinii (obrázek 4). Poté vytvoříme dva uzly mezi uzly 5 a 4. Poté příkaz smazáme. Funkci "Regenerovat model" můžeme použít také v nabídce "Nástroje".

  Oba přístupy se zobrazí ve videu.


 • Odpověď

  Při pokusu o otevření souboru dxf se otevře nabídka v hlavní nabídce Soubor → Otevřít nebo příslušné tlačítko v panelu nástrojů. Soubor dxf lze importovat příkazem z hlavní nabídky Soubor → Importovat (Obrázek 2). Import souboru dxf se zobrazí ve videu.
 • Odpověď

  Směrnice lze kopírovat nebo přesouvat pouze v pracovní rovině. Kopírování nebo přesun vodicích linií do jiné pracovní roviny není možné.

  Například pokud byla v pracovní rovině XY vytvořena vodicí linie, vodicí linie se dá posunout nebo zkopírovat ve směru X nebo Y. Tuto vodicí linii ovšem nelze posunovat ani zkopírovat ve směru Z (obrázek 1). Vodicí linie je třeba znovu vytvořit v požadované pracovní rovině. To se projeví také ve videu.

  Namísto pokynů můžeme použít liniové rastry, které lze vytvářet ve 3D.

  Dále můžeme pomocí rozhraní COM vytvořit nástroj pro kopírování nebo přesun vodicích linií do jiných pracovních rovin. Následuje příklad v databázi znalostí:
  https://www.dlubal.com/cs/podpora-a-skoleni/podpora/databaze-znalosti/001515
 • Odpověď

  DIN EN 1991-1-3 / NA zobrazuje mapu oblasti Německo pro zatížení sněhem na obrázku NA.1. Přesné přiřazení oblastí zatížení sněhem správním celkům, a to zejména v oblasti hraničních pásem, je třeba vyžádat od příslušných orgánů. Německý ústav stavebnice (DIBt) zveřejňuje pro každý federální stát tabulku "Rozdělení oblastí zatížení sněhem podle správních hranic" na webových stránkách https://www.dibt.de/de/Service/Dokumente-Listen-TBB.html.
   
  Pro stanoviště oblastí zatížení sněhem 1 a 2 v severoněmecké rovině je také třeba zkontrolovat, zda se nacházejí ve smyslu DIN EN 1991-1-3 / NA, Oddíl 4.3, Definované oblasti. U těchto míst se v tabulce v tabulce "Přiřazení oblastí zatížení sněhem podle správních omezení" uvede poznámka pod čarou "Severní d. 

  Podle DIN EN 1991-1-3 a DIN EN 1991-1-3 / NA se mohou při určitých vrstvách zatížení sněhem dosáhnout vyšších hodnot než stanovených v DIN EN 1991-1-3 a DIN EN 1991-1-3 / NA Zóna zatížení. Tato místa se zobrazí v tabulce "Přiřazení sněhových zatížení podle správních limitů".

  Výsledky výzkumného záměru Německé meteorologické služby "Průběh posouzení zatížení sněhem v pěti krajích a jejich srovnání s údaji zóny zatížení sněhem DIN 1055-5: 2005 jako pilotní studie pro revizi zatížení sněhem oblastní mapa ".

  Tyto zvláštní podmínky nabízí také Dlubal Service Online. Zóny zatížení sněhem se zvláštními předpisy jsou označeny hvězdičkou. Speciální kontrola je také zobrazena jako komentář pod oblastí zatížení sněhem. Obrázek 1 ukazuje oblast zatížení sněhem 3 * u města Altenau. U Altenau je třeba vzít v úvahu zvýšené zatížení sněhem. To se zobrazí i jako komentář.
 • Odpověď

  Smyková plocha se vypočítá následovně:

  ${\mathrm A}_{\mathrm y}\;=\;\frac{{\mathrm I}_{\mathrm z}^2}{\int_{\mathrm A^\ast}\left({\displaystyle\frac{{\mathrm S}_{\mathrm z}}{\mathrm t^\ast}}\right)^2\operatorname d\mathrm A^\ast}$

  ${\mathrm A}_{\mathrm z}\;=\;\frac{{\mathrm I}_{\mathrm y}^2}{\int_{\mathrm A^\ast}\left({\displaystyle\frac{{\mathrm S}_{\mathrm y}}{\mathrm t^\ast}}\right)^2\operatorname d\mathrm A^\ast}$

  kde

  Iz resp. Iy:
  moment plochy 2. stupně vzhledem k ose z resp. y
  Sz nebo Sy:
  moment plochy 1. stupně vzhledem k ose z resp. y
  t*:
  účinná tloušťka prvku pro přenos smyku

  A*:

  plocha podle skutečné tloušťky pro přenos smyku t*

  Účinná tloušťka prvku pro přenos smyku t * má podstatný vliv na smykovou plochu. Proto je třeba zkontrolovat zadanou účinnou tloušťku prvků pro přenos smyku t * (obrázek 1).

 • Odpověď

  V modulu RF- / STEEL EC3 se v náhledu "1.7 Uzlové podpory" zadává podpora v uzlu, který není součástí sady prutů. V modulu RF-STEEL EC3 v dialogu "1.7 Uzlové podpory" definujeme podporu v uzlu, který existuje v sadě prutů, anebo smazání uzlové podpory.

  Na obrázku 1 jsme například definovali sadu prutů pro sadu prutů 1 na uzlech 2 a 7. Po spuštění výpočtu se objeví hlášení "Uzel č. 7 s podporami v množině příslušných sad prutů neexistuje. 1 Opravte ho v tabulce 1.7. "(Obrázek 2, obrázek 3).

  V modulu RF- / STEEL EC3 můžeme vybrat vybranou sadu prutů v dialogu "1.7 Uzlové podpory" kliknutím na tlačítko "Zobrazit pouze aktuální objekt" a číslováním uzlů kliknutím na tlačítko "Lokální souřadný systém" 4). Je vidět, že uzel 7 není obsažen v sadě prutů. Namísto uzlu 7 se ovšem definuje podpora na uzlu obsaženém v sadě prutů (například uzel 6).

1 - 10 z 62

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Děkuji mnohokrát za cenné informace.

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oboru statiky využívám řadu softwarů se servisní smlouvu, ale vaše technická podpora je zdaleka nejlepší.”