Často kladené dotazy (FAQ)

Vyhledávání FAQ

Show Filter Hide Filter

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 • Odpověď

  Pokud se průřez skládá z několika nespojených dílčích průřezů, spočítá se součet momentů setrvačnosti bez Steinerových podílů. Průřez znázorněný na Obrázku 01 se skládá ze dvou navzájem nespojených úhelníků.

  Obr. 01 - Průřez z několika nespojených dílčích průřezů

  Jednotlivé úhelníky mají následující momenty setrvačnosti:

  Iy,1,2 = 180,39 cm4 (vzhledem k těžišťovým osám y, z)

  Iz,1,2 = 65,05 cm4 (vzhledem k těžišťovým osám y, z)

  Momenty setrvačnosti celého průřezu vedou k:

  Iy,1+2 = 2 ⋅ Iy,1,2 = 2 ⋅ 180,39 = 360,78 cm4 (vzhledem k těžišťovým osám y, z)

  Iz,1+2 = 2 ⋅ Iz,1,2 = 2 ⋅ 65,05 = 130,11 cm4 (vzhledem k těžišťovým osám y, z)

  Když se průřez skládá z několika spojených dílčích průřezů, spočítá se součet momentů setrvačnosti se Steinerovými podíly. Průřez znázorněný na Obrázku 02 se skládá ze dvou spojených úhelníků.

  Obr. 02 - Průřez z několika spojených dílčích průřezů

  Jednotlivé úhelníky mají následující průřezové charakteristiky:

  A1,2 = 16,25 cm2

  yS,0,1,2 = ± 2,30 cm (vzhledem k nulovému bodu)

  zS,0,1,2 = 3,07 cm (vzhledem k nulovému bodu)

  Iy,1,2 = 180,39 cm4 (vzhledem k těžišťovým osám y, z)

  Iz,1,2 = 65,05 cm4 (vzhledem k těžišťovým osám y, z)

  Průřezové charakteristiky celého průřezu vedou k:

  yS,0,1+2 = 0,00 cm (vzhledem k nulovému bodu)

  zS,0,1+2 = 3,07 cm (vzhledem k nulovému bodu)

  Iy,1+2 = 2 ⋅ Iy,1,2 + 2 ⋅ A1,2 ⋅ (zS,0,1,2 - zS,0,1+2)2

  Iy,1+2 = 2 ⋅ 180,39 + 2 ⋅ 16,25 ⋅ (3,07 - 3,07)2 = 360,78 cm4 (vzhledem k těžišťovým osám y, z)

  Iz,1+2 = 2 ⋅ Iz,1,2 + 2 ⋅ A1,2 ⋅ (yS,0,1,2 - yS,0,1+2)2

  Iz,1+2 = 2 ⋅ 65,05 + 2 ⋅ 16,25 ⋅ (2,30 - 0,00)2= 301,46 cm4 (vzhledem k těžišťovým osám y, z)

 • Odpověď

  RF-/STEEL Cold-Formed Sections je rozšíření přídavného modulu RF-/STEEL EC3. V nastavení detailů přídavného modulu RF-/STEEL EC3 je nutné pouze aktivovat posouzení pro profily tvarované za studena (Obrázek 1).

  Obr. 01 - Aktivace rozšíření modulu RF-/STEEL Cold-Formed Sections

 • Odpověď

  Obecné profily tvarované za studena je možné modelovat pomocí programu SHAPE-THIN. V základních údajích nejdříve zaškrtněte políčko "c/t-části a účinné průřezové charakteristiky" (Obrázek 01).

  Obr. 01 - Základní údaje

  Poté v záložce "c/t-části a účinný průřez" (Obrázek 02) v dialogu Parametry výpočtu vyberte možnost "EN 1993-1-3 (profil tvarovaný za studena)".

  Geometrické poměry pro použitelnost normy je možné volitelně zkontrolovat v EN 1993-1-3 [1]. Za tímto účelem je nutné zaškrtnout příslušná zaškrtávací políčka. Pokud nejsou splněny geometrické podmínky, zobrazí se před výpočtem upozornění.

  Obr. 02 - Parametry výpočtu

  Nejdříve je nutné zadat prvky průřezu. Nominální hodnoty přímých šířek se zpravidla generují automaticky z geometrických podmínek, lze je ovšem také uživatelsky definovat v tabulce "1.7 Výchozí šířky podle 1993-1-3" (Obrázek 3) nebo v příslušném dialogu.

  Obr. 03 - Tabulka 1.7 Výchozí šířky podle EN 1993-1-3

  Výztuhy je potom možné zadat v tabulce "1.8 Výztuhy", případně v příslušném dialogu (Obrázek 04).

  Obr. 04 - Tabulka 1.8 Výztuhy

  Panel je nutné zadat v tabulce "1.9 Panely" (Obrázek 05) nebo v dialogu. Za tímto účelem je nutné vybrat prvky panelu. Výztuhy v panelu jsou rozpoznány automaticky.

  Obr. 05 - Tabulka 1.9 Panely

  Pro posouzení profilu tvarovaného za studena v RF-/STEEL Cold-Formed Sections stačí zadat výztuhy a panely profilu. Účinný průřez není třeba v programu SHAPE-THIN dodatečně počítat. Proto můžeme spustit výpočet a upozornění (Obrázek 06) potvrdit tlačítkem "OK".

  Obr. 06 - Upozornění "Charakteristiky účinného průřezu nebudou spočítány."

  Po uložení spočítaného profilu je možné profil načíst do programu RFEM nebo RSTAB.

 • Odpověď

  Pro rychlou práci v programech RSTAB a RFEM je funkce Drag & Drop velmi užitečná. Tuto volbu je nutné aktivovat v místní nabídce (Obrázek 01).

  Pokud v pracovním okně kliknete na prut nebo linii v blízkosti počátečního/koncového uzlu, lze nový spojovací bod rychle stanovit graficky.

  Pokud naproti tomu uchopíte prut nebo linii v prostřední třetině, můžete prvek jednoduše přesunout na nové místo.

  Pokud přitom navíc stisknete klávesu „CTRL“, označené prvky se zkopírují.

  Video nejdříve ukazuje, jak lze posunovat bod prutu 2 z uzlu 2 do uzlu 4. Následně je vidět, jak se prut 2 přesune na nové místo.

 • Odpověď

  Při tisku obrázku v tiskovém protokolu lze v záložce "Stupnice barev" nastavit polohu stupnice barev. Ve stejném dialogu lze dále upravit velikost stupnice barev. Pokud je zaškrtávací políčko „Bez stupnice barev“ deaktivováno (Obrázek 1), zobrazí se v grafice v tiskovém protokolu.

  Pokud již byl do tiskového protokolu vložen obrázek bez stupnice barev, je možné stupnici barev dodatečně aktivovat. Za tímto účelem je nutné kliknout na obrázek pravým tlačítkem myši. Poté v místní nabídce (Obrázek 2) vyberte „Vlastnosti...“, aby bylo možné se dostat do záložky „Stupnice barev“. Zde je možné také upravit polohu a velikost stupnice barev.

 • Odpověď

  V dialogu Průběhy výsledků lze vytvořit oblasti vyhlazení, aby výsledky byly připraveny pro uživatele. Tato funkce je k dispozici pomocí tlačítka „Upravit oblasti vyhlazení...“. Otevře se dialog, který je vidět na Obrázku 1.

  Oblasti vyhlazení se zadávají v levých sloupcích, přičemž zadání pro volby Začátek, Konec a Délka je navzájem závislé. Každou oblast lze aktivovat samostatně. V sekci „Použít pro výsledky“ lze určit, pro které deformace, vnitřní síly, napětí nebo přetvoření se má vyhlazení provést. Vyhlazení může být pro všechny oblasti vyhlazení konstantní nebo lineární.

  Kromě toho je možné přes celou oblast průběhu výsledků zobrazit linii vyhlazení pomocí stejnojmenného tlačítka (Obrázek 2).

  Pokud je v nastavení průběhu výsledků zaškrtnuto políčko „S interpretací výsledků“, zobrazí se suma oblasti vyhlazení (Obrázek 3).

 • Odpověď

  V programu RWIND Simulation lze vytvořit videosoubor. Uspořádejte grafické zobrazení na obrazovce podle potřeby a v hlavní nabídce vyberte Nástroje → Vytvořit videosoubor.

  V dialogu „Vytvořit videosoubor“ (Obrázek 1) můžeme pomocí tlačítka [Najít] vybrat název videosouboru v samostatném dialogu. Je možné vybrat různé typy videosouborů. Dále je možné nastavit kvalitu a nahrávací frekvenci záznamu.

  Tlačítkem [Spustit] se spustí záznam, a tlačítkem [Ukončit] se nahrávání ukončí.
 • Odpověď

  Průsečík plochy a linie je možné vytvořit pomocí funkce „Spojit linie/pruty“. K tomu účelu vybereme funkci „Spojit linie/pruty“ a potom použijeme okno přes prvky, které se mají protínat (Obrázek 1). V průsečíku se vytvoří uzel. Na postup je možné se podívat v připojeném videu.
 • Odpověď

  Tiskový protokol neposkytuje možnost dokumentovat seznamy parametrů a použité vzorce.

  Seznam parametrů a vzorce je možné ovšem exportovat z nabídky Soubor → Exportovat do Excelu. Za tímto účelem je nutné zaškrtnout příslušná políčka v sekci "Vzorce a parametry" v dialogu "Export do Microsoft Excel - nastavení" (Obrázek 1).

  Export seznamu parametrů a vzorců je k dispozici také v dialogu "Exportovat tabulku" (Obrázek 2), který lze otevřít pomocí tlačítka Excel v panelu nástrojů příslušné tabulky.

  Tabulky Excelu pak lze do tiskového protokolu vložit například jako textový blok. Na postup je možné se podívat v připojeném videu.

 • Odpověď

  Vlastnosti zobrazení průřezu můžeme nastavit v dialogu Vlastnosti zobrazení (nabídka Nastavení → Nastavení zobrazení → Úpravit). Nastavení se nachází v kategorii Barvy → Jiné → Vnější obrys průřezu resp. Barvy → Jiné → vnitřní obrys průřezu (viz Obrázek 1). Barvu, typ a tloušťku linie lze nastavit samostatně pro obrazovku a pro tiskový protokol.

1 - 10 z 81

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„"Děkuji za užitečné informace."

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oblasti statiky a konstrukce jsem použil mnoho programů k podpoře v oblasti statiky, ale podpora je zdaleka nejlepší. ““