Rovnice 2

Vzorec

Podpora zákazníkům 24/7

Databáze znalostí

Vedle technické podpory (například prostřednictvím e-mailu nebo chatu) Vám nabízejí nepřetržitě pomoc a informace naše webové stránky.

000849

Ft,Rd = k2 · fub · AsγM2Ft,Rd = 0,9 · 1 000 Nmm2 · 245 mm21,25 = 176,4 kN

k2 součinitel pevnosti v tahu [-]
fub pevnost materiálu šroubů v tahu [N/mm²]
As napěťová plocha průřezu [mm²]
γM2 dílčí součinitel spolehlivosti šroubu [-]

Rovnice 2

Napište komentář...

Napište komentář...

První kroky

První kroky

Nabízíme informace a tipy, které vám pomohou začít se základními programy RFEM a RSTAB.