Součinitel k𝚐 podle EN 1993-1-8, tabulky 7.2

Vzorec

Podpora zákazníkům 24/7

Databáze znalostí

Vedle technické podpory (například prostřednictvím e-mailu nebo chatu) Vám nabízejí nepřetržitě pomoc a informace naše webové stránky.

000859

Součinitel kg podle EN 1993-1-8, tabulky 7.2

kg = γ 0,2 · 1 + 0,024 · γ 1,21 + e 0,5 · g / t0 - 1,33 

kg Součinitel pro styčníky s mezerou g
γ Poměr šířky pásu nebo jeho průměru k dvojnásobku tloušťky jeho stěny
e Eulerovo číslo
g Velikost mezery mezi diagonálami styčníku K nebo N
t0 Tloušťka stěny průřezu pásu

Součinitel k𝚐 podle EN 1993-1-8, tabulky 7.2

Keywords

Součinitel

Napište komentář...

Napište komentář...

První kroky

První kroky

Nabízíme informace a tipy, které vám pomohou začít se základními programy RFEM a RSTAB.