Vzorec

Podpora zákazníkům 24/7

Databáze znalostí

Vedle technické podpory (například prostřednictvím e-mailu nebo chatu) Vám nabízejí nepřetržitě pomoc a informace naše webové stránky.

000861

Součinitel předpětí pásu kp podle EN 1993-1-8

kp = 1 + 0,3 · np ·  1 - np np = fpfyfp = NpA0 - M0W0

kp Součinitel předpětí pásu
np Poměrná hodnota
fp Hodnota tlakového napětí v pásu s vyloučením napětí od složek sil v diagonálách ve styčníku rovnoběžně s pásem
fy Mez kluzu
Np Počáteční tlaková osová síla v pásu
A0 Průřezová plocha pásu
M0 Sekundární moment vlivem excentricity
W0 Pružný průřezový modul pásu

Napište komentář...

Napište komentář...

První kroky

První kroky

Nabízíme informace a tipy, které vám pomohou začít se základními programy RFEM a RSTAB.