RF-TENDON | Vstupní data

Funkce programu

Je-li v programu RFEM k dispozici model konstrukce včetně zatížení (zatěžovací stav pro předpětí bez zadaného zatížení) a kombinací zatěžovacích stavů, je možné definovat předpínací kabely v přídavném modulu RF-TENDON. Rozsáhlá databáze obsahuje mnoho variant předpínací oceli, které lze upravovat. V případě diagonál je například nutné nastavit počet použitých lan, stranu napínání a velikost prokluzu.

Modul umožňuje automatické nebo ruční zadání přímých a parabolických předpínacích kabelů. Zatěžovací stavy a kombinace zatěžovacích stavů se přiřadí jednotlivým časovým intervalům. Kromě toho lze stanovit návrhová místa.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-TENDON 5.xx

Přídavný modul

Zadání předpínacích kabelů v betonových prutech

Cena za první licenci
2 060,00 USD