Funkce programů

Vyhledávání


Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Definování 2 vrstev sítě konečných prvků pro jeden plynový těleso

  Zohlednění tuhosti plynových těles v nelineární analýze historie času

  Tuhost plynu dána ideálním plynovodem pV = nRT lze vzít v úvahu při nelineární dynamické analýze.

  Pro výpočet plynů lze uvést i časové a časové průběhy jak pro explicitní analýzu, tak pro nelineární implicitní Newmarkovu analýzu. Pro správné chování plynu je třeba zadat alespoň dvě vrstvy KP pro tělesa plynu.

 2. Stanovení Rayleighova útlumu v přídavném modulu RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations

  Konverze Lehrova útlumu na Rayleghův útlum

  Výpočet s ohledem na tlumení (včetně Lehrova útlumu) není možné v přímých integracích časového kroku. Namísto toho jsou koeficienty Rayleighova útlumu stanoveny uživatelsky.

  V technické literatuře je daný útlum pro konkrétní konstrukční formy v mnoha případech jen hrubým přiblížením skutečných poměrů tlumení. V přídavném modulu RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations je možné použít tlumicí hodnotu pro stanovení Rayleighova útlumu. To může nastat při jedné nebo dvou přirozených úhlových frekvencích definovaných uživatelem.

 3. Typ prutu „Tlumič“ v programu RFEM

  Typ prutu „Tlumič“

  Typ prutu „Tlumič“ lze použít v programu RFEM/RSTAB pro časovou analýzu, kterou lze provést pomocí přídavných modulů RF‑/DYNAM Pro - Forced Vibrations a RF‑/DYNAM Pro - Nonlinear Time History. Tento lineární viskózní tlumicí prvek zohledňuje síly závislé na rychlosti.

  Z hlediska viskoelasticity odpovídá prut typu „Tlumič“ Kelvin-Voigtovu modelu, který představuje paralelní spojení pístu a pružiny.

 4. Zobrazení zatěžovací křivky ve výpočtových diagramech v modulu RF-DYNAM Pro

  Pushover analýza 

  V programu RFEM lze vytvářet zatěžovací nebo také kapacitní křivky a exportovat je do Excelu.

  Rozložení zatížení odpovídající průběhu vlastního tvaru lze vygenerovat automaticky v modulu RF‑DYNAM Pro - Equivalent Loads a následně exportovat jako zatěžovací stav do programu RFEM.
 5. RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Základní vlastnosti

  • Uživatelsky definované časové diagramy jako časová funkce, ve formě tabulky nebo jako harmonická zatížení
  • Kombinace časových diagramů se zatěžovacími stavy nebo kombinacemi zatížení z programu RFEM/RSTAB (umožňuje definovat zatížení na uzel, prut a plochu, volná a generovaná zatížení proměnná v čase)
  • Kombinace několika nezávislých budících funkcí
  • Nelineární časová analýza pomocí implicitního Newmarkova řešiče (pouze RFEM) nebo explicitního řešiče
  • Útlum pomocí Rayleighových tlumících faktorů nebo Lehrerových tlumících hodnot
  • Možnost úpravy tuhostí jako výchozích podmínek, např. vliv na normálovou sílu, deaktivované pruty (pouze RSTAB)
  • Grafické zobrazení výsledků v časovém diagramu
  • Export výsledků v uživatelsky definovaných časových krocích nebo jako obálky
 6. RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Nelinearity

  • Nelineární typy prutů, například tahové a tlakové pruty či lana
  • Nelinearity prutů, například neúčinnost, kolaps a tečení při tahu či tlaku
  • Nelinearity podpor, například neúčinnost, tření, diagram a částečná účinnost
  • Nelinearity kloubů, například tření, částečná účinnost, diagram a pevný při kladných či záporných vnitřních silách
 7. Obecné vstupní údaje

  RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Vstupní data

  Modul RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History je integrován do struktury přídavného modulu RF‑/DYNAM Pro - Forced Vibrations a rozšířen o dvě nelineární metody analýzy (jednu nelineární analýzu v programu RSTAB).

  Časový diagram lze zadat jako přechodný, periodický nebo jako funkce času. Dynamické zatěžovací stavy kombinují časové digramay se statickými zatěžovacími stavy, což představuje velkou flexibillitu. Dále je možné definovat časové kroky pro výpočet, statický útlum nebo možnosti exportu do dynamických zatěžovacích stavů.

 8. Výběr nelineární analýzy v programu RF-DYNAM Pro - Nonlinear Time History

  RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Výpočet

  Výpočet v programu RFEM
  Nelineární časová analýza se provádí pomocí implicitního Newmarkova řešiče nebo explicitního řešiče. Oba způsoby analýzy představují přímou metodu časové integrace. Implicitní analýza vyžaduje malé časové kroky, aby dosáhla přesných výsledků. Explicitní analýza určuje potřebné časové kroky automaticky, aby zajistila stabilitu řešení. Explicitní řešič je vhodný pro analýzu krátkých buzení, například rázových buzení nebo exploze.

  Výpočet v programu RSTAB
  Nelineární časová analýza se provádí pomocí explicitního řešiče. Ten představuje přímou metodu časové integrace a automaticky určuje potřebné časové kroky, aby zajistil stabilitu řešení.

 9. Časový průběh (dočasná neúčinnost tahového prutu v důsledku vibrací)

  RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Výsledky

  Díky integraci modulu RF‑/DYNAM Pro do programu RFEM/RSTAB lze zahrnout numerické i grafické výsledky z přídavného modulu RF‑/DYNAM Pro - Nonlinear Time History do globálního tiskového protokolu. Zároveň jsou zde k dispozici všechny možnosti programů RFEM a RSTAB pro grafické zobrazení. Výsledky časové analýzy se zobrazí v časovém diagramu.

  Všechny výsledky se zobrazí v závislosti na čase. Číselné hodnoty lze exportovat do aplikace MS Excel. V případě kombinací výsledků můžeme exportovat výsledky jednotlivých časových kroků nebo lze vyfiltrovat nejnepříznivější výsledky všech časových kroků.

 10. Základní vlastnosti

  • Antwortspektren in Übereinstimmung mit unterschiedlichen Normen
  • Folgende Normen sind implementiert:
   • European Union EN 1998-1:2010 + A1:2013 (Europäische Union)
   • Germany DIN 4149:1981-04 (Deutschland)
   • Germany DIN 4149:2005-04 (Deutschland)
   • United States of America IBC 2000 (USA)
   • United States of America IBC 2009-ASCE/SEI 7-05 (USA)
   •  IBC 2012/15 - ASCE/SEI 7-10 (USA)
   • Austria ÖNORM B 4015:2007-02 (Österreich)
   • Italien NTC 2018 (Italien)
   • Spain NCSE-02 (Spanien)
   • Switzerland SIA 261/1:2003 (Schweiz)
   •  SIA 261/1:2014 (Schweiz)
   • Turkey O.G. 23089 + O.G. 23390 (Türkei)
   •  SANS 10160‑4 2010 (Südafrika)
   • Saudi Arabia SBC 301:2007 (Saudi-Arabien)
   • China GB 50011 - 2001 (China)
   • China GB 50011 - 2010 (China)
   • Canada NBC 2015 (Kanada)
   • Algeria DTR B C 2-48 (Algerien)
   • Algeria DTR RPA99 (Algerien)
   • Mexico CFE Sismo 08 (Mexiko)
   • Argentina CIRSOC 103 (Argentinien)
   • Colombia NSR - 10 (Kolumbien)
   • India IS 1893:2002 (Indien)
   • Australia AS1170.4 (Australien)
   • Chile NCh 433 1996 (Chile)
  • Es stehen folgende Nationale Anhänge nach EN 1998-1 zur Verfügung:
   • Germany DIN EN 1998-1/NA:2011-01 (Deutschland)
   • Austria ÖNORM EN 1991-1-1:2011-09 (Österreich)
   • Belgium NBN - ENV 1998-1-1: 2002 NAD-E/N/F (Belgien)
   • Czech Republic ČSN EN 1998-1/NA:2007 (Tschechien)
   • France NF EN 1998-1-1/NA:2014-09 (Frankreich)
   • Italien UNI-EN 1991-1-1/NA:2007 (Italien)
   • Portugal NP EN 1998-1/NA:2009 (Portugal)
   • Romania SR EN 1998-1/NA:2004 (Rumänien)
   • Slovakia STN EN 1998-1/NA:2008 (Slowakei)
   • Slovenia SIST EN 1998-1:2005/A101:2006 (Slowenien)
   • Cyprus CYS EN 1998-1/NA:2004 (Zypern)
   •  NA to BS EN 1998-1:2004:2008 (Vereinigtes Königreich)
   •  NS-EN 1998-1:2004+A1:2013/NA:2014 (Norwegen)
  • Možnost zadání spekter odezvy uživatelem
  • Použití spekter odezvy závislých na směru
  • Relevante Eigenformen für das Antwortspektrum können manuell oder automatisch ausgewählt werden (5% - Regel aus dem EC 8 kann angewendet werden)
  • Generierte äquivalente statische Lasten werden in Lastfälle exportiert, getrennt für jeden Modalbeitrag und getrennt für jede Richtung
  • Ergebniskombinationen durch modale Überlagerung (SRSS- und CQC-Regel) und Richtungsüberlagerung (SRSS- oder 100% / 30% - Regel)
  • Vorzeichenbehaftete Ergebnisse auf Basis der dominanten Eigenform können ausgegeben werden

1 - 10 z 22

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.