Funkce programů

Vyhledávání


Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

 1. Definování 2 vrstev sítě konečných prvků pro jeden plynový těleso

  Zohlednění tuhosti plynových těles v nelineární analýze historie času

  Tuhost plynu dána ideálním plynovodem pV = nRT lze vzít v úvahu při nelineární dynamické analýze.

  Pro výpočet plynů lze uvést i časové a časové průběhy jak pro explicitní analýzu, tak pro nelineární implicitní Newmarkovu analýzu. Pro správné chování plynu je třeba zadat alespoň dvě vrstvy KP pro tělesa plynu.

 2. Stanovení Rayleighova útlumu v přídavném modulu RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations

  Konverze Lehrova útlumu na Rayleghův útlum

  Výpočet s ohledem na tlumení (včetně Lehrova útlumu) není možné v přímých integracích časového kroku. Namísto toho jsou koeficienty Rayleighova útlumu stanoveny uživatelsky.

  V technické literatuře je daný útlum pro konkrétní konstrukční formy v mnoha případech jen hrubým přiblížením skutečných poměrů tlumení. V přídavném modulu RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations je možné použít tlumicí hodnotu pro stanovení Rayleighova útlumu. To může nastat při jedné nebo dvou přirozených úhlových frekvencích definovaných uživatelem.

 3. Typ prutu „Tlumič“ v programu RFEM

  Typ prutu „Tlumič“

  Typ prutu „Tlumič“ lze použít v programu RFEM/RSTAB pro časovou analýzu, kterou lze provést pomocí přídavných modulů RF‑/DYNAM Pro - Forced Vibrations a RF‑/DYNAM Pro - Nonlinear Time History. Tento lineární viskózní tlumicí prvek zohledňuje síly závislé na rychlosti.

  Z hlediska viskoelasticity odpovídá prut typu „Tlumič“ Kelvin-Voigtovu modelu, který představuje paralelní spojení pístu a pružiny.

 4. Zobrazení zatěžovací křivky ve výpočtových diagramech v modulu RF-DYNAM Pro

  Pushover analýza 

  V programu RFEM lze vytvářet zatěžovací nebo také kapacitní křivky a exportovat je do Excelu.

  Rozložení zatížení odpovídající průběhu vlastního tvaru lze vygenerovat automaticky v modulu RF‑DYNAM Pro - Equivalent Loads a následně exportovat jako zatěžovací stav do programu RFEM.
 5. RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Základní vlastnosti

  • Uživatelsky definované časové diagramy jako časová funkce, ve formě tabulky nebo jako harmonická zatížení
  • Kombinace časových diagramů se zatěžovacími stavy nebo kombinacemi zatížení z programu RFEM/RSTAB (umožňuje definovat zatížení na uzel, prut a plochu, volná a generovaná zatížení proměnná v čase)
  • Kombinace několika nezávislých budících funkcí
  • Nelineární časová analýza pomocí implicitního Newmarkova řešiče (pouze RFEM) nebo explicitního řešiče
  • Útlum pomocí Rayleighových tlumících faktorů nebo Lehrerových tlumících hodnot
  • Možnost úpravy tuhostí jako výchozích podmínek, např. vliv na normálovou sílu, deaktivované pruty (pouze RSTAB)
  • Grafické zobrazení výsledků v časovém diagramu
  • Export výsledků v uživatelsky definovaných časových krocích nebo jako obálky
 6. RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Nelinearity

  • Nelineární typy prutů, například tahové a tlakové pruty či lana
  • Nelinearity prutů, například neúčinnost, kolaps a tečení při tahu či tlaku
  • Nelinearity podpor, například neúčinnost, tření, diagram a částečná účinnost
  • Nelinearity kloubů, například tření, částečná účinnost, diagram a pevný při kladných či záporných vnitřních silách
 7. Obecné vstupní údaje

  RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Vstupní data

  Modul RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History je integrován do struktury přídavného modulu RF‑/DYNAM Pro - Forced Vibrations a rozšířen o dvě nelineární metody analýzy (jednu nelineární analýzu v programu RSTAB).

  Časový diagram lze zadat jako přechodný, periodický nebo jako funkce času. Dynamické zatěžovací stavy kombinují časové digramay se statickými zatěžovacími stavy, což představuje velkou flexibillitu. Dále je možné definovat časové kroky pro výpočet, statický útlum nebo možnosti exportu do dynamických zatěžovacích stavů.

 8. Výběr nelineární analýzy v programu RF-DYNAM Pro - Nonlinear Time History

  RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Výpočet

  Výpočet v programu RFEM
  Nelineární časová analýza se provádí pomocí implicitního Newmarkova řešiče nebo explicitního řešiče. Oba způsoby analýzy představují přímou metodu časové integrace. Implicitní analýza vyžaduje malé časové kroky, aby dosáhla přesných výsledků. Explicitní analýza určuje potřebné časové kroky automaticky, aby zajistila stabilitu řešení. Explicitní řešič je vhodný pro analýzu krátkých buzení, například rázových buzení nebo exploze.

  Výpočet v programu RSTAB
  Nelineární časová analýza se provádí pomocí explicitního řešiče. Ten představuje přímou metodu časové integrace a automaticky určuje potřebné časové kroky, aby zajistil stabilitu řešení.

 9. Časový průběh (dočasná neúčinnost tahového prutu v důsledku vibrací)

  RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Výsledky

  Díky integraci modulu RF‑/DYNAM Pro do programu RFEM/RSTAB lze zahrnout numerické i grafické výsledky z přídavného modulu RF‑/DYNAM Pro - Nonlinear Time History do globálního tiskového protokolu. Zároveň jsou zde k dispozici všechny možnosti programů RFEM a RSTAB pro grafické zobrazení. Výsledky časové analýzy se zobrazí v časovém diagramu.

  Všechny výsledky se zobrazí v závislosti na čase. Číselné hodnoty lze exportovat do aplikace MS Excel. V případě kombinací výsledků můžeme exportovat výsledky jednotlivých časových kroků nebo lze vyfiltrovat nejnepříznivější výsledky všech časových kroků.

 10. Základní vlastnosti

  • Spektra odezvy podle různých norem
  • Zavádějí se následující normy:
   • European UnionEN 1998-1: 2010 + A1: 2013 (Evropská unie)
   • GermanyDIN 4149: 1981-04 (Německo)
   • GermanyDIN 4149: 2005-04 (Německo)
   • United States of AmericaIBC 2000 (USA)
   • United States of AmericaIBC 2009-ASCE/SEI 7-05 (USA)
   • IBC 2012/15 - ASCE/SEI 7-10 (USA)
   • United States of AmericaIBC 2018 - ASCE/SEI 7-16 (USA)
   • AustriaÖNORM B 4015: 2007-02 (Rakousko)
   • ItalienNTC 2018 (Itálie)
   • SpainNCSE-02 (Španělsko)
   • SwitzerlandSIA 261/1: 2003 (Švýcarsko)
   • SIA 261/1: 2014 (Švýcarsko)
   • TurkeyOG 23089 + OG 23390 (Turecko)
   • SANS 10160-4 2010 (Jihoafrická republika)
   • Saudi ArabiaSBC 301: 2007 (Saúdská Arábie)
   • ChinaGB 50011 - 2001 (Čína)
   • ChinaGB 50011 - 2010 (Čína)
   • CanadaNBC 2015 (Kanada)
   • AlgeriaDTR BC 2-48 (Alžírsko)
   • AlgeriaDTR RPA99 (Alžírsko)
   • MexicoCFE Sismo 08 (Mexiko)
   • ArgentinaCIRSOC 103 (Argentina)
   • ColombiaNSR - 10 (Kolumbie)
   • IndiaIS 1893: 2002 (Indie)
   • AustraliaAS1170.4 (Austrálie)
   • ChileNCh 433 1996 (Chile)
  • K dispozici jsou následující národní přílohy podle EN 1998-1:
   • GermanyDIN EN 1998-1/NA: 2011-01 (Německo)
   • AustriaÖNORM EN 1991-1-1: 2011-09 (Rakousko)
   • BelgiumNBN - ENV 1998-1-1: 2002 NAD-E/N/F (Belgie)
   • Czech RepublicČSN EN 1998-1/NA: 2007 (Česká republika)
   • FranceNF EN 1998-1-1/NA: 2014-09 (Francie)
   • ItalienUNI-EN 1991-1-1/NA: 2007 (Itálie)
   • PortugalNP EN 1998-1/NA: 2009 (Portugalsko)
   • RomaniaSR EN 1998-1/NA: 2004 (Rumunsko)
   • SlovakiaSTN EN 1998-1/NA: 2008 (Slovensko)
   • SloveniaSIST EN 1998-1: 2005/A101: 2006 (Slovinsko)
   • CyprusCYS EN 1998-1/NA: 2004 (Kypr)
   • ČSN EN 1998-1: 2004: 2008 (Velká Británie)
   • NS-EN 1998-1: 2004 + A1: 2013/NA: 2014 (Norsko)
  • Možnost zadání spekter odezvy uživatelem
  • Použití spekter odezvy závislých na směru
  • Příslušné tvary můžeme zadat ručně nebo automaticky (pro 5% lze použít EC 8)
  • Generované ekvivalentní statické zatížení se exportují do jednotlivých zatěžovacích stavů zvlášť pro každý modální příspěvek a oddělují se pro každý směr
  • Kombinace výsledků modální superpozicí (pravidlo SRSS a CQC) a superpozici směru (SRSS nebo pravidlo 100%/30%)
  • Jsou zobrazeny podepřené výsledky založené na dominantním vlastním tvaru

1 - 10 z 22

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.