Funkce programů

Vyhledávání


Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Podpora od zkušených inženýrů
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Stanovení Rayleighova útlumu v přídavném modulu RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations

  Konverze Lehrova útlumu na Rayleghův útlum

  Výpočet s ohledem na tlumení (včetně Lehrova útlumu) není možné v přímých integracích časového kroku. Namísto toho jsou koeficienty Rayleighova útlumu stanoveny uživatelsky.

  V technické literatuře je daný útlum pro konkrétní konstrukční formy v mnoha případech jen hrubým přiblížením skutečných poměrů tlumení. V přídavném modulu RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations je možné použít tlumicí hodnotu pro stanovení Rayleighova útlumu. To může nastat při jedné nebo dvou přirozených úhlových frekvencích definovaných uživatelem.

 2. Obr. 01 - Typ prutu „Tlumič“ v programu RFEM

  Typ prutu „Tlumič“

  Typ prutu „Tlumič“ lze použít v programu RFEM/RSTAB pro časovou analýzu, kterou lze provést pomocí přídavných modulů RF‑/DYNAM Pro - Forced Vibrations a RF‑/DYNAM Pro - Nonlinear Time History. Tento lineární viskózní tlumicí prvek zohledňuje síly závislé na rychlosti.

  Z hlediska viskoelasticity odpovídá prut typu „Tlumič“ Kelvin-Voigtovu modelu, který představuje paralelní spojení pístu a pružiny.

 3. Zobrazení zatěžovací křivky ve výpočtových diagramech v modulu RF-DYNAM Pro

  Pushover analýza

  V programu RFEM lze vytvářet zatěžovací nebo také kapacitní křivky a exportovat je do Excelu.

  Rozložení zatížení odpovídající průběhu vlastního tvaru lze vygenerovat automaticky v modulu RF‑DYNAM Pro - Equivalent Loads a následně exportovat jako zatěžovací stav do programu RFEM.
 4. RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Základní vlastnosti

  • Uživatelsky definované časové diagramy jako časová funkce, ve formě tabulky nebo jako harmonická zatížení
  • Kombinace časových diagramů se zatěžovacími stavy nebo kombinacemi zatížení z programu RFEM/RSTAB (umožňuje definovat zatížení na uzel, prut a plochu, volná a generovaná zatížení proměnná v čase)
  • Kombinace několika nezávislých budících funkcí
  • Nelineární časová analýza pomocí implicitního Newmarkova řešiče (pouze RFEM) nebo explicitního řešiče
  • Útlum pomocí Rayleighových tlumících faktorů nebo Lehrerových tlumících hodnot
  • Možnost úpravy tuhostí jako výchozích podmínek, např. vliv na normálovou sílu, deaktivované pruty (pouze RSTAB)
  • Grafické zobrazení výsledků v časovém diagramu
  • Export výsledků v uživatelsky definovaných časových krocích nebo jako obálky
 5. RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Nelinearity

  • Nelineární typy prutů, například tahové a tlakové pruty či lana
  • Nelinearity prutů, například neúčinnost, kolaps a tečení při tahu či tlaku
  • Nelinearity podpor, například neúčinnost, tření, diagram a částečná účinnost
  • Nelinearity kloubů, například tření, částečná účinnost, diagram a pevný při kladných či záporných vnitřních silách
 6. Obecné vstupní údaje

  RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Vstupní data

  Modul RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History je integrován do struktury přídavného modulu RF‑/DYNAM Pro - Forced Vibrations a rozšířen o dvě nelineární metody analýzy (jednu nelineární analýzu v programu RSTAB).

  Časový diagram lze zadat jako přechodný, periodický nebo jako funkce času. Dynamické zatěžovací stavy kombinují časové digramay se statickými zatěžovacími stavy, což představuje velkou flexibillitu. Dále je možné definovat časové kroky pro výpočet, statický útlum nebo možnosti exportu do dynamických zatěžovacích stavů.

 7. Výběr nelineární analýzy v programu RF-DYNAM Pro - Nonlinear Time History

  RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Výpočet

  Výpočet v programu RFEM
  Nelineární časová analýza se provádí pomocí implicitního Newmarkova řešiče nebo explicitního řešiče. Oba způsoby analýzy představují přímou metodu časové integrace. Implicitní analýza vyžaduje malé časové kroky, aby dosáhla přesných výsledků. Explicitní analýza určuje potřebné časové kroky automaticky, aby zajistila stabilitu řešení. Explicitní řešič je vhodný pro analýzu krátkých buzení, například rázových buzení nebo exploze.

  Výpočet v programu RSTAB
  Nelineární časová analýza se provádí pomocí explicitního řešiče. Ten představuje přímou metodu časové integrace a automaticky určuje potřebné časové kroky, aby zajistil stabilitu řešení.

 8. Časový průběh (dočasná neúčinnost tahového prutu v důsledku vibrací)

  RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Výsledky

  Díky integraci modulu RF‑/DYNAM Pro do programu RFEM/RSTAB lze zahrnout numerické i grafické výsledky z přídavného modulu RF‑/DYNAM Pro - Nonlinear Time History do globálního tiskového protokolu. Zároveň jsou zde k dispozici všechny možnosti programů RFEM a RSTAB pro grafické zobrazení. Výsledky časové analýzy se zobrazí v časovém diagramu.

  Všechny výsledky se zobrazí v závislosti na čase. Číselné hodnoty lze exportovat do aplikace MS Excel. V případě kombinací výsledků můžeme exportovat výsledky jednotlivých časových kroků nebo lze vyfiltrovat nejnepříznivější výsledky všech časových kroků.

 9. Základní vlastnosti

  • Spektra odezvy v souladu s různými normami
  • K dispozici jsou následující normy:
   •  EN 1998-1:2010 + A1:2013 (Evropská unie)
   •  DTR B C 2-48 (Alžírsko)
   •  DTR RPA99 (Alžírsko)
   •  CIRSOC 103 (Argentina)
   • Australia AS1170.4 (Austrálie)
   • China GB 50011-2001 (Čína)
   • China GB 50011-2010 (Čína)
   •  NCh 433 1996 (Chile)
   •  IS 1893:2002 (Indie)
   •  NTC 2008 (Itálie)
   •  SANS 10160‑4 2010 (Jihoafrická republika)
   • Canada NBC 2005 (Kanada)
   •  NSR - 10 (Kolumbie)
   • Mexico CFE Sismo 08 (Mexiko)
   •  DIN 4149:1981-04 (Německo)
   •  DIN 4149:2005-04 (Německo)
   •  ÖNORM B 4015:2007-02 (Rakousko)
   •  SBC 301:2007 (Saúdská Arábie)
   •  NCSE-02 (Španělsko)
   •  SIA 261/1:2003 (Švýcarsko)
   •  SIA 261/1:2014 (Švýcarsko)
   •  O.G. 23089 + O.G. 23390 (Turecko)
   •  IBC 2000 (USA)
   •  IBC 2009-ASCE/SEI 7-05 (USA)
   •  IBC 2012/15 - ASCE/SEI 7-10 (USA)
  • Pro EN 1998-1 jsou k dispozici následující přílohy:
   •  ČSN EN 1998-1/NA:2007 (Česká republika)
   •  STN EN 1998-1/NA:2008 (Slovensko)
   • Belgium NBN - ENV 1998-1-1: 2002 NAD-E/N/F (Belgie)
   •  NF EN 1998-1-1/NA:2011 (Francie)
   •  UNI-EN 1991-1-1/NA:2007 (Itálie)
   • Cyprus CYS EN 1998-1/NA:2004 (Kypr)
   •  DIN EN 1998-1/NA:2011-01 (Německo)
   •  NS-EN 1998-1:2004+A1:2013/NA:2014 (Norsko)
   •  NP EN 1998-1/NA:2009 (Portugalsko)
   •  ÖNORM EN 1991-1-1:2011-09 (Rakousko)
   •  SR EN 1998-1/NA:2004 (Rumunsko)
   •  SIST EN 1998-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
   •  NA to BS EN 1998-1:2004:2008 (Velká Británie)
  • Zadávání uživatelsky definovaného spektra odezvy
  • Použití spektra odezvy závislého na směru
  • Pro spektra odezvy můžeme vybrat odpovídající tvary vybočení ručně nebo automaticky (můžeme použít pravidlo 5 % z EC 8)
  • Vygenerované náhradní statické zatížení je exportované do zatěžovacích stavů, zvlášť pro každý tvar a směr
  • Kombinace výsledků modální superpozicí (pravidlo SRSS) a směrem superpozice (pravidla SRSS nebo CQC)
  • Možnost generovat výsledky na základě dominantního tvaru kmitání
 10. RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations | Základní vlastnosti

  • Automatické zohlednění hmoty od vlastní tíhy
  • Přímý import hmot ze zatěžovacích stavů nebo kombinací zatížení
  • Volitelná definice přídavných hmot (uzlových, liniových, plošných a setrvačních hmot)
  • Kombinace hmot v různých hmotových stavech nebo kombinací hmotových stavů
  • Přednastavené kombinační součinitele podle EC 8
  • Volitelný import z průběhu normálových sil (například při uvažování předpětí)
  • Změna tuhosti (například import neaktivních prutů nebo tuhosti z modulu RF‑/CONCRETE)
  • Zohlednění neúčinných podpor nebo vypadávajících prutů
  • Možná definice několika stavů vlastního kmitání (například analýza různých hmot nebo úprav tuhosti)
  • Výsledky vlastních čísel, úhlových frekvencí, vlastních frekvencí a period
  • Stanovení vlastních tvarů a hmot v bodech sítě konečných prvků
  • Výsledky modálních hmot, efektivních modálních hmot a součinitelů modálních hmot
  • Zobrazení a animace vlastních tvarů
  • Různé možnosti úprav vlastních tvarů
  • Dokumentace číselných a grafických výsledků v tiskovém protokolu

1 - 10 z 21

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“