Funkce programů

Vyhledávání

Show Filter Hide Filter


Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

 • RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Základní vlastnosti

  • Návrh kloubových spojů
  • Dvouosý sklon napojeného prutu (například připojení krokve)
  • Možnost připojit libovolný počet prutů na jeden uzel u typu „Pouze hlavní prut“
  • Průměr vrutů 6 mm - 12 mm
  • Automatická kontrola minimálních roztečí vrutů
  • Libovolná definice vzdáleností vrutů
  • Import excentricity z programu RFEM/RSTAB
  • Úhlopříčné nebo paralelní uspořádání vrutů
  • Definice až 16 vrutů v řadě
  • Grafické znázornění spojů přímo v modulu a v programu RFEM/RSTAB
  • Všechna požadovaná posouzení
    
 • RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Vstupní data

  Nejdříve je nutné vybrat typ spoje a návrhovou normu.

  Připojené pruty se importují z RFEM/RSTAB modelu. Přídavný modul automaticky ověřuje, zda jsou splněny všechny podmínky geometrie.

  Také zatížení se přebírá automaticky z programu RFEM/RSTAB. Ve vstupním okně „Geometrie” lze zadat parametry vrutů (průměr, délka, úhel atd.).

 • RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Posouzení

  Přídavný modul zobrazí následující výsledky posouzení:

  • Ověření minimální rozteče
  • Únosnost pro každý vrut
 • RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Výsledky

  Nejprve se rozhodující posouzení spoje uspořádají do skupin a zobrazí se v tabulce výsledků včetně geometrií spoje. V dalších tabulkách výsledků vidíme všechny důležité detaily posouzení.

  Rozměry a materiálové charakteristiky podstatné pro model se okamžitě zobrazí a lze je rovnou vytisknout. Je možný i export do souboru DXF. Spoje lze vizualizovat v přídavném modulu RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber nebo přímo na RFEM/RSTAB modelu.

  Všechny grafiky je možné vytisknout přímo nebo přidat do tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Výsledky v odpovídajícím měřítku umožňují optimální kontrolu modelu již ve fázi navrhování.

 • RF-/JOINTS Steel - Pinned | Vstupní data

  Po spuštění přídavného modulu je nutné zvolit skupinu spojů (kloubové spoje) a poté kategorii a typ přípoje (s úhelníkem, s deskou na stojině, s krátkou čelní deskou, s čelní deskou a zarážkou). Poté se z RFEM/RSTAB modelu vyberou uzly pro posouzení. RF-/JOINTS Steel - Pinned automaticky rozpozná připojené pruty a určí, zda se jedná o sloupy nebo pruty.

  Dle potřeby je možné odstranit některé pruty z posouzení. Konstrukčně podobné přípoje lze navrhovat současně pro několik uzlů. Pro zatížení se vyberou zatěžovací stavy, kombinace zatížení nebo kombinace výsledků. Průřez a zatížení lze zadat také ručně. Poslední vstupní tabulka umožňuje konfiguraci přípoje krok za krokem.

 • RF-/JOINTS Steel - Pinned | Výsledky

  Tabulky výsledků podrobně zobrazí všechny výsledky výpočtu. Kromě toho se vytvoří prostorová grafika, kde lze například zapnout a vypnout zobrazení jednotlivých konstrukčních částí, kót nebo svarů. V souhrnu je okamžitě patrné, zda byla splněna jednotlivá posouzení. Stupeň využití je znázorněn zeleným proužkem, který je u nesplněných posudků červený. Kromě toho jsou uvedena čísla bodů a odpovídající zatěžovací stav/kombinace zatížení/ kombinace výsledků.

  Při výběru posouzení se zobrazí mezivýsledky včetně účinků zatížení a další vnitřních sil od geometrie přípoje. Výsledky lze navíc zobrazit po zatěžovacích stavech a uzlech. 3D renderování představuje skutečný přípoj v reálném měřítku. Kromě hlavních pohledů je možné zobrazit grafiku z jakéhokoli úhlu pohledu.

  Grafická zobrazení včetně rozměrů a popisků lze přidat do globálního tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB nebo exportovat jako DXF. Tiskový protokol obsahuje všechna vstupní data a výsledky připravené ke kontrole. Veškeré tabulky z programu lze exportovat do MS Excel nebo ve formátu CSV. Nabídka pro přenos specifikuje všechny potřebné údaje pro export.

 • RF-/JOINTS Steel - Pinned | Základní vlastnosti

  Obecně
  • Kategorie spoje Nosník na sloup: možnost připojení na pásnici i na stojinu sloupu
  • Kategorie spoje Nosník na nosník: možnost uspořádání žeber na protější straně
  • Velikosti šroubů od M12 do M36 s třídou pevnosti 4.6, 5.6, 8.8 a 10.9
  • Libovolná rozteč otvorů pro šrouby a vzdálenosti od okraje
  • Možnost uvažování výřezů nosníku
  • Přípoje se zatížením normálovou silou (tahový spoj), smykovým zatížením nebo kombinací normálové a smykové síly
  • Kontrola dodržení všech požadavků pro kloubový spoj
  • Kontrola minimální a maximální rozteče otvorů pro šrouby a vzdálenosti od okraje

  Přípoj s úhelníkem
  • Na každém rameni úhelníku lze nastavit svisle jednu nebo dvě řady šroubů a vodorovně až 10 řad šroubů
  • Široká nabídka rovnoramenných a nerovnoramenných úhelníků
  • Upravitelná orientace úhelníků
  • Posouzení:
   • Šroubů na smyk, ohyb a tah
   • Úhelníků na smyk, ohyb a tah s ohledem na otvory pro šrouby
   • Stojiny nosníku na smyk a tah s ohledem na otvory pro šrouby
   • Přenosu tahu do sloupu pomocí náhradního T-průřezu
   • Kritického řezu v místě výřezu

  Přípoj s deskou na stojině
  • Jedna nebo dvě svislé a až deset vodorovných řad šroubů
  • Flexibilní velikost desky
  • Upravitelné umístění desky
  • Posouzení:
   • Šroubů na smyk a ohyb
   • Desky na smyk, ohyb a tah s ohledem na otvory pro šrouby
   • Stability dlouhých, štíhlých desek
   • Stojiny nosníku na smyk a tah s ohledem na otvory pro šrouby
   • Koutových svarů
   • Kritického řezu v místě výřezu

  Přípoj s krátkou čelní deskou
  • Dvě nebo čtyři svislé a až 10 vodorovných řad šroubů
  • Libovolná velikost čelní desky
  • Upravitelné umístění čelní desky
  • Posouzení:
   • Šroubů na smyk, ohyb a tlak
   • Čelní desky na smyk a ohyb s ohledem na otvory pro šrouby
   • Stojiny nosníku na smyk a tah
   • Přenosu tahu do sloupu pomocí náhradního T-průřezu
   • Koutových svarů
   • Kritického řezu v místě výřezu
  Přípoj s čelní deskou a zarážkou
  • Upevnění nosníku pomocí čelní desky se dvěma šrouby
  • Libovolná velikost zarážky a čelní desky
  • Posouzení:
   • Zatížení na nosník podle EN 1993-1-5, Kap. 6
   • Přenosu stabilizačního momentu šrouby a svary čelní desky
   • Zarážky
   • Svarů zarážky a koutových svarů
   • Přenos tahu do sloupu pomocí náhradního T-průřezu
 • RF-/JOINTS Steel - SIKLA | Základní vlastnosti

  • Navrhování spojů Sikla následujících typů:
   • Konzoly typu AK a TKO
   • Čelní desky typů STA, WBD a WD
  • Interakce vnitřních sil
  • Zohlednění excentricit
  • Stanovování nelineárních konstant tuhosti
  • Automatická kontrola geometrie spoje
  • Kontrola průřezů připojených nosníků
  • Dokumentace existujících zatížení a srovnání s únosností zatížení
  • Výsledky využití jednotlivých spojů
  • Automatické stanovení rozhodujících vnitřních sil pro několik zatěžovacích stavů a bodů spojů
 • RF-/JOINTS Steel - SIKLA | Posouzení a výsledky

  Existující zatížení je porovnáno s únosnostmi zatížení uloženými v databázi. Program také vypočítá interakci vnitřních sil M, N a Q.

  Po výpočtu jsou všechny výsledky zobrazeny v přehledně uspořádaném okně modulu, seřazeny například po zatěžovacích stavech nebo uzlech.

  Spoje mohou být zobrazeny graficky v přídavném modulu nebo v hlavním programu RFEM/RSTAB. Kromě vstupních údajů a výsledků jsou v tabulkách uvedeny i podrobnosti posouzení a je možné přidat kterýkoliv obrázek do tiskového protokolu. Tím je zajištěna srozumitelná a přehledná dokumentace.

 • RF-/JOINTS Steel - SIKLA | Vstupní data

  Po otevření přídavného modulu je potřeba vybrat typ spoje (čelní deska nebo konzola). Jednotlivé uzly je možno vybrat graficky z modelu v programu RFEM/RSTAB.

  Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - SIKLA kontroluje průřez a materiál připojených prutů. Dále umožňuje modelování a navrhování konstrukčně podobných spojů na několika místech konstrukce.

1 - 10 z 26

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„ Podle mého názoru je software tak výkonný a všestranný, že uživatelé ocení výkon, jakmile se program řádně naučili.

Skvělé funkce

„Používám programy společnosti Dlubal Software již asi rok a stále mě příjemně překvapuje množství funkcí, které nabízejí. Především pak schopnost těchto programů zvládat i neobvyklé úlohy a posouzení. Programy Dlubal Software přesně odpovídají požadavkům, které vyplývají z mojí každodenní práce.“

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.