Licenční podmínky servisní smlouvy

Servisní smlouva

Servisní smlouvy

Servisní smlouva zajišťuje aktuální verze Vašich programů společnosti Dlubal Software. Získáte pravidelné aktualizace a přednost při poskytování služeb hotline prostřednictvím faxu nebo e-mailu.

Servisní smlouva Pro garantuje navíc telefonickou podporu a případně i online podporu formou videokonference.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

... Vám umožní získat řadu výhod

Servisní smlouvy společnosti Dlubal Software obsahují následující licenční podmínky:

 1. Jednotlivé servisní smlouvy

  Jednotlivé servisní smlouvy jsou zapotřebí zvlášť pro programové rodiny RSTAB, RFEM a RX-TIMBER a samostatné programy SHAPE-THIN, SHAPE-MASSIVE, CRANEWAY a PLATE-BUCKLING. Je-li servisní smlouva uzavřena pro RSTAB nebo RFEM, zahrnuje také samostatné programy. Programy se síťovou licencí vyžadují samostatnou servisní smlouvu pro každou pobočku.

 2. Základ pro výpočet ceny

  Servisní smlouvy se uzavírají pouze na celkový počet licencí hlavních programů (programové rodiny RSTAB, RFEM, RX-TIMBER) a samostatných programů. V případě následného dokoupení další licence hlavních nebo samostatných programů, pro něž již existuje servisní smlouva, vztahuje se tato smlouva automaticky také na nové licence.

 3. Doba platnosti

  Servisní smlouva platí jeden rok počínaje dnem uzavření smlouvy. Servisní smlouvy pro další licence, které jsou uzavřeny později, platí pouze na poměrnou část zbývajícího období. Poté jsou služby účtovány již v běžném ročním intervalu spolu se servisní smlouvou pro první licenci.

 4. Dodatečné úpravy smlouvy

  Smlouvu lze kdykoliv dodatečně upravit. Případné změny cen se provedou k následujícímu datu splatnosti.

 5. Přizpůsobení cen

  Společnost Dlubal Software s.r.o. si vyhrazuje právo na nezbytné úpravy cen.

 6. Ukončení smlouvy

  Kterákoli ze smluvních stran může vypovědět servisní smlouvu bez udání důvodu nejpozději jeden měsíc před vypršením aktuální servisní smlouvy. V opačném případě se servisní smlouva automaticky prodlužuje na další rok. Smlouva se uzavírá na minimální dobu jednoho roku.

 7. Dodatečná ustanovení

  Smluvní služby se vztahují na aktuálně používanou verzi a na předchozí verzi hlavního programu. Existují-li více než dva stupně upgradu mezi verzí, kterou zákazník aktuálně používá a verzí programu, která je v současnosti na trhu, nebo je-li předchozí verze hlavního programu nahrazena novou verzí po více než dvou letech, stávají se servisní smlouvy Basic a Pro automaticky běžnými servisními smlouvami s technickou podporou bez dodávání aktualizací.
  Roční ceny odpovídají cenám běžných servisních smluv.

 8. Klauzule o oddělitelnosti

  V případě úplné nebo částečné neplatnosti či právní neúčinnosti jednotlivých ustanovení této smlouvy zůstávají ostatní ustanovení smlouvy plně platná a právně účinná. Smluvní strany se dohodnou na nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení takovým platným ustanovením, které je přijatelné pro obě strany a nejblíže odpovídá hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim službám? Potřebujete poradit s výběrem vhodné servisní smlouvy?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz