Právní pokyny

Stav k 02/2019

 • Právní upozornění

Prohlášení o ochraně osobních údajů - Použití a podpora programů Dlubal Software

1

Účel

V rámci používání programů společnosti Dlubal Software mohou být zpracovávány osobní údaje, které jsou nezbytné pro zodpovězení dotazů k práci s programy, pro odstranění případných problémů v aktuálních nebo budoucích verzích anebo pro zapracování požadovaných funkcí do připravovaných verzí.

2

Právní základ zpracování osobních údajů

Právní základ zpracování osobních údajů tvoří článek 6, odst. 1, písm. b GDPR (plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů anebo provedení předsmluvních opatření na žádost subjektu údajů).

3

Autorizační soubor

Autorizační soubor obsahuje název firmy, resp. jméno uživatele a také adresu firmy, resp. adresu uživatele. Soubor Author.ini obsahuje specifické údaje o produktovém klíči a je nezbytný pro poskytnutí softwarových licencí. Uložený název firmy, příp. jméno uživatele se spolu s adresou také předem nastaví v tiskové hlavičce ve výstupním protokolu programu.

4

Shromažďování dat v historii, ve správci projektů a v údajích systému Windows

V historii souboru RSTAB nebo RFEM je uloženo celé uživatelské jméno v systému Windows.

V souboru RSTAB nebo RFEM jsou uloženy následující údaje, které lze zobrazit ve správci projektů:

 • Celé uživatelské jméno v systému Windows
 • Používaný modul
 • Datum vytvoření a úpravy
 • Doba zpracování
 • Číslo zákazníka

V případě instalace pluginu pro průzkumník Windows se v něm také zobrazí uživatelské jméno a datum vytvoření či úpravy souboru.

5

Shromažďování dat v systémových informacích systému Windows

Při použití funkce „Diagnóza systému“ lze pomocí nástroje MSInfo32 od společnosti Microsoft provést analýzu počítače a vygenerovat systémové informace. Tlačítkem „Systémové informace“ se vyvolají informace systému Windows a uloží do souboru.

Tento soubor obsahuje informace o hardwarových zdrojích, komponentách a softwarovém prostředí, které se vztahují ke konkrétnímu uživateli.

6

Zpracování údajů při technické podpoře a zajišťování kvality

Uživatelé programů společnosti Dlubal Software se na nás mohou obracet se svými dotazy a požadavky přes různé komunikační kanály: telefonicky/ faxem, e-mailem anebo prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách (zaslání individuálního dotazu/ navržení nové funkce programu nebo předložení vlastního nápadu/ nahlášení problému nebo chyby).

Pro vyřízení příslušné žádosti se údaje poskytnuté v souvislosti s daným požadavkem nejdříve zpracují v našem CRM systému.

Pokud je to pro zpracování požadavku nezbytné, zpracují se dále v naší vývojové databázi (NetGenium) následující údaje:

 • Údaje o uživateli
  • Název firmy
  • Číslo zákazníka
  • Jméno kontaktní osoby
  • V případě potřeby e-mailová adresa
 • Hardware
  • Operační systém
 • Software
  • Program
  • Verze
  • Popis problému
 • Soubory
  • Název souboru
  • Modely, snímky obrazovky
7

Předávání údajů a jejich příjemci

Tyto osobní údaje předáváme našim právně samostatným pobočkám ve společně využívaném CRM systému a ve vývojové databázi (NetGenium). Bližší informace o pobočkách společnosti Dlubal Software lze najít na této webové stránce:
https://www.dlubal.com/cs/spolecnost/pobocky-a-distributori/dlubal-software-pobocky

Dále poskytujeme přístup k těmto osobním údajům našemu dodavateli pracujícímu na vývoji softwaru ve společně využívané vývojové databázi (NetGenium).

V závislosti na příslušné zemi může být žádost uživatele předána také našim místním smluvním prodejcům, kteří jsou pověřeni jejím zpracováním.

Bližší informace o smluvních prodejcích společnosti Dlubal Software lze najít na této webové stránce:
https://www.dlubal.com/cs/spolecnost/pobocky-a-distributori/dlubal-software-distributori

8

Bezpečnost dat

Uvedené osobní údaje se přenášejí výhradně prostřednictvím šifrovaného HTTPS připojení anebo VPN spojení.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Pokud máte další dotazy k našim informacím o ochraně osobních údajů a zpracovávání vašich osobních údajů, můžete se také obrátit přímo na našeho interního referenta pro ochranu osobních údajů nebo nám poslat e-mail na adresu datenschutz@dlubal.com .

Naše pracovnice pro ochranu osobních údajů je k dispozici také v případě žádostí o informace, podnětů nebo stížností na ochranu osobních údajů.

+420 227 203 203