Právní pokyny

Prohlášení o ochraně osobních údajů - Použití a podpora programů Dlubal Software

 1. Účel

  V rámci používání programů společnosti Dlubal Software mohou být zpracovávány osobní údaje, které jsou nezbytné pro zodpovězení dotazů k práci s programy, pro odstranění případných problémů v aktuálních nebo budoucích verzích anebo pro zapracování požadovaných funkcí do připravovaných verzí.

 2. Právní základ zpracování osobních údajů

  Právní základ zpracování osobních údajů tvoří článek 6, odst. 1, písm. b GDPR (plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů anebo provedení předsmluvních opatření na žádost subjektu údajů).

 3. Autorizační soubor

  Autorizační soubor obsahuje název firmy, resp. jméno uživatele a také adresu firmy, resp. adresu uživatele. Soubor Author.ini obsahuje specifické údaje o produktovém klíči a je nezbytný pro poskytnutí softwarových licencí. Uložený název firmy, příp. jméno uživatele se spolu s adresou také předem nastaví v tiskové hlavičce ve výstupním protokolu programu.

 4. Shromažďování dat v historii, ve správci projektů a v údajích systému Windows

  V historii souboru RSTAB nebo RFEM je uloženo celé uživatelské jméno v systému Windows.

  V souboru RSTAB nebo RFEM jsou uloženy následující údaje, které lze zobrazit ve správci projektů:

  • Celé uživatelské jméno v systému Windows
  • Používaný modul
  • Datum vytvoření a úpravy
  • Doba zpracování
  • Číslo zákazníka

  V případě instalace pluginu pro průzkumník Windows se v něm také zobrazí uživatelské jméno a datum vytvoření či úpravy souboru.

 5. Shromažďování dat v systémových informacích systému Windows

  Při použití funkce „Diagnóza systému“ lze pomocí nástroje MSInfo32 od společnosti Microsoft provést analýzu počítače a vygenerovat systémové informace. Tlačítkem „Systémové informace“ se vyvolají informace systému Windows a uloží do souboru.

  Tento soubor obsahuje informace o hardwarových zdrojích, komponentách a softwarovém prostředí, které se vztahují ke konkrétnímu uživateli.

 6. Zpracování údajů při technické podpoře a zajišťování kvality

  Uživatelé programů společnosti Dlubal Software se na nás mohou obracet se svými dotazy a požadavky přes různé komunikační kanály: telefonicky/ faxem, e-mailem anebo prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách (zaslání individuálního dotazu/ navržení nové funkce programu nebo předložení vlastního nápadu/ nahlášení problému nebo chyby).

  Pro vyřízení příslušné žádosti se údaje poskytnuté v souvislosti s daným požadavkem nejdříve zpracují v našem CRM systému.

  Pokud je to pro zpracování požadavku nezbytné, zpracují se dále v naší vývojové databázi (NetGenium) následující údaje:

  • Údaje o uživateli
   • Název firmy
   • Číslo zákazníka
   • Jméno kontaktní osoby
   • V případě potřeby e-mailová adresa
  • Hardware
   • Operační systém
  • Software
   • Program
   • Verze
   • Popis problému
  • Soubory
   • Název souboru
   • Modely, snímky obrazovky
 7. Předávání údajů a jejich příjemci

  Tyto osobní údaje předáváme našim právně samostatným pobočkám ve společně využívaném CRM systému a ve vývojové databázi (NetGenium). Bližší informace o pobočkách společnosti Dlubal Software lze najít na této webové stránce:
  https://www.dlubal.com/cs/spolecnost/pobocky-a-distributori/dlubal-software-pobocky

  Dále poskytujeme přístup k těmto osobním údajům našemu dodavateli pracujícímu na vývoji softwaru ve společně využívané vývojové databázi (NetGenium).

  V závislosti na příslušné zemi může být žádost uživatele předána také našim místním smluvním prodejcům, kteří jsou pověřeni jejím zpracováním.

  Bližší informace o smluvních prodejcích společnosti Dlubal Software lze najít na této webové stránce:
  https://www.dlubal.com/cs/spolecnost/pobocky-a-distributori/dlubal-software-distributori

 8. Bezpečnost dat

  Uvedené osobní údaje se přenášejí výhradně prostřednictvím šifrovaného HTTPS připojení anebo VPN spojení.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů a zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na firemního pověřence nebo napsat e-mail na data-protection@dlubal.com.

Náš firemní pověřenec bude také k dispozici, pokud budete požadovat informace, návrhy, nebo pokud máte nějaké stížnosti.

+420 227 203 203