Právní poučení

Stav k: 2023

  • Právní upozornění

Právní poučení

1

Dlubal Software s.r.o.
Dipl.-Ing. Jiří Dlubal (jednatel)
Anglická 28
120 00 Praha
Česká republika
 
Telefon: +420 227 203 203
Fax: +420 227 203 204
 
E-mail: [email protected]
 
Spisová značka: C 23517 vedená u Městského soudu v Praze
 
Identifikační číslo 49685686
podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
 
Odpovědná osoba:
Jiří Dlubal
2

Obsah online nabídky

Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky ve vztahu k poskytovateli, které se vztahují k majetkové nebo nemajetkové škodě způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací, jsou obecně vyloučeny, pokud nelze prokázat, že poskytovatel jednal úmyslně nebo hrubě nedbalostně.

Veškeré nabídky jsou nezávazné. Poskytovatel nabídky si výslovně vyhrazuje právo bez zvláštního oznámení měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku anebo dočasně či s konečnou platností pozastavit její zveřejnění.
3

Odkazy a linky

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky („linky“), které leží mimo oblast odpovědnosti poskytovatele nabídky, by bylo možné uplatnit povinnost záruky podle §5 odst.2 německého zákona o telekomunikačních službách (TDG) pouze v tom případě, pokud by poskytovatel nabídky o daném obsahu věděl a bylo by pro něj technicky možné a proveditelné v případě nezákonnosti tohoto obsahu zabránit v jeho užívání.

Naše společnost proto výslovně prohlašuje, že v době nastavení odkazů nebyl na odkazovaných stránkách žádný rozpoznatelný ilegální obsah. Naše společnost nemá žádný vliv na aktuální ani budoucí podobu a obsah odkazovaných / propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech stránkách, na které odkazuje a které byly po nastavení odkazů změněny.

Toto ustanovení platí pro všechny odkazy a linky nastavené v rámci vlastní internetové nabídky jakož i pro cizí příspěvky v eventuálních knihách hostů, diskusních fórech a mailing listech zřízených naší společností. Za nelegálnost, chybnost nebo neúplnost obsahu a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takto nabízených informací ručí výhradně provozovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoli ten, jehož odkaz na tuto zveřejněnou stránku pouze odkazuje.

4

Autorské právo a právo na ochranu značky

Snahou naší společnosti je, aby ve všech publikacích byla dodržena autorská práva obrázků, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, aby používala pouze ve vlastní režii vyhotovené obrázky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo aby používala volně dostupné obrázky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, k nimž není potřeba získat licenci.

Veškeré obchodní a firemní značky uvedené v rámci internetové nabídky a případně chráněné třetí stranou podléhají bez omezení aktuálně platnému právu na ochranu značky a vlastnickému právu příslušných zapsaných vlastníků. Na základě pouhého uvedení samotného nelze dospět k závěru, že obchodní značka není chráněna právy třetí strany.

5

Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je součástí internetové nabídky, ze které se odkazuje na tuto stránku. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neměly, již neměly nebo částečně neměly být v souladu s platným právním stavem, zůstávají obsah a platnost ostatních částí tohoto dokumentu nedotčeny.
6

Řešení sporů online

Evropská komise nabízí od 15.02.2016 interaktivní webovou stránku pro urovnání sporu online (platforma ODR). Platforma ODR slouží jako centrální místo vstupu pro spotřebitele a obchodníky, kteří chtějí řešit spory vzniklé v souvislosti s transakcemi uzavřenými přes internet mimosoudně. Platforma ODR je dostupná na této adrese: http://ec.europe.eu/consumers/odr/.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Pokud máte další dotazy k našim informacím o ochraně osobních údajů a zpracovávání vašich osobních údajů, můžete se také obrátit přímo na našeho interního referenta pro ochranu osobních údajů nebo nám poslat e-mail na adresu [email protected] .

Naše pracovnice pro ochranu osobních údajů je k dispozici také v případě žádostí o informace, podnětů nebo stížností na ochranu osobních údajů.

+420 227 203 203