Geotechnická analýza | RFEM 6

Popis produktu

  • Přídavný modul kategorie "Ostatní"

Vytvoření 3D modelu základové půdy a jeho analýza

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Addon Geotechnická analýza v programu RFEM vytvoří na základě charakteristik zemních sond těleso pro analyzované podloží. Realistické stanovení základových poměrů významně ovlivňuje kvalitu statického výpočtu budov.


1

Funkce

  • Realistické znázornění interakce konstrukce s podložím
  • Realistické znázornění vzájemných vlivů konstrukčních prvků základu
  • Rozšiřitelná databáze parametrů zemin
  • Zohlednění několika vzorků půdy (sond) v různých místech i mimo budovu
  • Stanovení sedání a průběhy napětí s jejich grafickým a tabulkovým zobrazením
2

Postup

Půdní vrstvy se u zemních sond zadávají v přehledném dialogu. Příslušné grafické zobrazení podporuje srozumitelnost a usnadňuje kontrolu vstupu.

Uživatel má k dispozici rozšiřitelnou databázi vlastností půdních materiálů. Pro realistické modelování chování půdního materiálu jsou k dispozici Mohrův-Coulombův model a model zpevnění zeminy.

Definovat lze libovolný počet zemních sond a půdních vrstev. Podloží se generuje ze všech zadaných zemních sond prostřednictvím 3D těles. Přiřazení ke konstrukci se provádí pomocí souřadnic.

Výpočet tělesa podloží probíhá nelineární iterační metodou. Vypočítaná napětí a sedání se zobrazí graficky a v tabulkách.

Cena

Cena
1 120,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.