Modální analýza | RFEM 6 / RSTAB 9

Popis produktu

 • Časový diagram

Analýza vlastního kmitání

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Addon Modální analýza umožňuje rychle a snadno analyzovat vlastní frekvence a vlastní tvary prutových, plošných a objemových modelů.

Všechny potřebné vstupní hodnoty se převezmou z programu RFEM/RSTAB. K dispozici jsou výkonné řešiče vlastních čísel (např. Lanczos, iterace podprostoru atd.), které umožňují stanovit až 9 999 vlastních čísel.


1

Funkce

 • Automatické zohlednění hmoty od vlastní tíhy
 • Přímý import hmot ze zatěžovacích stavů nebo kombinací zatížení
 • Možnost zadat přídavné hmoty (na uzlech, liniích, prutech, plochách a dále setrvačné hmoty) přímo v zatěžovacích stavech
 • Možnost zanedbání hmot (např. hmoty základů)
 • Kombinace hmot v různých zatěžovacích stavech a kombinacích zatížení
 • Přednastavené kombinační součinitele pro různé normy (EC 8, SIA 261, ASCE 7 atd.)
 • Možnost importu z počátečních stavů (např. pro zohlednění předpětí a imperfekce)
 • Změna konstrukce
 • Možnost zohlednit neúčinné podpory nebo pruty/plochy/tělesa
 • Možnost zadat více modálních analýz (např. s cílem analyzovat různé hmoty nebo změny tuhostí)
 • Výběr typu matice hmotnosti (diagonální, konzistentní, jednotková matice) včetně uživatelsky definovaných translačních a rotačních stupňů volnosti
 • Metody stanovení počtu vlastních tvarů (uživatelské zadání, automaticky - pro dosažení faktorů účinných modálních hmot, automaticky - pro dosažení maximální vlastní frekvence - k dispozici pouze v programu RSTAB)
 • Stanovení vlastních tvarů a hmot v uzlech nebo bodech sítě prvků
 • Výsledky vlastních čísel, úhlových frekvencí, vlastních frekvencí a period
 • Zobrazení výsledných modálních hmot, účinných modálních hmot, součinitelů modálních hmot a podílových součinitelů
 • Tabulkové a grafické zobrazení hmot v bodech sítě
 • Zobrazení a animace vlastních tvarů
 • Různé možnosti úprav vlastních tvarů
 • Dokumentace číselných a grafických výsledků v tiskovém protokolu
2

Vstupní data

V nastavení pro modální analýzu je třeba zadat všechny údaje potřebné pro stanovení vlastních frekvencí, jako jsou například údaje o hmotách a řešič vlastních čísel.

Add-on Modální analýza stanovuje nejmenší vlastní čísla konstrukce. Počet vlastních čísel lze zadat nebo stanovit automaticky tak, aby bylo dosaženo buď faktorů účinných modálních hmot, nebo maximálních vlastních frekvencí. Hmoty se importují přímo ze zatěžovacích stavů nebo kombinací zatížení (s možností zohlednit plné zatížení, složky zatížení v globálním směru Z nebo pouze složku zatížení ve směru gravitace).

Přídavné hmoty lze ručně definovat na uzlech, liniích, prutech nebo plochách. Dále lze matici tuhosti ovlivnit tím, že jsou ze zatěžovacího stavu nebo z kombinace zatížení importovány normálové síly nebo úpravy tuhosti.

3

Výpočet

V programu RFEM jsou k dispozici tři výkonné řešiče vlastních čísel:

 • Kořen charakteristického polynomu
 • Lanczosova metoda
 • Iterace podprostoru

V programu RSTAB jsou k dispozici dva řešiče vlastních čísel:
 • Iterace podprostoru
 • Inverzní silová metoda s posunem (Shifted inverse iteration)

Výběr řešiče vlastních čísel závisí především na velikosti modelu.
4

Výsledky

Po skončení výpočtu se zobrazí vlastní čísla, frekvence a periody. Tyto tabulky výsledků jsou součástí hlavního programu RFEM/RSTAB. Vlastní tvary konstrukce jsou uspořádány v tabulkách a mohou být zobrazeny graficky nebo jako animace.

Všechny tabulky výsledků a grafiky jsou součástí tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Tímto způsobem je zaručená přehledná dokumentace. Navíc je možné exportovat tabulky do MS Excel.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena

Cena
1 030,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.