Modální analýza pro RFEM 6 / RSTAB 9

Popis produktu

 • Časový diagram

Analýza vlastního kmitání

Přednastavená nabídka odkazů

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.


Analýza vlastních frekvencí a tvarů může být opravdu velmi snadná. Nevěříte? Pak se podívejte na addon Modální analýza trochu blíže. Umožňuje vám rychle a snadno analyzovat vlastní frekvence a vlastní tvary prutových, plošných a objemových modelů.

Všechny vstupní hodnoty, které potřebujete, se převezmou z programu RFEM/RSTAB. Výkonné řešiče vlastních čísel (např. Lanczos, iterace podprostoru atd.) již máte k dispozici. Pomocí nich můžete stanovit až 9 999 vlastních čísel.


1

Funkce

 • Automatické zohlednění hmoty od vlastní tíhy
 • Přímý import hmot ze zatěžovacích stavů nebo kombinací zatížení
 • Možnost zadat přídavné hmoty (na uzlech, liniích, prutech, plochách a dále setrvačné hmoty) přímo v zatěžovacích stavech
 • Možnost zanedbání hmot (např. hmoty základů)
 • Kombinace hmot v různých zatěžovacích stavech a kombinacích zatížení
 • Přednastavené kombinační součinitele pro různé normy (EC 8, SIA 261, ASCE 7 atd.)
 • Možnost importu z počátečních stavů (např. pro zohlednění předpětí a imperfekce)
 • Změna konstrukce
 • Možnost zohlednit neúčinné podpory nebo pruty/plochy/tělesa
 • Možnost zadat více modálních analýz (např. s cílem analyzovat různé hmoty nebo změny tuhostí)
 • Výběr typu matice hmotnosti (diagonální, konzistentní, jednotková matice) včetně uživatelsky definovaných translačních a rotačních stupňů volnosti
 • Metody stanovení počtu vlastních tvarů (uživatelské zadání, automaticky - pro dosažení faktorů účinných modálních hmot, automaticky - pro dosažení maximální vlastní frekvence - k dispozici pouze v programu RSTAB)
 • Stanovení vlastních tvarů a hmot v uzlech nebo bodech sítě prvků
 • Výsledky vlastních čísel, úhlových frekvencí, vlastních frekvencí a period
 • Zobrazení výsledných modálních hmot, účinných modálních hmot, součinitelů modálních hmot a podílových součinitelů
 • Tabulkové a grafické zobrazení hmot v bodech sítě
 • Zobrazení a animace vlastních tvarů
 • Různé možnosti úprav vlastních tvarů
 • Dokumentace číselných a grafických výsledků v tiskovém protokolu
2

Vstupní údaje

V nastavení pro modální analýzu musíte zadat všechny údaje, které jsou nutné pro stanovení vlastních frekvencí. Patří sem například například údaje o hmotách a řešič vlastních čísel.

Add-on Modální analýza stanovuje nejmenší vlastní čísla konstrukce. Buď upravíte počet vlastních čísel sami, nebo se stanoví automaticky. Tím byste měli dosáhnout buď faktorů účinných modálních hmot, nebo maximálních vlastních frekvencí. Hmoty se importují přímo ze zatěžovacích stavů nebo kombinací zatížení. Máte možnost zohlednit plné zatížení, složky zatížení v globálním směru Z nebo pouze složku zatížení ve směru gravitace.

Přídavné hmoty můžete ručně definovat na uzlech, liniích, prutech nebo plochách. Dále můžete matici tuhosti ovlivnit tím, že ze zatěžovacího stavu nebo z kombinace zatížení importujete normálové síly nebo úpravy tuhosti.

3

Výpočet

V programu RFEM máte dispozici tyto tři výkonné řešiče vlastních čísel:

 • Kořen charakteristického polynomu
 • Lanczosova metoda
 • Iterace podprostoru

RSTAB oproti tomu nabízí tyto dva řešiče vlastních čísel:
 • Iterace podprostoru
 • Inverzní iterace s posunem (Shifted inverse iteration)

Volba řešiče vlastních čísel závisí především na velikosti vašeho modelu.
4

Výsledky

Jakmile program ukončí výpočet, zobrazí se vám v seznamu vlastní čísla, frekvence a periody. Tyto tabulky výsledků jsou součástí hlavního programu RFEM/RSTAB. Všechny vlastní tvary konstrukce najdete uspořádány v tabulce a máte dále možnost je zobrazit graficky nebo jako animaci.

Všechny tabulky výsledků a grafiky jsou součástí tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Budete tak mít zaručenou přehledně uspořádanou dokumentaci. Navíc můžete tabulky exportovat do aplikace MS Excel.

Výhody pro vás

Modální analýza

 • Automatická kombinace hmot podle nastavené normy (EC 8, SIA 261, ASCE 7, ...)
 • Možnost zanedbání hmot (např. hmoty základů)
 • Možnost importu z počátečních stavů (např. pro zohlednění předpětí a imperfekcí)
 • Možnost zadat více modálních analýz (např. s cílem analyzovat různé hmoty nebo změny tuhostí)
 • Výsledky vlastních čísel, úhlových frekvencí, vlastních frekvencí a period, modálních hmot a součinitelů účinných modálních hmot
 • Tabulkové a grafické zobrazení hmot v bodech sítě

Manuál pro Dynamickou analýzu pro RFEM 6 / RSTAB 9

Manuály

Cena

Cena
1 250,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

Úvod do nového addonu Analýza posunu

Úvod do nového addonu Pushover analýza

Webinář 15. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 29. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 30. března 2023 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 23. listopadu 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 21. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 9. června 2022 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 10. března 2022 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 22. prosince 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 23. září 2021 8:30 - 12:30 CEST

RSTAB 9

Speciální řešení

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO). Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 6
Budova z křížem lepeného dřeva (CLT)

Posouzení

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje uživateli zadávat vícevrstvé skladby ploch. Výpočet lze provést se zohledněním smykového spřažení nebo bez něj.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RSTAB 9
Pushover analýza

Pushover Analysis for RSTAB 9

Dynamické analýzy

Zemětřesení mohou mít významný vliv na deformační chování budov. Pomocí pushover analýzy (metody postupného přitěžování) můžete analyzovat deformační chování budov a vystavit je účinku zemětřesení. V addonu Pushover tak můžete analyzovat dopady zemětřesení na Vaši konkrétní budovu a posoudit tak, zda budova zemětřesení odolá.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR