Modální analýza pro RFEM 6 / RSTAB 9

Popis produktu

 • Časový diagram

Analýza vlastního kmitání

Přednastavená nabídka odkazů

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.

Addon Modální analýza umožňuje rychle a snadno analyzovat vlastní frekvence a vlastní tvary prutových, plošných a objemových modelů.

Všechny potřebné vstupní hodnoty se převezmou z programu RFEM/RSTAB. K dispozici jsou výkonné řešiče vlastních čísel (např. Lanczos, iterace podprostoru atd.), které umožňují stanovit až 9 999 vlastních čísel.


1

Funkce

 • Automatické zohlednění hmoty od vlastní tíhy
 • Přímý import hmot ze zatěžovacích stavů nebo kombinací zatížení
 • Možnost zadat přídavné hmoty (na uzlech, liniích, prutech, plochách a dále setrvačné hmoty) přímo v zatěžovacích stavech
 • Možnost zanedbání hmot (např. hmoty základů)
 • Kombinace hmot v různých zatěžovacích stavech a kombinacích zatížení
 • Přednastavené kombinační součinitele pro různé normy (EC 8, SIA 261, ASCE 7 atd.)
 • Možnost importu z počátečních stavů (např. pro zohlednění předpětí a imperfekce)
 • Změna konstrukce
 • Možnost zohlednit neúčinné podpory nebo pruty/plochy/tělesa
 • Možnost zadat více modálních analýz (např. s cílem analyzovat různé hmoty nebo změny tuhostí)
 • Výběr typu matice hmotnosti (diagonální, konzistentní, jednotková matice) včetně uživatelsky definovaných translačních a rotačních stupňů volnosti
 • Metody stanovení počtu vlastních tvarů (uživatelské zadání, automaticky - pro dosažení faktorů účinných modálních hmot, automaticky - pro dosažení maximální vlastní frekvence - k dispozici pouze v programu RSTAB)
 • Stanovení vlastních tvarů a hmot v uzlech nebo bodech sítě prvků
 • Výsledky vlastních čísel, úhlových frekvencí, vlastních frekvencí a period
 • Zobrazení výsledných modálních hmot, účinných modálních hmot, součinitelů modálních hmot a podílových součinitelů
 • Tabulkové a grafické zobrazení hmot v bodech sítě
 • Zobrazení a animace vlastních tvarů
 • Různé možnosti úprav vlastních tvarů
 • Dokumentace číselných a grafických výsledků v tiskovém protokolu
2

Vstupní data

V nastavení pro modální analýzu je třeba zadat všechny údaje potřebné pro stanovení vlastních frekvencí, jako jsou například údaje o hmotách a řešič vlastních čísel.

Add-on Modální analýza stanovuje nejmenší vlastní čísla konstrukce. Počet vlastních čísel lze zadat nebo stanovit automaticky tak, aby bylo dosaženo buď faktorů účinných modálních hmot, nebo maximálních vlastních frekvencí. Hmoty se importují přímo ze zatěžovacích stavů nebo kombinací zatížení (s možností zohlednit plné zatížení, složky zatížení v globálním směru Z nebo pouze složku zatížení ve směru gravitace).

Přídavné hmoty lze ručně definovat na uzlech, liniích, prutech nebo plochách. Dále lze matici tuhosti ovlivnit tím, že jsou ze zatěžovacího stavu nebo z kombinace zatížení importovány normálové síly nebo úpravy tuhosti.

3

Výpočet

V programu RFEM jsou k dispozici tři výkonné řešiče vlastních čísel:

 • Kořen charakteristického polynomu
 • Lanczosova metoda
 • Iterace podprostoru

V programu RSTAB jsou k dispozici dva řešiče vlastních čísel:
 • Iterace podprostoru
 • Inverzní silová metoda s posunem (Shifted inverse iteration)

Výběr řešiče vlastních čísel závisí především na velikosti modelu.
4

Výsledky

Po skončení výpočtu se zobrazí vlastní čísla, frekvence a periody. Tyto tabulky výsledků jsou součástí hlavního programu RFEM/RSTAB. Vlastní tvary konstrukce jsou uspořádány v tabulkách a mohou být zobrazeny graficky nebo jako animace.

Všechny tabulky výsledků a grafiky jsou součástí tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Tímto způsobem je zaručená přehledná dokumentace. Navíc je možné exportovat tabulky do MS Excel.

Výhody pro vás

Modální analýza

 • Automatická kombinace hmot podle nastavené normy (EC 8, SIA 261, ASCE 7, ...)
 • Možnost zanedbání hmot (např. hmoty základů)
 • Možnost importu z počátečních stavů (např. pro zohlednění předpětí a imperfekcí)
 • Možnost zadat více modálních analýz (např. s cílem analyzovat různé hmoty nebo změny tuhostí)
 • Výsledky vlastních čísel, úhlových frekvencí, vlastních frekvencí a period, modálních hmot a součinitelů účinných modálních hmot
 • Tabulkové a grafické zobrazení hmot v bodech sítě

Manuál pro Dynamickou analýzu pro RFEM 6 / RSTAB 9

Manuály

Cena

Cena
1 030,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 21. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 23. listopadu 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 9. června 2022 8:30 - 12:30 CEST

Analýza spektra odezvy v programu RFEM 6 podle ASCE 7-16

Analýza spektra odezvy v programu RFEM 6 podle ASCE 7-16

Webinář 5. května 2022 14:00 - 15:00 EDT

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 10. března 2022 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 22. prosince 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 23. září 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika konstrukcí a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 11. srpna 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika konstrukcí a posouzení zemětřesení podle EC 8

Online školení 2. června 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 20. května 2021 8:30 - 12:30 CEST

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Webinář 13. května 2021 14:00 - 15:00 EDT

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika | USA

Online školení 23. března 2021 13:00 - 16:00 EDT

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle EN 1995-1-1

Online školení 17. března 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika konstrukcí a posouzení zemětřesení podle EC 8

Online školení 24. února 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle EN 1995-1-1

Online školení 18. prosince 2020 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika konstrukcí a posouzení zemětřesení podle EC 8

Online školení 10. prosince 2020 8:30 - 12:30 CET

ASCE 7-16 Reakční spektrální analýza v programu RFEM

Webinář 22. května 2019 15:00 - 16:00

Nelineární časová analýza v programu RFEM

Nelineární časová analýza v programu RFEM

Webinář 8. května 2018 15:00 - 16:00 EDT

RSTAB 9
3D model odborné školy v programu RFEM (© Eggers Tragwerksplanung GmbH)

Speciální řešení

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO).
Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 6
Budova z křížem lepeného dřeva (CLT)

Posouzení

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje uživateli zadávat vícevrstvé skladby ploch.
Výpočet lze provést se zohledněním smykového spřažení nebo bez něj.

Cena za první licenci
1 120,00 USD