Analýza napětí-přetvoření pro RFEM 6 / RSTAB 9

Popis produktu

 • Ocelové konstrukce

Analýza napětí ploch a prutů

Přednastavená nabídka odkazů

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.


V addonu Analýza napětí-přetvoření můžete provést obecnou analýzu napětí. Program vám pomůže spočítat existující napětí a porovnat je s mezními napětími.

Při analýze napětí stanovíte maximální napětí těles, ploch a sad ploch (pouze RFEM) a prutů a sad prutů. Pro každý prut program zdokumentuje také rozhodující vnitřní síly. Kromě toho můžete automaticky optimalizovat průřezy nebo tloušťky s následným exportem upravených průřezů nebo tlouštěk ploch do programu RFEM/RSTAB.


1

Funkce

 • Obecné analýzy napětí
 • Automatické převzetí vnitřních sil z hlavního programu RFEM/RSTAB
 • Výsledky napětí, přetvoření, vůlí a využití graficky i číselně plně integrované v programu RFEM/RSTAB pro všechny komponenty
 • Uživatelské zadání mezního napětí
 • Souhrn podobných konstrukčních prvků pro posouzení
 • Široká škála možností nastavení grafických výstupů
 • Přehledné tabulky výsledků pro rychlý přehled po posouzení
 • Jednoduchá ověřitelnost výsledků díky kompletní dokumentaci metody výpočtu včetně všech vzorců
 • Vysoká produktivita díky minimálnímu požadovanému množství vstupních dat
 • Flexibilita na základě podrobného nastavení postupů a rozsahu výpočtu
 • Zobrazení šedé oblasti pro nedůležité rozsahy hodnot (k funkci produktu)
2

Funkce pro posouzení prutů

 • Optimalizace průřezu
 • Možnost importu optimalizovaných průřezů do programu RFEM/RSTAB
 • Posouzení libovolného tenkostěnného průřezu z RSECTION
 • Zobrazení průběhu napětí na průřezu
 • Stanovení normálových, smykových a srovnávacích napětí
 • Složky napětí pro jednotlivé druhy vnitřních sil prutu
 • Detailní výsledky napětí ve všech napěťových bodech
 • Stanovení největšího Δσ pro každý napěťový bod (např. pro posouzení únavy)
 • Barevné zobrazení napětí a využití pro rychlý přehled o kritických nebo předimenzovaných oblastech
 • Výkazy materiálu
3

Funkce pro posouzení ploch a těles

 • Určení hlavních a základních napětí, membránových a smykových napětí a také srovnávacích napětí a srovnávacích membránových napětí
 • Analýza napětí téměř libovolně tvarovaných konstrukčních dílců
 • Srovnávací napětí podle různých hypotéz:
  • Energetická hypotéza (von Mises)
  • Hypotéza max. smykového napětí (Tresca)
  • Hypotéza max. hlavního napětí (Rankine)
  • Hypotéza maximálních poměrných deformací (Bach, St. Venant)
 • Možnost optimalizace tloušťky ploch a převzetí údajů do programu RFEM
 • Zobrazení výsledků přetvoření
 • Diferencované výsledky jednotlivých složek napětí a využití napětí v tabulkách výsledků a v grafice
 • Funkce pro filtrování těles, ploch, linií a uzlů v tabulkách
 • Příčná smyková napětí podle Mindlina, Kirchhoffa nebo uživatelem zadaných údajů
 • Vyhodnocení napětí pro svary na liniích spojů mezi plochami  (k funkci produktu)
4

Výsledky

Jakmile je posouzení dokončené, zobrazí program jasné výsledky. Program vám zobrazí maximální napětí a využití přehledně seřazená podle průřezů, prutů/ploch, těles, sad prutů, míst x atd. Kromě výsledků v tabulkách vám addon vždy zobrazí odpovídající grafické znázornění průřezů s napěťovými body, průběhem napětí a hodnotami. Stupeň využití můžete vztáhnout k libovolnému druhu napětí. Právě zvolené místo máte vyznačeno na RFEM/RSTAB modelu.

Kromě tabulkového vyhodnocení vám program nabízí ještě více. Napětí a využití můžete zkontrolovat také graficky na RFEM/RSTAB modelu. Přiřazenou stupnici barev a hodnot přitom můžete upravovat.

Zobrazení průběhu výsledků na prutu nebo sadě prutů vám umožňuje cílené vyhodnocení. U každého posuzovaného místa můžete překontrolovat průřezové charakteristiky a složky napětí v každém napěťovém bodě. Nakonec máme možnost vytisknout příslušné grafické znázornění napětí se všemi detaily.

Výhody

RFEM

 • Nezávislý na normách, protože je založen na fyzikálních principech
 • Minimální požadavky na vstupy
 • Posouzení všech prvků programu RSTAB/RFEM (prutů, ploch, těles, liniových svarů)
 • V kombinaci s addonem Nelineární chování materiálu lze porovnat plastické přetvoření s mezním přetvořením

Manuál pro Analýzu napětí-přetvoření

Manuály

Cena

Cena
1 150,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

RSTAB 9

Speciální řešení

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO). Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 9
Pushover analýza

Dynamické analýzy

Zemětřesení mohou mít významný vliv na deformační chování budov. Pomocí pushover analýzy (metody postupného přitěžování) můžete analyzovat deformační chování budov a vystavit je účinku zemětřesení. V addonu Pushover tak můžete analyzovat dopady zemětřesení na Vaši konkrétní budovu a posoudit tak, zda budova zemětřesení odolá.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 6
Budova z křížem lepeného dřeva (CLT)

Posouzení

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje uživateli zadávat vícevrstvé skladby ploch. Výpočet lze provést se zohledněním smykového spřažení nebo bez něj.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RSTAB 9

Time History Analysis for RSTAB 9

Dynamické analýzy

Cena za první licenci
1 450,00 EUR