Posouzení dřevěných konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9

Popis produktu

Únosnost a stabilita

Přednastavená nabídka odkazů

Opravdu skvělý software

„Při této příležitosti vám a vašemu týmu děkuji za opravdu skvělý software. I po všech těch společných letech vidíme znovu každý den, co váš produkt dokáže, a opravdu nás baví ho používat!

Na další společné časy!“

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí umožňuje posouzení únosnosti průřezu a stability dřevěných prutových konstrukcí v mezním stavu únosnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM a RSTAB.

1

Základní funkce

 • Velký výběr průřezů, jako jsou obdélníkové, čtvercové, kruhové, T-průřezy, složené průřezy atd. (vhodnost pro posouzení závisí na zvolené normě)
 • Posouzení prutů s náběhy a zakřivených prutů (metoda posouzení v závislosti na normě)
 • Úprava základní součinitelů posouzení a parametrů normy možná
 • Flexibilita na základě podrobného nastavení postupů a rozsahu výpočtu
 • Rychlý a přehledný výstup výsledků, který umožňuje snadno vyhodnotit výsledky ihned po skončení výpočtu
 • Detailní výstup výsledků posouzení a základních vzorců (názorná a ověřitelná cesta k výsledkům)
 • Číselné výsledky přehledně uspořádané v tabulkách s možností grafického znázornění výsledků na konstrukci
 • Integrace výsledků do tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB
2

Základní funkce pro únosnost průřezu

 • Posouzení na tah, tlak, ohyb, smyk, kroucení a kombinované vnitřní síly
 • Zohlednění zářezu
 • Posouzení tlaku na podpoře pro vnitřní a koncové podpory
 • Posouzení zakřivených prutů a sad prutů
 • Zohlednění vyšších pevností u spojených podobných prvků se stejnou malou příčnou vzdáleností (součinitel ksys podle EN 1995-1-1, 6.6 (1)-(3))
3

Základní funkce pro posouzení stability

 • Posouzení stability pro rovinný vzpěr, vzpěr zkroucením a prostorový vzpěr v tlaku
 • Grafické zadávání a kontrola definovaných uzlových podpor a vzpěrných délek pro posouzení stability
 • Stanovení náhradních délek prutů s náběhem
 • Zohlednění polohy postranních podpěr proti klopení
 • Posouzení na klopení konstrukčních prvků namáhaných momentem
  • v závislosti na normě možný výběr mezi uživatelským zadáním Mcr, analytickou metodou z normy a použitím interního řešiče vlastních čísel
  • Zohlednění smykového pole a torzního uložení při použití řešiče vlastních čísel
  • Grafické zobrazení vlastního tvaru při použití řešiče vlastních čísel
 • Posouzení stability konstrukčních prvků s kombinovaným namáháním v tlaku a ohybu v závislosti na návrhové normě
 • Srozumitelný výpočet všech potřebných součinitelů, jako jsou součinitele rozdělení momentu nebo interakční součinitele
 • Alternativně zohlednění všech účinků pro posouzení stability již při stanovení vnitřních sil v programu RFEM/RSTAB (účinky druhého řádu, imperfekce, redukce tuhosti, případně v kombinaci s addonem Vázané kroucení (7 stupňů volnosti))
4

Vstupní data

Zadání systému a výpočet vnitřních sil probíhá v programech RFEM a RSTAB. K dispozici jsou rozsáhlé databáze materiálů a průřezů.

Posouzení dřevěných konstrukcí je plně integrováno do hlavních programů a automaticky používá konstrukci a dostupné výsledky výpočtu. Další položky pro posouzení dřevěných konstrukcí, jako například vzpěrné délky, redukce průřezu nebo parametry posouzení, jsou přiřazeny posuzovaným objektům. Na mnoha místech programu lze použít funkci [Vybrat] pro grafický výběr.

5

Výsledky

Po skončení posouzení se provedená posouzení zobrazí v tabulce. Všechny detaily výsledků lze zobrazit a pomocí přehledně uspořádaných vzorců zkontrolovat.

Posouzení se provedou na všech rozhodujících místech prutů a zobrazí se graficky jako průběh výsledků. Kromě toho jsou ve výsledcích k dispozici další podrobné grafiky, jako například průběh napětí na průřezu nebo rozhodující vlastní tvar.

Všechny vstupní a výstupní údaje jsou součástí tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Navíc je k dispozici možnost podrobného nastavení obsahu protokolu a rozsahu výstupních dat pro jednotlivá posouzení.

Výhody pro vás

Posouzení dřevěných konstrukcí

 • Posouzení tlaku na podpoře
 • Zohlednění zářezů
 • Posouzení zvláštních tvarů, jako jsou zakřivené pruty a pruty s náběhy, včetně stability
 • Volitelný výpočet stability pomocí analýzy vlastních čísel, který je plně integrován do posouzení (výpočet Mcr)
 • Zohlednění pevnosti systému pomocí ksys
 • Všechna posouzení lze zkontrolovat pomocí přehledných vzorců
 • Konzoly pro ztužení proti vzpěru a klopení lze pro posouzení požární odolnosti i pro průběh opačného momentu např. pro vítr odspodu definovat odlišně
 • Lze kombinovat s addonem Vázané kroucení (7 stupňů volnosti)

Manuál pro Posouzení dřevěných konstrukcí pro RFEM 6

Manuály

Cena

Cena
1 660,00 USD

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

RSTAB 9
3D model odborné školy v programu RFEM (© Eggers Tragwerksplanung GmbH)

Speciální řešení

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO).
Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 6
Budova z křížem lepeného dřeva (CLT)

Posouzení

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje uživateli zadávat vícevrstvé skladby ploch.
Výpočet lze provést se zohledněním smykového spřažení nebo bez něj.

Cena za první licenci
1 120,00 USD