Posouzení hliníkových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9

Popis produktu

 • Standard

Únosnost a stabilita

Přednastavená nabídka odkazů

Opravdu skvělý software

„Při této příležitosti vám a vašemu týmu děkuji za opravdu skvělý software. I po všech těch společných letech vidíme znovu každý den, co váš produkt dokáže, a opravdu nás baví ho používat!

Na další společné časy!“

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.


Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Pracujete s hliníkem? Pak doporučujeme addon Posouzení hliníkových konstrukcí. Umožňuje vám provést posouzení únosnosti průřezu a stability hliníkových prutových konstrukcí v mezním stavu únosnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí MKP programu RFEM a programu pro prutové konstrukce RSTAB. Zůstane tak zachována přehlednost, jak ji znáte z programů RFEM/RSTAB.

1

Únosnost a stabilita | Základní funkce

 • Velký výběr dostupných profilů, jako jsou válcované I-profily, U-profily, T-profily, úhelníky, obdélníkové a kruhové duté profily, kulaté tyče, symetrické a nesymetrické, parametrické I-, T-profily a úhelníky, složené průřezy (vhodnost pro posouzení v závislosti na vybrané normě)
 • Posouzení možné pro obecné průřezy z programu RSECTION (v závislosti na typech posouzení pro zvolenou normu), například posouzení srovnávacího napětí
 • Posouzení prutů s náběhy (metoda posouzení v závislosti na normě)
 • Úprava základní součinitelů posouzení a parametrů normy možná
 • Flexibilita na základě podrobného nastavení postupů a rozsahu výpočtu
 • Rychlý a přehledný výstup výsledků, který umožňuje snadno vyhodnotit výsledky ihned po skončení výpočtu
 • Detailní výstup výsledků posouzení a základních vzorců (názorná a ověřitelná cesta k výsledkům)
 • Číselné výsledky přehledně uspořádané v tabulkách s možností grafického znázornění výsledků na konstrukci
 • Integrace výsledků do tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB
2

Únosnost průřezu

 • Posouzení na tah, tlak, ohyb, smyk, kroucení a kombinované vnitřní síly
 • Posouzení na tah se zohledněním redukované průřezové plochy (např. oslabení otvory)
 • Automatická klasifikace průřezů pro posouzení lokálního boulení
 • Vnitřní síly z výpočtu s Vázaným kroucením (7 stupňů volnosti) jsou zohledněny v posouzení srovnávacího napětí (v současnosti není pro návrhovou normu ADM 2020 k dispozici).
 • Posouzení průřezů třídy 4 s účinnými průřezovými charakteristikami podle EN 1999-1-1 (pro průřezy z RSECTION je třeba mít licence k programům RSECTION a Účinné průřezy)
 • Možnost posouzení boulení se zohledněním příčných výztuh
3

Únosnost a stabilita | Posouzení stability

 • Posouzení stability pro rovinný vzpěr, vzpěr zkroucením a prostorový vzpěr v tlaku
 • Posouzení na klopení konstrukčních prvků namáhaných momentem
 • Vzpěrné délky lze převzít z výpočtu provedeného v addonu Stabilita konstrukce
 • Grafické zadávání a kontrola definovaných uzlových podpor a vzpěrných délek pro posouzení stability
 • v závislosti na normě možný výběr mezi uživatelským zadáním Mcr, analytickou metodou z normy a použitím interního řešiče vlastních čísel
 • Zohlednění smykového pole a torzního uložení při použití řešiče vlastních čísel
 • Grafické zobrazení vlastního tvaru při použití řešiče vlastních čísel
 • Posouzení stability konstrukčních prvků s kombinovaným namáháním v tlaku a ohybu v závislosti na návrhové normě
 • Srozumitelný výpočet všech potřebných součinitelů jako jsou interakční součinitele
 • Alternativně zohlednění všech účinků pro posouzení stability již při stanovení vnitřních sil v programu RFEM/RSTAB (účinky druhého řádu, imperfekce, redukce tuhosti, případně v kombinaci s addonem Vázané kroucení (7 stupňů volnosti).
4

Únosnost a stabilita | Vstupní údaje

Jako obvykle zadejte v programech RFEM a RSTAB systém a spočítejte vnitřní síly. Přitom máte neomezený přístup k rozsáhlé databázi materiálů a průřezů. Věděli jste, že pomocí programu RSECTION lze vytvářet obecné průřezy? Ušetříte si tím spoustu práce.

Nebojte se dalších oken a chaosu při zadávání! Posouzení hliníkových konstrukcí je totiž plně integrováno do hlavních programů a automaticky používá konstrukci a dostupné výsledky výpočtu. Další položky pro posouzení hliníkových konstrukcí, jako například vzpěrné délky, redukce průřezu nebo parametry posouzení, můžete přiřadit přímo posuzovaným objektům. Pro grafický výběr je na mnoha místech programu nejlepší použít funkci [Vybrat] - jednoduše a efektivně.

5

Únosnost a stabilita | Výsledky

Bylo vaše posouzení úspěšné? Velmi dobře, nyní přichází ta příjemnější část. Program vám provedená posouzení zobrazí v tabulce. Všechny detaily výsledků si tam můžete nechat zobrazit podrobně. S pomocí přehledných vzorců posouzení budete výsledkům bez problémů rozumět. Programy Dlubal nejsou žádná černá skříňka.

Posouzení se provedou na všech rozhodujících místech prutů a zobrazí se vám graficky jako průběh výsledků. Ve výstupu výsledků nejdete další podrobné grafiky. K nim patří například průběh napětí na průřezu nebo rozhodující vlastní tvar.

Všechny vstupní a výstupní údaje jsou součástí tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Pro jednotlivá posouzení lze cíleně zvolit obsah protokolu a požadovaný rozsah výstupu.

Výhody pro vás

Posouzení hliníkových konstrukcí

 • Zohlednění vnitřních sil z výpočtu s Vázaným kroucením (7 stupni volnosti)
 • Zohlednění smykových polí a torzních uložení
 • Grafické zobrazení vlastního tvaru pro posouzení na klopení
 • Podrobná dokumentace provedených posouzení s výstupem použitých vzorců

Manuál pro Posouzení hliníkových konstrukcí pro RFEM 6

Manuály

Cena

Cena
1 850,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

RSTAB 9

Speciální řešení

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO). Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 9
Pushover analýza

Dynamické analýzy

Zemětřesení mohou mít významný vliv na deformační chování budov. Pomocí pushover analýzy (metody postupného přitěžování) můžete analyzovat deformační chování budov a vystavit je účinku zemětřesení. V addonu Pushover tak můžete analyzovat dopady zemětřesení na Vaši konkrétní budovu a posoudit tak, zda budova zemětřesení odolá.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RFEM 6
Budova z křížem lepeného dřeva (CLT)

Posouzení

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje uživateli zadávat vícevrstvé skladby ploch. Výpočet lze provést se zohledněním smykového spřažení nebo bez něj.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RSTAB 9

Time History Analysis for RSTAB 9

Dynamické analýzy

Cena za první licenci
1 450,00 EUR