Posouzení ocelových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9

Popis produktu

 • Ocelové konstrukce

Normy pro Posouzení ocelových konstrukcí

V addonu Posouzení ocelových konstrukcí jsou integrovány následující normy:

 • European Union EN 1993-1-1:2005 + AC:2009 (Eurokód 3)
 • European Union EN 1993-1-3:2010 (Eurokód 3 | profily tvarované za studena)
 • Switzerland SIA 263 | 2013-01 (švýcarská norma)
 • United Kingdom BS 5950 | 2001-05 (britská norma)
 • United States AISC 360-16 (norma USA)
 • United States AISI S100-16 (norma USA | profily tvarované za studena)
 • Canada CSA S16-19 (kanadská norma)
 • Canada CSA S136-16 (R2021) (kanadská norma | profily tvarované za studena)
 • India IS 800 | 2007-12 (indická norma)
 • People's Republic of China GB 50017 | 2017-12 (čínská norma)
 • Australia AS 4100 | 2016-06 (australská norma)
 • Russia SP 16.13330 | 2017-02 + Rev. 1 | 2019, Rev. 2 | 2020 (ruská norma)
 • Brazil NBR 8800 | 2008-08 (brazilská norma)

1

Národní přílohy (NA) k Eurokódu 3

Pro posouzení podle Eurokódu 3 jsou integrovány parametry národních příloh (NP) pro následující země:

 • Germany DIN EN 1993-1-1/NA:2020-11 (Německo)
 • Austria ÖNORM EN 1993-1-1/NA:2015-12 (Rakousko)
 • Switzerland SN EN 1993-1-1/NA:2016-07 (Švýcarsko)
 • Bulgaria BDS EN 1993-1-1/NA:2015-10 (Bulharsko)
 • United Kingdom BS EN 1993-1-1/NA:2016-07 (Velká Británie)
 • European Union CEN EN 1993-1-1/2015-06 (Evropská unie)
 • Cyprus CYS EN 1993-1-1/NA:2015-07 (Kypr)
 • Czech Republic CSN EN 1993-1-1/NA:2016-06 (Česká republika)
 • Denmark DS EN 1993-1-1/NA:2015-07 (Dánsko)
 • Greece ELOT EN 1993-1-1/NA:2017-01 (Řecko)
 • Estonia EVS EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Estonsko)
 • Croatia HRN EN 1993-1-1/NA:2016-03 (Chorvatsko)
 • Ireland I S. EN 1993-1-1/NA:2016-03 (Irsko)
 • Luxembourg ILNAS EN 1993-1-1/NA:2015-06 (Lucembursko)
 • Iceland IST EN 1993-1-1/NA:2015-11 (Island)
 • Lithuania LST EN 1993-1-1/NA:2017-01 (Litva)
 • Latvia LVS EN 1993-1-1/NA:2015-10 (Lotyšsko)
 • Malaysia MS EN 1993-1-1/NA:2010-01 (Malajsie)
 • Hungary MSZ EN 1993-1-1/NA:2015-11 (Maďarsko)
 • Belgium NBN EN 1993-1-1/NA:2015-07 (Belgie)
 • Netherlands NEN EN 1993-1-1/NA:2016-12 (Nizozemsko)
 • France NF EN 1993-1-1/NA:2016-02 (Francie)
 • Portugal NP EN 1993-1-1/NA:2009-03 (Portugalsko)
 • Norway NS EN 1993-1-1/NA:2015-09 (Norsko)
 • Poland PN EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Polsko)
 • Finland SFS EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Finsko)
 • Slovenia SIST EN 1993-1-1/NA:2016-09 (Slovinsko)
 • Romania SR EN 1993-1-1/NA:2016-04 (Rumunsko)
 • Singapore SS EN 1993-1-1/NA:2019-05 (Singapur)
 • Sweden SS EN 1993-1-1/NA:2015-06 (Švédsko)
 • Slovakia STN EN 1993-1-1/NA:2015-10 (Slovensko)
 • Belarus TKP EN 1993-1-1/NA:2015-04 (Bělorusko)
 • Spain UNE EN 1993-1-1/NA:2016-02 (Španělsko)
 • Italy UNI EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Itálie)

Cena

Cena
2 650,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

RSTAB 9

Speciální řešení

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO). Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 6
Budova z křížem lepeného dřeva (CLT)

Posouzení

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje uživateli zadávat vícevrstvé skladby ploch. Výpočet lze provést se zohledněním smykového spřažení nebo bez něj.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RSTAB 9
Pushover analýza

Dynamické analýzy

Zemětřesení mohou mít významný vliv na deformační chování budov. Pomocí pushover analýzy (metody postupného přitěžování) můžete analyzovat deformační chování budov a vystavit je účinku zemětřesení. V addonu Pushover tak můžete analyzovat dopady zemětřesení na Vaši konkrétní budovu a posoudit tak, zda budova zemětřesení odolá.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR
RSTAB 9

Time History Analysis for RSTAB 9

Dynamické analýzy

Cena za první licenci
1 450,00 EUR