Posouzení ocelových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9

Popis produktu

 • Ocelové konstrukce

Únosnost a stabilita

Přednastavená nabídka odkazů

Výkonný, snadný na ovládání i učení...

„Začali jsme při práci používat software Dlubal a nelitujeme. Výkonný, snadný na ovládání i naučení a s příjemně jednoduchým výstupem (jakmile je jednou nastaven).“

Nejlepší software pro výpočty podle evropských norem

„Poté, co jsme porovnali nejrůznější nabídky na trhu, jsme se rozhodli pro program RFEM od společnosti Dlubal Software pro naše statické výpočty trojrozměrných ocelových konstrukcí. Zdá se, že je to nejlepší software pro výpočty podle evropských norem. Díky jasné struktuře a intiutivnímu grafickému prostředí jsou zadávání a změna vstupních dat i výsledků plynulé a efektivní, což minimalizuje "efekt černé skříňky".

Technická podpora je vysloveně trpělivá, kompetentní a na dotazy reaguje rychle, což přispělo k našemu rozhodnutí pro RFEM od Dlubal Software. Tutoriály, blog a detailní manuály jsou dobrým materiálem pro samostudium a výrazně usnadňují začátky práce s programem. Také nové funkce programů jsou velmi užitečné. Dalším pozitivním aspektem je modulární koncept softwaru. Díky tomu lze hlavní program rozšířit o další funkce aniž by bylo nutné se znovu učit zacházet s programem. I kdybychom se zítra rozhodli změnit zaměření na dřevěné, hliníkové či skleněné konstrukce, statické výpočty pro nás nebudou žádnou překážkou.“

Addon Posouzení ocelových konstrukcí má řadu zajímavých funkcí. Umožňuje například posouzení únosnosti průřezu a stability ocelových prutových konstrukcí v mezním stavu únosnosti. Zadání a vyhodnocení výsledků jsou kompletně integrovány do uživatelského prostředí programu RFEM a RSTAB.


1

Základní funkce

 • Velký výběr dostupných profilů, jako jsou válcované I-profily, U-profily, T-profily, úhelníky, obdélníkové a kruhové duté profily, kulaté tyče, symetrické a nesymetrické, parametrické I-, T-profily a úhelníky, složené průřezy (vhodnost pro posouzení v závislosti na vybrané normě)
 • Posouzení možné pro obecné průřezy z programu RSECTION (v závislosti na typech posouzení pro zvolenou normu), například posouzení srovnávacího napětí
 • Posouzení prutů s náběhy (metoda posouzení v závislosti na normě)
 • Úprava základní součinitelů posouzení a parametrů normy možná
 • Flexibilita na základě podrobného nastavení postupů a rozsahu výpočtu
 • Rychlý a přehledný výstup výsledků, který umožňuje snadno vyhodnotit výsledky ihned po skončení výpočtu
 • Detailní výstup výsledků posouzení a základních vzorců (názorná a ověřitelná cesta k výsledkům)
 • Číselné výsledky přehledně uspořádané v tabulkách a možnost grafického znázornění výsledků na konstrukci
 • Integrace výsledků do tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB
2

Únosnost průřezu

 • Posouzení na tah, tlak, ohyb, smyk, kroucení a kombinované vnitřní síly
 • Posouzení na tah se zohledněním redukované průřezové plochy (např. oslabení otvory)
 • Automatická klasifikace průřezů pro posouzení lokálního boulení
 • Vnitřní síly z výpočtu s vázaným kroucením (7 stupňů volnosti) jsou zohledněny v posouzení srovnávacího napětí (v současnosti zatím není k dispozici pro návrhové normy AISC 360-16 a GB 50017)
 • Posouzení průřezů třídy 4 s účinnými průřezovými charakteristikami podle EN 1993-1-5 a také za studena tvarovaných průřezů podle EN 1993-1-3 (pro průřezy z RSECTION je třeba mít licence k programům RSECTIONÚčinné průřezy)
 • Posouzení boulení podle EN 1993-1-5 se zohledněním příčných výztuh
 • Posouzení korozivzdorných ocelových konstrukčních prvků podle EN 1993-1-4
3

Posouzení stability

 • Posouzení stability pro rovinný vzpěr, vzpěr zkroucením a prostorový vzpěr v tlaku
 • Grafické zadávání a kontrola definovaných uzlových podpor a vzpěrných délek pro posouzení stability
 • Posouzení na klopení konstrukčních prvků namáhaných momentem
  • v závislosti na normě možný výběr mezi uživatelským zadáním Mcr, analytickou metodou z normy a použitím interního řešiče vlastních čísel
  • Zohlednění smykového pole a torzního uložení při použití řešiče vlastních čísel
  • Grafické zobrazení vlastního tvaru při použití řešiče vlastních čísel
 • Posouzení stability konstrukčních prvků s kombinovaným namáháním v tlaku a ohybu v závislosti na návrhové normě
 • Srozumitelný výpočet všech potřebných součinitelů, jako jsou součinitele rozdělení momentu nebo interakční součinitele
 • Alternativně zohlednění všech účinků pro posouzení stability již při stanovení vnitřních sil v programu RFEM/RSTAB (účinky druhého řádu, imperfekce, redukce tuhosti, případně v kombinaci s addonem Vázané kroucení)
4

Vstupní údaje

Zadání systému a výpočet vnitřních sil provádíte v programech RFEM a RSTAB. Přitom máte neomezený přístup k rozsáhlým databázím materiálů a průřezů. Věděli jste, že...? Obecné průřezy můžete vytvořit také pomocí programu RSECTION.

Posouzení ocelových konstrukcí máte plně integrováno do hlavních programů. Ty automaticky zohlední konstrukci a vaše dostupné výsledky výpočtu. Další položky pro posouzení ocelových konstrukcí, jako například vzpěrné délky, redukce průřezu nebo parametry posouzení, můžete přiřadit přímo posuzovaným objektům. Na mnoha místech programu máte možnost použít funkci [Vybrat] pro grafický výběr.

5

Výsledky

Bylo vaše posouzení úspěšné? Tak si už vydechněte. Program vám zobrazí provedená posouzení v tabulce. Ukáže vám všechny detaily výsledků a pomocí přehledně uspořádaných vzorců zkontrolovat si je můžete bez problémů zkontrolovat.

Posouzení se provedou na všech rozhodujících místech prutů. Výsledky se pak zobrazí graficky. Kromě toho na vás ve výsledcích čekají další podrobné grafiky, jako například průběh napětí na průřezu nebo rozhodující vlastní tvar.

Všechny vstupní a výstupní údaje jsou součástí tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Pro jednotlivá posouzení lze cíleně zvolit obsah protokolu a požadovaný rozsah výstupu.

Výhody pro vás

RFEM

 • Kompletní integrace do programu RFEM/RSTAB
 • Jednoduché zadání pro posouzení průřezu a stability všech prutů v modelu
 • Zohlednění vnitřních sil z výpočtu s Vázaným kroucením (7 stupni volnosti)
 • Posouzení napětí a stability pro libovolné průřezy a konstrukce (s programy RSECTION a případně addonem Vázané kroucení)
 • Interní řešič vlastních čísel pro posouzení klopení (stanovení Mcr) s grafickým znázorněním vlastního tvaru
 • Podrobná dokumentace provedených posouzení s výstupem použitých vzorců
 • Rozsáhlé databáze materiálů a průřezů

Manuál pro Posouzení ocelových konstrukcí pro RFEM 6

Manuály

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.


Cena

Cena
2 650,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Webinář 29. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

RSTAB 9

Speciální řešení

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO). Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 6
Budova z křížem lepeného dřeva (CLT)

Posouzení

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje uživateli zadávat vícevrstvé skladby ploch. Výpočet lze provést se zohledněním smykového spřažení nebo bez něj.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR
RSTAB 9
Pushover analýza

Dynamické analýzy

Zemětřesení mohou mít významný vliv na deformační chování budov. Pomocí pushover analýzy (metody postupného přitěžování) můžete analyzovat deformační chování budov a vystavit je účinku zemětřesení. V addonu Pushover tak můžete analyzovat dopady zemětřesení na Vaši konkrétní budovu a posoudit tak, zda budova zemětřesení odolá.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR