Posouzení zdiva pro RFEM 6

Popis produktu

 • Přídavné moduly RSTAB pro železobetonové konstrukce

Posouzení zdiva metodou konečných prvků

Přednastavená nabídka odkazů

Opravdu skvělý software

„Při této příležitosti vám a vašemu týmu děkuji za opravdu skvělý software. I po všech těch společných letech vidíme znovu každý den, co váš produkt dokáže, a opravdu nás baví ho používat!

Na další společné časy!“

Kámen na kámen a malta mezi ně – takto stavíme již po tisíciletí. Držíte se ve svém projektu této osvědčené tradice? Pak se podívejte na addon Posouzení zdiva pro program RFEM. Můžete v něm posuzovat zdivo pomocí metody konečných prvků. V rámci řešení výzkumného projektu "DDMaS – Digitizing the design of masonry structures" (digitalizace návrhu zděných konstrukcí)" byl navržen materiálový model, který zachycuje nelineární chování kombinace cihel a malty ve formě makromodelu. Můžete tak modelovat složité zděné konstrukce a provést statický a dynamický výpočet.


1

Funkce

 • Automatické stanovení materiálových charakteristik podle Eurokódu 6 (ÖN EN 1996-X)
 • Posouzení na tlak a smyk zděných stěnových konstrukcí na modelu budovy nebo jednotlivém modelu
 • Automatické stanovení tuhosti vazby stěna-strop
 • Rozsáhlá databáze materiálů pro téměř všechny kombinace kameniva a malty dostupné na rakouském trhu (nabídka produktů se neustále rozšiřuje, i pro další země)
 • Automatické stanovení materiálových charakteristik podle Eurokódu 6
 • Možnost metody postupného přitěžování (pushover analýza)
2

Materiálový model

Věděli jste, že...? Aby bylo možné provést výpočet zdiva, byl v programu RFEM implementován nelineární materiálový model. Používá přístupu podle Lourenca, kombinace pevnostní hypotézy podle Rankina a podle Hilla. Tento model vám umožňuje popsat a znázornit únosnost zdiva a různých mechanismů jeho porušení.

Mezní parametry byly zvoleny tak, aby použité návrhové křivky odpovídaly normativní návrhové křivce.


3

Vstupní údaje

Konstrukci zadáváte a modelujete přímo v programu RFEM Materiálový model zdiva můžete kombinovat se všemi běžnými addony programu RFEM. To vám umožňuje posoudit celkové modely budov obsahující zdivo.

Ze zadaných materiálových údajů vám program automaticky spočítají všechny parametry potřebné pro výpočet. Z nich pak vygeneruje pro každý konečný prvek závislosti napětí-přetvoření.

4

Spoj stěna-deska

Díky programu RFEM můžete modelovat zvláštnosti spojení železobetonové desky se zděnou stěnou pomocí speciálního liniového kloubu. Ten omezuje síly přenášené spojem v závislosti na zadané geometrii. Asi už tušíte: znamená to, že nedojde k přetížení materiálu.

Program pro vás vytvoří interakční diagramy, které se automaticky použijí. Ty modelují různé geometrické situace a můžete je použít ke stanovení správné tuhosti.

5

Výpočet

Výpočet zdiva probíhá s uvažováním nelineárně-plastického materiálového modelu. Pokud je zatížení v bodě vyšší než přípustné zatížení, dojde v systému k redistribuci. To slouží jednoduchému účelu - obnovit rovnováhu sil. S úspěšným dokončením výpočtu je provedena stabilitní analýza.

6

Výsledky

Bylo vaše posouzení úspěšné? Tak už si vydechněte. I zde můžete opět využít některé z mnoha funkcí programu RFEM. Program vám zobrazí maximální napětí na zděných plochách a výsledky si přitom můžete nechat podrobně zobrazit v každém bodě sítě konečných prvků.

Navíc můžete také zadávat řezy pro podrobné vyhodnocení jednotlivých oblastí. Na základě zobrazení zplastizovaných oblastí lze odhadovat vývoj trhlin ve zdivu.

Výhody

RFEM

 • Snadné modelování zděných stěn
 • Reálný průběh vnitřních sil analýzou celého systému
 • Výpočet smíšených systémů (např. železobeton/zdivo)
 • Interakce s dalšími addony, jako je například Analýza fází výstavby

Manuál | Posouzení zdiva

Manuály

Cena

Cena
1 850,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

RFEM 6
Budova z křížem lepeného dřeva (CLT)

Posouzení

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje uživateli zadávat vícevrstvé skladby ploch. Výpočet lze provést se zohledněním smykového spřažení nebo bez něj.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR